Norges E-sport­forbund: – Vi snakker mye med Saudi-Arabia

Mener det må skilles mellom sport og stat.

11. desember 2023 11:51
English version

(PressFire.no): Det har vært et tungt år for e-sport verden over. De økonomiske pilene peker nedover i så godt som alle ledd, det har vært en investorflukt og nedskalering både for turneringer og organisasjoner.

Men noe annet har også skjedd: Saudi-Arabia, med 400 milliarder kroner satt av til formålet, har kjøpt seg inn i en rekke spill- og e-sportselskaper. Landet er i ferd med å ta over hele økosystemet som store deler av profesjonelle e-sport består av.

Bakgrunn: – Gaming og e-sport har et saudi-arabisk problem.

I kommentaren lenket til over settes det fokus på hvorfor det er en problematisk utvikling, og den stiller samtidig spørsmålstegn til hvorfor det norske e-sportforbundet har vært helt tyste om utviklingen.

E-sportforbundet, som startet opp i 2019, har vært involvert i en rekke kontroverser de seneste årene. Fra fadesen med ulovlig betting-sponsorat, kaoset da styret insisterte på å legge NM i e-sport til homofobiske religiøse organisasjoner til den gangen de inngikk en avtale om at rekruttering til militæret skulle skje på alle forbundsturneringer.

Underveis kom det rapporter om regnskap som ble slettet eller gjort utilgjengelig av det tidligere styret, og flere runder oppvask har endt opp i omrokkeringer og nye styremedlemmer.

Etter tre år med splittelse og lite konkret arbeid for å bedre norsk e-sport har det omsider blitt roligere – men timingen kunne nok ikke vært verre.

For nå må det nye styret svare på vanskelige spørsmål: Den systematiske oppkjøping av både turneringer og arrangører fra Saudi-Arabia har nemlig dratt Norge og det norske e-sportforbundet inn.

Omtrent samtidig som utnevnelsen av den saudi-arabiske prinsen Faisal bin Bandar bin Sultan Al-Saud til øverste leder i det internasjonale e-sportforbundet (IESF) ble det klart at neste års VM legges til Riyadh, hovedstaden i Saudi-Arabia.

Dit skal Norge sende landslag og representanter.

Forrige uke inviterte derfor E-sportforbundets nye president, Elin Yoojung Moen, PressFire til en samtale for å informere om hva som skjer i forbundet i dag og deres standpunkter.

I intervjuet gjengitt under kommer det klart fram at NESF ikke ønsker å distansiere seg fra Saudi-Arabi, snarere tvert i mot – forbundet jobber tett med landet innenfor e-sport.

NESF-president Elin Yoojung Moen
(Foto: NESF)

En ny start

Elin Yoojung Moen, som også er markedssjef for e-sportorganisasjonen Vanir, trådte inn i presidentrollen i år.

Det har blitt travelt, spesielt de siste ukene – med pendling mellom e-sportmesse i Sør-Korea, generalforsamling med det europeiske e-sportforbundet i Paris og lunsj på slottet i forbindelse prins Sverre Magnus sin 18-årsdag.

Der var e-sportpresidenten plassert på bordet sammen med jubilanten, dronningen og stortingspresidenten.

– Jeg ble jo kastet litt inn i denne rollen, forklarer Moen til PressFire når hun forteller om de litt uvanlige arbeidsoppgavene.

Men flotte lunsjer er ikke alt. Moen forteller om et e-sportforbund som ikke har fungert optimalt, og som igjen finner seg selv i startgropa til tross for at det er fire år siden forbundet startet opp.

E-sportforbundet har sett seg nødt til å ta tak i grunnleggende oppgaver for å stake ut retningen de skal gå i – oppgaver så «enkle» som å finne ut hvilke e-sporter de faktisk skal jobbe med fremover.

Moen forteller at mye av arbeidet også går på å knytte tråder til utlandet. Det har skjedd mye i utenlandske forbund, hvor kontroverser også har rammet hardt – blant annet anklager om korrupsjon.

– Jeg har innsett at Norge er litt enestående og kanskje litt isolert når det kommer til verdier og kultur, og at vi står egentlig ganske alene når det kommer til det internasjonale.

– Så vi har jobbet mye politisk i det siste, for å få mer makt til å styre og påvirke retningslinjer og agendaen internasjonalt for å speile norske og nordiske verdier.

Når det gjelder det norske arbeidet så har de måttet gå helt tilbake til start, og Moen er ærlig på at ting ikke er helt på plass.

– Jeg vil ikke si at alt er på stell enda, men ting begynner å balansere seg ut. Jeg håper at neste år, da er ting mer balansert.

– Hva mener du med «ting» her?

– For å være helt ærlig: Ryktet vårt innen norsk e-sport.

Moen forteller at det nå blir en skikkelig workshop med forskjellige aktører innenfor norsk e-sport, inkludert Vestland E-sport, Breddealliansen, Good Game og andre.

– Det er for å rydde opp i den historikken og steile fronter.

– Hvilken historikk sikter du til?

– Det er det tidligere styret har gjort, det visse personer i det styret har gjort. Noen har rotet det til, som har ført til at dette har blitt et stort problem, forklarer Moen.

– Det har gjort at det fra politikere, idrettsforbund og e-sportnorge sin side har sett ut som vi har hatet hverandre.

Dette inntrykket har ødelagt mye, ifølge Moen.

– Vi har prøvd det siste året å jobbe sammen, vi sender e-poster og prøver å få til noe, men det har aldri blitt noe synlig utad. Så vi har sett veldig splittet ut fra et eksternt perspektiv. Spesielt for de som ikke er inne i e-sportmiljøet så ser det veldig «messy» ut.

