Annonse

Nye forskrifter for tilskudd til spillutvikling kvitter seg endelig med filmbalasten

NFI har sendt ut til høring.

Nye forskrifter for tilskudd til spillutvikling kvitter seg endelig med filmbalasten

NFI har sendt ut til høring.
11:22
11:35
Utvikler
Utgiver
Slippdato
Plattformer
Annonse
11:35
11:22

(PressFire.no): Det var i september i fjor at Kulturdepartementet la fram sin nasjonale dataspillstrategi, hvor et av punktene var at det skulle utarbeides en ny forskrift for tilskudd til de som jobber med dataspill i Norge.

Endringene er en del av Dataspillstrategien.

Se også vår store gjennomgang av spillstrategien her.

Norges Filminstitutt, som forvalter spilltildelingene, har nå sendt et forslag til nye forskrifter om tilskudd til dataspill til høring i bransjen.

Dette er en oppdatering av forskriftene som har vært ønsket av bransjen i svært lang tid, og som både legger til støtteordninger som er skrudd til bedre for dataspill, og som har et språk mer egnet for spill som medie.

Tidligere har norske spillutviklere måtte forholde seg til forskrifter som var basert på filmindustrien. For eksempel har det vært skilt mellom «utvikling» og «produksjon», noe som er vanlig i film – men ikke så vanlig for spillutvikling.

Derfor har man heller ikke kunne søke på hele utviklingsløpet før, noe de nye forskriftene ønsker å endre på. Man skal nå kunne søke fra konseptualisering helt til ferdigstilling av spillene, blant annet.

Du kan lese hele høringsnotatet her (pdf). Innspill mottas til 15. september.

Slår sammen lanseringer

For norske spillutviklere vil det favnes bredere om hva de kan søke støtte til, også for lanseringstiltak.

Tidligere har man kunne søke om «lansering innland» og «lansering utland» separat, nok en etterlevning fra filmbransjen, men disse slås nå bare sammen til lanseringsstøtte.

NFI vil også legge til rette for å kunne søke om utviklingsstøtte for prosjekter som også mottar støtte fra andre land – såkalt samproduksjon. Dermed kan potensielle samarbeidsprosjekter på tvers av støtteordninger i flere land igangsettes.

- Det er stadig flere land som innfører offentlig tilskudd til spill, og NFI mener at samproduksjon kan bli mer aktuelt i framtiden, heter det i høringsnotatet.

Endrer på kulturtesten

Et av punktene bransjen har vært kritisk til, og som NFI i stor grad har måttet se litt vekk fra, er den såkalte «kulturtesten», som skal bestemme om filmer og spill har nok «norsk» kultur til å få støtte.

Tidligere har også denne vært skrudd til for filmer og blant annet hatt med et punkt om at handlingen måtte foregå i et EØS-land, men den nye varianten vil nå se slik ut, der et spill som skal få tilskudd må oppfylle minst tre av punktene:

Samtidig blir det også et krav at alle spill som mottar støtte må inneholde norsk eller nynorsk teksting.

Spill vil fremover få større tilskudd, men det skal likevel også gis penger til mindre prosjekter. Derfor har NFI også satt opp hva som gjør et spill til et «smalere» produkt, for eksempel at det fokuserer bare på Norge som marked.

Av andre endringer vil det være mulig for organisasjoner eller andre å søke på tilskudd til formidling og fellestiltak rundt dataspill – blant annet datatreff eller kompetansehevende arrangementer. NFI vil ikke lenger avholde slike arrangementer selv, men heller la andre kunne gjøre det.

Det vil også komme tilskuddsordninger for kompetanseheving for fagarbeidere i spillbransjen og for formidlere.

- Bestemmelsen gjelder tilskudd til kompetansehevende tiltak for arrangører og formidlere av dataspill, herunder spillpedagogiske tiltak som bidrar til at lærere og bibliotekansatte får bedre innsikt i bruk av spill i undervisningen, eller utvikling av konsepter for spilltiltak i Den kulturelle skolesekken, skriver NFI.

PressFire har nå oppdatert fire av punktene i vår omfattende oversikt om punktene regjeringen skal gjennomføre. Du kan se hele oversikten her, og klikke deg gjennom hvert eneste av de 19 punktene.

Her er de oppdaterte punktene:

- Norsk filminstitutt skal fastsette en egen forskrift for dataspill der virkemidlene utvides og tilpasses for dataspill

- Norsk filminstitutt skal innføre tilskudd til formidling av dataspill, herunder tilskudd til datatreff og andre typer spillarrangement

- Innføre tilskudd til produksjon av dataspill

- Videreutvikle lanseringstilskudd og tilskudd til internasjonal satsing og innlemme disse ordningene i ny forskrift for dataspill

Denne artikkelen er skrevet av vår satire-konsulent Segata Satiro, og følgelig bare bambus.
Se alle podcaster på Podcast-sidene.
Les alle våre «Den gangen da...»-tekster på undersiden her, eller se andre retrosaker her.
Les mer om spillrelaterte ting som skjer i Norge på vår underside her.
Les mer om e-sport og konkurransespilling på vår underside her.
Les flere meninger på vår samleside her.
Hei! Vi trenger din hjelp - om du liker å lese spillstoffet vårt her, vurder gjerne å hjelpe oss direkte på Patreon, så kan vi fortsette med det. Takk <3
Oppsummering
Positivt
Negativt
Skjermbilder (klikk for større)
No items found.
NFI har sendt ut til høring.
Nye forskrifter for tilskudd til spillutvikling kvitter seg endelig med filmbalasten
Erik Fossum

(PressFire.no): Det var i september i fjor at Kulturdepartementet la fram sin nasjonale dataspillstrategi, hvor et av punktene var at det skulle utarbeides en ny forskrift for tilskudd til de som jobber med dataspill i Norge.

