Svenske spillstudioer ansatte over fire ganger så mange utviklere i fjor enn det finnes totalt i Norge

Ekstremvekst hos Söta Bror.


Erik Fossum

(PressFire.no): Svenskene slutter ikke å imponere på spillfeltet, og i en fersk rapport fra utviklerbransjen kan naboene våre varsle om ekstremvekst for 2018.

Spillbransjen hadde en enorm økning på hele 42 prosent i omsetning kontra 2017, og omsatte i fjor for hele 19,2 milliarder svenske kroner. Det betyr at bransjen omsetningsmessig har triplet seg de siste fem årene.

Bransjen gikk 3,4 milliarder svenske kroner i pluss, en nedgang på forestående år – som i rapporten forklares med større investeringer i bransjen.

Dataspill står nå for rundt 2,8 prosent av den totale tjenesteeksporten landet produserer hvert år.

Det er nå 382 spillselskaper i landet, og det ble ansatt 647 nye spillutviklere i Sverige. Det er faktisk flere nyansatte enn det jobber i hele den norske spillbransjen totalt – og det er nå 5317 fulltidsansatte som bor i Sverige.

Teller vi også med antall nyansatte den svenske spillindustrien hadde i utlandet øker tallene betraktelig. Hele 2583 personer fikk jobb totalt, og til sammen jobber nå 7921 personer for den svenske spillbransjen.

Det investeres samtidig kraftig i svensk spillindustri, og i 2018 ble det spyttet inn rundt fire milliarder svenske kroner i oppkjøp og frisk kapital hos utviklerne.

For ikke å snakke om at svenske spill er populære. Ifølge rapporten anslås det at én milliard mennesker spilte et svenskutviklet spill i 2018.

Det hele har også kommet godt ut for Sverige. De 25 største selskapene betalte 1,17 milliarder svenske kroner i skatt på overskuddet sitt. De 15 største betalte i tillegg én milliard i skatt på lønn.

Annonse

Kommentarer