E-sportforbundet slaktes i intern rapport – mangelfulle tall, sletting av dokumenter og arbeidsforhold uten kontrakt

Hasteinnkaller medlemmer til Forbundsting etter økonomisk kollaps.

19. november 2021 15:45

(PressFire.no): Tirsdag neste uke skal Norges E-sportforbund ha et ekstraordinært Forbundsting (generalforsamling) hvor fremtiden til forbundet skal avgjøres.

Innkallelsen kommer etter at forbundets nyinnsatte styre ba et kontrollutvalg om å grundig gå gjennom økonomien til forbundet helt fra oppstarten i juli 2019.

I dette arbeidet ble det klart at den økonomiske situasjonen til forbundet er svært prekær, noe som resulterte i en øyeblikkelig innkalling til dette ekstraordinære Forbundstinget. Samtidig ble det avduket en rekke alvorlige mangler i måten forbundet har vært driftet på.

PressFire har lest Kontrollutvalgets rapport, hvor det kommer fram at «den økonomiske, kulturelle og strukturelle situasjonen» i Norges E-sportforbund er så dårlig at to av tre medlemmer av kontrollutvalget valgte å trekke seg før Forbundstinget.

– Dette skyldes at de følte at kapasiteten og kompetansen ikke var tilstrekkelig for den situasjonen Forbundet står i, heter det i beretningen.

Bekymring ble ikke lagt fram for medlemmer

Kontrollutvalget hadde bekymringer for egenkapitalen til forbundet allerede i april 2020, og la fram en uttalelse i forbindelse med styrets innstilling til budsjettene for 2021.

I budsjettene kom det fram at egenkapitalen ville reduseres med nesten 82 prosent sammenlignet med 2020. Også utsiktene for inntekter av medlemskontingent ble påpekt av utvalget, da disse var budsjettert lavere enn året før.

Utvalgets kommentarer ble derimot ikke inkludert i sakspapirene sendt ut til medlemmene i forkant av forbundstinget i mai 2021, selv om forbundets egne vedtekter sier at dette skal gjøres.

Heller ikke styrets økonomiske beretning ble lagt frem på dette forbundstinget, noe utvalget påpeker er lovfestet for å gi det nødvendige beslutningsgrunnlaget til forbundstingets delegater når disse skal stemme over veien videre.

– Det var derfor spesielt vanskelig for Forbundstingets delegater å kommentere på styrets vurdering på risiko og evne til videre drift, heter det i rapporten.

NESF har gått i kraftig underskudd i år.

Egenkapitalen er tapt

Gjennomgangen av de økonomiske realitetene til E-sportforbundet viser at forbundet hadde mer gjeld enn kapital allerede i mai 2021.

De største utgiftene har vært lønn og innleid bistand – som sponsorer, advokater og gjennomføring av turneringer.

Både det nåværende og det tidligere styret skal ha gjort konkrete tiltak for å bedre situasjonen, men ikke alle disse har blitt fulgt opp. Utvalget sider dette kan ha gjort at tapet i egenkapital «er større enn det burde vært».

– Dette mener Kontrollutvalget er alvorlig.

Den nåværende økonomiske situasjonen gjorde at kontrollutvalget i slutten av oktober var tydelige ovenfor styret at de ikke hadde noe annet valg enn å kalle inn til et ekstraordinært Forbundsting.

– Egenkapitalen var nå tapt, og den hadde vært det en stund. Det var heller ikke budsjetter som viste at denne trenden skulle endres før nyttår, skriver utvalget.

Dårlig drevet

Utvalget har videre funnet store svakheter i måten NESF har blitt drevet på av den tidligere ledelsen. Blant de kritikkverdige forholdene nevnes blant annet:

  • Mangelfull dokumentasjon på inntekter og utgifter.
  • Viktige filer ble slettet da arbeidsforhold til tidligere ansatte ble avsluttet. Alle filer som lå på forbundets datamaskin skal ha blitt slettet.
  • Regnskapsfører ble utestengt fra regnskapssystemer.
  • I gjennomgang av reiseregninger har disse mangelfull informasjon.

I tillegg skal E-sportforbundet ha hatt ansatte som jobbet uten arbeidskontrakt, og i flere tilfeller inngått arbeidsavtaler uten at dette var avklart i styret – stikk i strid med gjeldende lovverk.

Kontrollutvalget kritiserer også styret for å ikke ha fulgt opp sitt ansvar, spesielt i saker som omhandler ansatte som slutter eller starter i organisasjonen.

Utvalget skriver også om en rapport angående et kommunalt tilskudd til NESF som ikke ble levert til kommunen innen fristen fordi dokumentasjonen til denne ble slettet da en tidligere ansatt sluttet.

Deler av 2020-regnskapet er heller ikke tilgjengelige for Kontrollutvalget eller dagens styre fordi regnskapsfører ikke lenger har tilgang til et tidligere regnskapssystem. Brukerprofilen denne tidligere hadde er ikke lenger aktiv.

Må velge

Kontrollutvalget ber nå det ekstraordinære forbundstinget ta et vanskelig veivalg.

Utvalget gir forbundet valget om å bestemme seg for å være villige til å gjøre en større innsats for å få ting på rett kjøl, gjøre risikovurderinger, konkrete planer for økonomi og så stramme inn så mye som mulig. Disse planene blir anbefalt å utføres med et «pessimistisk blikk», og kartlegging av hvilket arbeid som kan gjøres frivillig må på plass.

Alternativt å legge ned hele E-sportforbundet.

– Den økonomiske situasjonen til Forbundet er kritisk, og Forbundstinget (med Forbundsstyret i spissen) må diskutere og bestemme seg for hvilke tiltak som skal prioriteres fremover. Dette må gjøres for å konkludere om det er grunnlag for videre drift.

E-sportforbundet har fortsatt økonomiske forpliktelser framover, påpeker utvalget. De sier også at et foreløpig budsjett for 2022 viser at forbundet må finne nye inntekter for at det skal være grunnlag for videre drift.

Utvalget mener likevel at det finnes en mulighet for å få forbundet på beina økonomisk igjen, men påpeker at risikoen for uforutsette kostnader er høy – og at inntektsgrunnlaget er svært usikkert så lenge statlig eller fast finansiering ikke kommer på plass.

«Hvis Forbundet skal komme seg videre vil det kreve mer frivillig arbeid, sterk disiplin, realistiske forventninger og en kultur hvor alle ønsker det beste for Forbundets fremtid», avsluttes det.

Kontroversielt forbund

Den knusende rapporten følger flere år med kontroverser fra E-sportforbundet, som allerede et halvt år etter etableringen inngikk en avtale med et bettingselskap. Dette resulterte i en svært offentlig skittentøysvask som endte med fordømmelse fra Norges Idrettsforbund, refs fra Lotteritilsynet og tilbaketrekking av avtalen.

En kontroversiell avtale med Cyberforsvaret fulgte, før forbundet måtte avlyse en planlagt turnering ved Smiths Venner-eide Oslofjord Convention Center etter at flere lag trakk seg i protest. Forbundet har også blitt kritisert for å ikke ha fotfeste i de etablerte e-sportene i landet.

E-sportforbundet har tidligere levert en søknad om inkludering i Norges Idrettsforbund, men har i etterkant bedt om en utsettelse på denne søknaden.

Hei! Vi trenger din hjelp - om du liker å lese spillstoffet vårt her, vurder gjerne å hjelpe oss direkte på Patreon, så kan vi fortsette med det. Takk <3