Endringene er en del av Dataspillstrategien.

Se også vår store gjennomgang av spillstrategien her.

Norges Filminstitutt, som forvalter spilltildelingene, har nå sendt et forslag til nye forskrifter om tilskudd til dataspill til høring i bransjen.

Dette er en oppdatering av forskriftene som har vært ønsket av bransjen i svært lang tid, og som både legger til støtteordninger som er skrudd til bedre for dataspill, og som har et språk mer egnet for spill som medie.

Tidligere har norske spillutviklere måtte forholde seg til forskrifter som var basert på filmindustrien. For eksempel har det vært skilt mellom «utvikling» og «produksjon», noe som er vanlig i film – men ikke så vanlig for spillutvikling.

Derfor har man heller ikke kunne søke på hele utviklingsløpet før, noe de nye forskriftene ønsker å endre på. Man skal nå kunne søke fra konseptualisering helt til ferdigstilling av spillene, blant annet.

Du kan lese hele høringsnotatet her (pdf). Innspill mottas til 15. september.

Slår sammen lanseringer

For norske spillutviklere vil det favnes bredere om hva de kan søke støtte til, også for lanseringstiltak.

Tidligere har man kunne søke om «lansering innland» og «lansering utland» separat, nok en etterlevning fra filmbransjen, men disse slås nå bare sammen til lanseringsstøtte.

NFI vil også legge til rette for å kunne søke om utviklingsstøtte for prosjekter som også mottar støtte fra andre land – såkalt samproduksjon. Dermed kan potensielle samarbeidsprosjekter på tvers av støtteordninger i flere land igangsettes.

- Det er stadig flere land som innfører offentlig tilskudd til spill, og NFI mener at samproduksjon kan bli mer aktuelt i framtiden, heter det i høringsnotatet.

Endrer på kulturtesten

Et av punktene bransjen har vært kritisk til, og som NFI i stor grad har måttet se litt vekk fra, er den såkalte «kulturtesten», som skal bestemme om filmer og spill har nok «norsk» kultur til å få støtte.

Tidligere har også denne vært skrudd til for filmer og blant annet hatt med et punkt om at handlingen måtte foregå i et EØS-land, men den nye varianten vil nå se slik ut, der et spill som skal få tilskudd må oppfylle minst tre av punktene:

Samtidig blir det også et krav at alle spill som mottar støtte må inneholde norsk eller nynorsk teksting.

Spill vil fremover få større tilskudd, men det skal likevel også gis penger til mindre prosjekter. Derfor har NFI også satt opp hva som gjør et spill til et «smalere» produkt, for eksempel at det fokuserer bare på Norge som marked.

Av andre endringer vil det være mulig for organisasjoner eller andre å søke på tilskudd til formidling og fellestiltak rundt dataspill – blant annet datatreff eller kompetansehevende arrangementer. NFI vil ikke lenger avholde slike arrangementer selv, men heller la andre kunne gjøre det.

Det vil også komme tilskuddsordninger for kompetanseheving for fagarbeidere i spillbransjen og for formidlere.

- Bestemmelsen gjelder tilskudd til kompetansehevende tiltak for arrangører og formidlere av dataspill, herunder spillpedagogiske tiltak som bidrar til at lærere og bibliotekansatte får bedre innsikt i bruk av spill i undervisningen, eller utvikling av konsepter for spilltiltak i Den kulturelle skolesekken, skriver NFI.

PressFire har nå oppdatert fire av punktene i vår omfattende oversikt om punktene regjeringen skal gjennomføre. Du kan se hele oversikten her, og klikke deg gjennom hvert eneste av de 19 punktene.

Her er de oppdaterte punktene:

- Norsk filminstitutt skal fastsette en egen forskrift for dataspill der virkemidlene utvides og tilpasses for dataspill

- Norsk filminstitutt skal innføre tilskudd til formidling av dataspill, herunder tilskudd til datatreff og andre typer spillarrangement

- Innføre tilskudd til produksjon av dataspill

- Videreutvikle lanseringstilskudd og tilskudd til internasjonal satsing og innlemme disse ordningene i ny forskrift for dataspill

Annonse
Publisert 
Andre artikler om emnet
Andre artikler

Nye forskrifter for tilskudd til spillutvikling kvitter seg endelig med filmbalasten

Positivt
Negativt
Annonse
Ansvarlig redaktør: Jarle Hrafn Grindhaug
Redaksjonssjef: Erik Fossum
Salg/Sales: sales@pressfire.no
dark mode