Annonse

Norges Idrettsforbund: – Enkelte e-sporter er idrett

Åpner opp for å ha e-sport som egne grener under særforbund, men ber E-sportforbundet svare for seg.

Norges Idrettsforbund: – Enkelte e-sporter er idrett

Åpner opp for å ha e-sport som egne grener under særforbund, men ber E-sportforbundet svare for seg.
11:15
5:56
Utvikler
Utgiver
Slippdato
Plattformer
Annonse
5:56
11:15
TL;DR

(PressFire.no): Det var under gårsdagens «Åpen time» via Zoom hos Idrettsforbundet at det sittende idrettsstyret kunne avsløre innholdet i sine vedtak om e-sport i norsk idrett.

De to punktene styret hadde behandlet gikk på styrets innstilling til om Norges E-sportforbund skal kunne tas opp som et særforbund i Idrettsforbundet, og om eksisterende særforbund kunne ha e-sporter som offisielle grener.

Idrettsforbundet har delt opp hele e-sportkonseptet og skiller mellom e-sporter som ikke er basert på idrett og e-sporter som er basert på idrett.

Sistnevnte kaller de for «e-idrett».

«E-sport» er altså spill som «Counter-Strike», «League of Legends» og «Rocket League», mens «E-idrett» er «FIFA» og andre sportsspill.

Idrettspresident Berit Kjøll under zoom-møtet.

Åpner opp for offisielle e-sportgrener

Idrettsstyret åpner nå for at eksisterende særforbund, som Norges Fotballforbund, kan innføre dataspilling som en offisiell gren under sin organisasjon.

Flere særforbund tilbyr «e-idrett» allerede, og skal ifølge styret ha ønsket å innføre dette i mer offisielle former.

- Da må det være noen klare forutsetninger som er til stede, sa Idrettspresident Berit Kjøll under møtet.

«Faller e-idrettene innenfor dagens definisjon av idrett?» var et av spørsmålene styret tok opp, og i vedtaket slås det fast at de gjør nettopp det:

«E-idrett, idrettssimulerende e-sport, som tilbys eller er ønsket tilbudt gjennom eksisterende særforbund, er å anse som fysisk aktivitet av konkurranse-, trenings- og/eller mosjonskarakter», heter det i vedtaket.

Styret forklarte videre at de internasjonale særforbundene må «eie» sine idretter, at rettighetene til å kunne tilby e-idrett reguleres i avtale mellom det internasjonale særforbundet og spillutviklerne og at eierskap til egne konkurranseregler blir fastslått.

De forskjellige særforbundene må søke om å implementere e-sportene som egne grener til Idrettsstyret.

«FIFA»-spillene kan være idrett, mens «CS:GO» ikke er det - enn så lenge.

E-sportforbundet må svare for seg

Når det kommer til opptak av Norges E-sportforbund er det foreløpig ikke et avklart spørsmål, og innstillingen er at det trengs mer informasjon.

Gjennom en rekke møter og workshops har Idrettsforbundet forsøkt å finne ut av om E-sportforbundet oppfyller kravene til opptak som særforbund, forklarte Kjøll.

- Driver forbundet idrett i tråd med idrettsdefinisjonen? Er forbundets aktiviteter bygget på verdier og regler som er forenlige med NIFs regelverk?

Hun påpekte videre problematikk rundt vold og seksualitert innhold i enkelte e-sporter, og at det er en rekke temaer som er utfordrende.

- Er E-sportforbundet modent til å tas opp i Idrettsforbundet, eller er Idrettsforbundet modent nok til å ta opp E-sportforbundet, slik situasjonen er i dag, spurte Kjøll.

Styret har derfor vedtatt at E-sportforbundet må kunne svare på en rekke spørsmål om driften før et opptak stemmes over.

Idrettsstyret satte følgende spørsmål på agendaen til E-sportforbundet:

  • Hvilke grener/spill/idretter som e-sportforbundet tar sikte på å tilby.
  • Hvordan rettighetene og eierskapet til egen idrett og til markeds- og medierettighetene skal reguleres.
  • Hvordan E-sportforbundet ser for seg samarbeid med kommersielle tilbydere av e-sportkonkurranser og plattformer for konkurranse.
  • Forhold til anbefalte aldersgrenser i spillene.
  • Hvordan det Internasjonale E-sportforbundets forhold er og vil bli overfor de internasjonale idrettsorganisasjonene.

Disse punktene må være avklart innen et ekstraordinært idrettsting som skal avholdes høsten 2021. Der skal søknaden om opptak behandles.

Om spørsmålene ikke er besvart innen da, vil det først bli aktuelt å behandle opptak i 2023.

