«Vikings on Trampolines» av D-Pad
Norsk filminstitutt skal innføre tilskudd til formidling av dataspill, herunder tilskudd til datatreff og andre typer spillarrangement
Er oppfølgingen gjennomført: 
Ja
Nei
Delvis

Per i dag er det utvikling av spill og støtte til lansering som kan motta støtte fra Filmfondet. Dette skal endres innen 2022, der NFI også skal begynne å gi ut spill til andre formål innenfor spill.

Aktiviteter som datatreff har tidligere fått støtte fra blant annet Frifond, og forbund som Hyperion har mottatt støtte derifra.

Innenfor film har det vært mulig å søke om støtte til arrangementer og visninger som filmfestivaler og andre filmkulturelle tiltak, dette punktet vil også gjøre dette mulig for dataspillkulturen.

Regjeringen vil åpne for tilskudd til formidling også av dataspill, herunder tilskudd til datatreff eller andre typer spillarrangement.

Se også under punktet som omtaler kompetanseheving, hvor det kommer fram at NFI skal støtte kompetansehevende arrangementer for bransjen (les mer her).

Hva sier partene:

Denne nye tilskuddsordningen kommer som en del av arbeidet med nye forskrifter. NFI holder på å jobbe med dette.

De har også tydeligvis ett eller annet planlagt her. På henvendelser om dette punktet sier de bare at de jobber med en pilot, men at hjemlene fortsatt ikke er klare.

Hva er gjort:

NFI sier de planlegger en «pilot» som er tenkt lansert i første kvartal 2021. Dette må først hjemles i de nye forskriftene de også jobber med (les mer her), som skal tre i kraft 1. januar 2021. Vi regner med at denne piloten derfor blir annonsert rundt samme tid.

Oppdatering 27.07.2020:

NFI har lagt ut et forslag til nye forskrifter om dataspilltilskudd, hvor dette punktet er nevnt.

Bestemmelsen gjelder tilskudd til kompetansehevende tiltak for arrangører og formidlere av dataspill, herunder spillpedagogiske tiltak som bidrar til at lærere og bibliotekansatte får bedre innsikt i bruk av spill i undervisningen, eller utvikling av konsepter for spilltiltak i Den kulturelle skolesekken. Bestemmelsen er ikke ment å omfatte tiltak der barn og unge er den direktemålgruppen

I de foreslåtte tilskuddene vil det være mulig for «organisasjoner, stilfelser eller foretak som påtar seg ansvaret for å arrangere, koordinere og gjennomføre tiltak som tilrettelegger for dataspillets møte med publikum» å søke støtte.

I tillegg vil det kunne gis tilskudd til dataspilltreff og andre tiltak:

Det kan gis tilskudd til arrangementer og visning, herunder dataspilltreff og andre dataspillarrangement og formidlingstiltak for dataspill med kunstnerisk, kulturelt eller pedagogisk formål. Tilskudd til større dataspillarrangementer som går over flere dager, skal ikke overstige 60 % av arrangørens godkjente, samlede budsjett.
Logg:

15.06.2020: Lagt inn svar fra NFI. Status satt til ikke gjennomført, men punktet flagges for oppfølging når de nye forskriftene er klare.

27.07.2020: Forskriften er ute til høring: Les også egen artikkel om emnet her.

Tilbake til oversikten
Ansvarlig redaktør: Jarle Hrafn Grindhaug
Redaksjonssjef: Erik Fossum
Salg/Sales: sales@pressfire.no
dark mode