«Vikings on Trampolines» av D-Pad
Norsk filminstitutt skal innføre tilskudd til formidling av dataspill, herunder tilskudd til datatreff og andre typer spillarrangement
Er oppfølgingen gjennomført: 
Ja
Nei
Delvis

Per i dag er det utvikling av spill og støtte til lansering som kan motta støtte fra Filmfondet. Dette skal endres innen 2022, der NFI også skal begynne å gi ut spill til andre formål innenfor spill.

Aktiviteter som datatreff har tidligere fått støtte fra blant annet Frifond, og forbund som Hyperion har mottatt støtte derifra.

Innenfor film har det vært mulig å søke om støtte til arrangementer og visninger som filmfestivaler og andre filmkulturelle tiltak, dette punktet vil også gjøre dette mulig for dataspillkulturen.

Regjeringen vil åpne for tilskudd til formidling også av dataspill, herunder tilskudd til datatreff eller andre typer spillarrangement.

Se også under punktet som omtaler kompetanseheving, hvor det kommer fram at NFI skal støtte kompetansehevende arrangementer for bransjen (les mer her).

Hva sier partene:

Denne nye tilskuddsordningen kommer som en del av arbeidet med nye forskrifter. NFI holder på å jobbe med dette.

De har også tydeligvis ett eller annet planlagt her. På henvendelser om dette punktet sier de bare at de jobber med en pilot, men at hjemlene fortsatt ikke er klare.

Hva er gjort:

NFI sier de planlegger en «pilot» som er tenkt lansert i første kvartal 2021. Dette må først hjemles i de nye forskriftene de også jobber med (les mer her), som skal tre i kraft 1. januar 2021. Vi regner med at denne piloten derfor blir annonsert rundt samme tid.

Logg:

15.06.2020: Lagt inn svar fra NFI. Status satt til ikke gjennomført, men punktet flagges for oppfølging når de nye forskriftene er klare.

Tilbake til oversikten
Ansvarlig redaktør: Jarle Hrafn Grindhaug
Redaksjonssjef: Erik Fossum