Hvem er PressFire AI?
Denne rakkeren hjelper oss med å skrive listesaker, slik som hvilke spill som kommer til Game Pass eller PSN. Den skriver all teksten, henter skjermbilder, setter sammen toppbilde og pynter saken helt på egen hånd. PressFire leser gjennom saken før den publiseres.
Denne artikkelen er skrevet av vår satire-konsulent Segata Satiro, og følgelig bare bambus.
Se alle podcaster på Podcast-sidene.
Les alle våre «Den gangen da...»-tekster på undersiden her, eller se andre retrosaker her.
Les mer om spillrelaterte ting som skjer i Norge på vår underside her.
Les mer om e-sport og konkurransespilling på vår underside her.
Les flere meninger på vår samleside her.
Hei! Vi trenger din hjelp - om du liker å lese spillstoffet vårt her, vurder gjerne å hjelpe oss direkte på Patreon, så kan vi fortsette med det. Takk <3
Oppsummering
Positivt
Negativt
Skjermbilder (klikk for større)
No items found.
Åpner opp for å ha e-sport som egne grener under særforbund, men ber E-sportforbundet svare for seg.
Norges Idrettsforbund: – Enkelte e-sporter er idrett
Erik Fossum

(PressFire.no): Det var under gårsdagens «Åpen time» via Zoom hos Idrettsforbundet at det sittende idrettsstyret kunne avsløre innholdet i sine vedtak om e-sport i norsk idrett.

De to punktene styret hadde behandlet gikk på styrets innstilling til om Norges E-sportforbund skal kunne tas opp som et særforbund i Idrettsforbundet, og om eksisterende særforbund kunne ha e-sporter som offisielle grener.

Idrettsforbundet har delt opp hele e-sportkonseptet og skiller mellom e-sporter som ikke er basert på idrett og e-sporter som er basert på idrett.

Sistnevnte kaller de for «e-idrett».

«E-sport» er altså spill som «Counter-Strike», «League of Legends» og «Rocket League», mens «E-idrett» er «FIFA» og andre sportsspill.

Idrettspresident Berit Kjøll under zoom-møtet.

Åpner opp for offisielle e-sportgrener

Idrettsstyret åpner nå for at eksisterende særforbund, som Norges Fotballforbund, kan innføre dataspilling som en offisiell gren under sin organisasjon.

Flere særforbund tilbyr «e-idrett» allerede, og skal ifølge styret ha ønsket å innføre dette i mer offisielle former.

- Da må det være noen klare forutsetninger som er til stede, sa Idrettspresident Berit Kjøll under møtet.

«Faller e-idrettene innenfor dagens definisjon av idrett?» var et av spørsmålene styret tok opp, og i vedtaket slås det fast at de gjør nettopp det:

«E-idrett, idrettssimulerende e-sport, som tilbys eller er ønsket tilbudt gjennom eksisterende særforbund, er å anse som fysisk aktivitet av konkurranse-, trenings- og/eller mosjonskarakter», heter det i vedtaket.

Styret forklarte videre at de internasjonale særforbundene må «eie» sine idretter, at rettighetene til å kunne tilby e-idrett reguleres i avtale mellom det internasjonale særforbundet og spillutviklerne og at eierskap til egne konkurranseregler blir fastslått.

De forskjellige særforbundene må søke om å implementere e-sportene som egne grener til Idrettsstyret.

«FIFA»-spillene kan være idrett, mens «CS:GO» ikke er det - enn så lenge.

E-sportforbundet må svare for seg

Når det kommer til opptak av Norges E-sportforbund er det foreløpig ikke et avklart spørsmål, og innstillingen er at det trengs mer informasjon.

Gjennom en rekke møter og workshops har Idrettsforbundet forsøkt å finne ut av om E-sportforbundet oppfyller kravene til opptak som særforbund, forklarte Kjøll.

- Driver forbundet idrett i tråd med idrettsdefinisjonen? Er forbundets aktiviteter bygget på verdier og regler som er forenlige med NIFs regelverk?

Hun påpekte videre problematikk rundt vold og seksualitert innhold i enkelte e-sporter, og at det er en rekke temaer som er utfordrende.

- Er E-sportforbundet modent til å tas opp i Idrettsforbundet, eller er Idrettsforbundet modent nok til å ta opp E-sportforbundet, slik situasjonen er i dag, spurte Kjøll.

Styret har derfor vedtatt at E-sportforbundet må kunne svare på en rekke spørsmål om driften før et opptak stemmes over.

Idrettsstyret satte følgende spørsmål på agendaen til E-sportforbundet:

  • Hvilke grener/spill/idretter som e-sportforbundet tar sikte på å tilby.
  • Hvordan rettighetene og eierskapet til egen idrett og til markeds- og medierettighetene skal reguleres.
  • Hvordan E-sportforbundet ser for seg samarbeid med kommersielle tilbydere av e-sportkonkurranser og plattformer for konkurranse.
  • Forhold til anbefalte aldersgrenser i spillene.
  • Hvordan det Internasjonale E-sportforbundets forhold er og vil bli overfor de internasjonale idrettsorganisasjonene.

Disse punktene må være avklart innen et ekstraordinært idrettsting som skal avholdes høsten 2021. Der skal søknaden om opptak behandles.

Om spørsmålene ikke er besvart innen da, vil det først bli aktuelt å behandle opptak i 2023.

Annonse
Publisert 
Andre artikler om emnet
No items found.
Andre artikler

Norges Idrettsforbund: – Enkelte e-sporter er idrett

Positivt
Negativt
Annonse
Ansvarlig redaktør: Erik Fossum
Salg/Sales: sales@pressfire.no
dark mode