 

Norge deltok nylig på nordisk mesterskap i «CS» for kvinner. (Skjermdump: Twitter)

– Umoden bransje

Moen ramser opp noen mål for workshopen, som inkluderer ønsker fra partene om å styrke samarbeid mellom organisasjonene, hvordan de skal jobbe med organisasjoner som ikke er en del av e-sportnorge og hvilke retninger og visjoner som alle skal jobbe mot.

Langsiktig ønsker Moen seg enda flere møter og workshops, der alle i miljøet kan samles. Hun mener det ikke bare må drives lobbyvirksomhet mot politikere, men også markedsaktører og potensielle kommersielle partnere for å vise muligheter.

– Det er synd å si det, men det er fremdeles en umoden bransje. Kanskje spesielt i Norge. Jeg skulle ønske at slike workshops hadde blitt satt i gang tidligere. Historikken har gjort at Norge er satt flere år tilbake i forhold til for eksempel Sverige og Finland.

Moen sier at spørsmålet om innlemmelse i Norges Idrettsforbund (NIF) ikke er helt avklart enda. For noen år siden ble en søknad levert og behandlet – men NIF avslo denne og ba NESF komme tilbake med svar på en rekke spørsmål.

I etterkant ble det kjent at styret i NESF hadde levert søknaden uten å ha forankret det i forbundets generalforsamling at dette skulle gjøres, og det har ikke blitt levert en ny søknad etter dette.

– Er det fortsatt et ønske fra E-sportforbundet å bli en del av NIF?

– Både ja og nei. Det er både fordeler og ulemper ved å gå inn i idrettsforbundet, men per dags dato vil jeg si at det ikke passer særlig.

– Men det betyr ikke at det er umulig en gang i fremtiden. Ting må på plass først. E-sportnorge må rydde opp i dramaet sitt og NIF må antakeligvis endre litt på sitt perspektiv på e-sport og gaming internt.

E-sportforbundet jobber også med å etablere et nytt nordisk e-sportforbund med Sverige, Danmark, Finland og Island. Dette forbundet er oppe og går fra nyttår av.

Norsk e-sport må dermed forholde seg til fire forbund: Norsk E-sportforbund, et nordisk e-sportforbund, et europeisk e-sportforbund og et internasjonalt e-sportforbund.

Dette er uproblematisk, ifølge Moen, som sier at Norge vil få mer påvirkningskraft gjennom «pyramiden» enn å stå alene, siden Norge vil ha større mulighet til å påvirke det nordiske forbundet, som igjen da vil stå samlet inn mot det europeiske, og så videre.

At de nordiske landene var samlet ble tydelig da de sammen fordømte det internasjonale forbundet (IESF) sitt vedtak om å la Russland få komme tilbake til e-sportene til tross for at krigen i Ukraina fortsatt pågår.

Forbundene sa da at de var «forferdet» av avgjørelsen.

En av grunnene til at de kritiserte avgjørelsen var ifølge Moen fordi Russland spesifikt brøt reglene til IESF. En av resolusjonene til det internasjonale forbundet sier at et e-sportforbund ikke har lov til å gå inn og gjøre ting i territoriet til et annet e-sportforbund dersom de ikke er invitert inn.

– Det var lagt fram veldig tydelig under generalforsamlingen. Men det viser jo seg at det ikke er veldig mange land som leser disse dokumentene de skal stemme over, sukker Moen.

– Det er veldig godt og tydelig dokumentert at Russland bryter reglene.

Finland tok det hele et skritt lengre og bestemte seg for å trekke seg helt ut av det internasjonale forbundet i protest mot at Russland igjen fikk være med.

Norge har ikke tatt en avgjørelse om de skal gjøre det samme som finnene enda, fordi det ikke har vært et forbundsting enda. Dette skal skje i mars, og Moen sier hun håper at spørsmålet tas opp til debatt.

Hun er derimot klar på at hun personlig mener Norge fortsatt bør være en del av IESF.

– Vi må det hvis vi vil henge med på resten av verden, sier Moen, og begrunner det med at arrangementene IESF står for, inkludert VM, er en viktig plattform for norske spillere å delta i.


– Ingen er fan av Saudi-Arabia

Men hva med den nye situasjonen som har oppstått rundt Saudi-Arabia?

Norges E-sportforbund var kjappe i fordømmelsen av Russland, men nå som mer og mer av e-sport legges til Saudi-Arabia og arrangeres av myndighetene i et land med gjennomgående problemer knyttet til menneskerettighetsbrudd, hvor står forbundet i den debatten?

– Ingen er fan av Saudi-Arabia som stat, enkelt og greit, svarer Moen.

– Men så lenge det finnes aktører som jobber for å endre ting, så er det noe vi kan akseptere å gå med på. Men Saudi-Arabia som stat i seg selv er ikke noe positivt.

– Hvem er disse aktørene?

– Det saudi-arabiske e-sportforbundet prøver å få til ting. De trår nok en fin linje de også, med hva de kan ha av uttalelser innad i landet.

Prins Faisal er nå sjef for både IESF og det saudi-arabiske forbundet.

Lederen for det saudi-arabiske (og nå det internasjonale) e-sportforbundet, prins Faisal, er medlem av kongefamilien som styrer hele landet.

Men koblingene mellom stat og forbund går dypere enn familiære bånd:

Saudi-Arabias leder og statsminister, kronprins Mohammad bin Salman, er styreleder i Savvy Games Group – spilldelen av landets investeringsfond. De eier e-sportselskaper som Dreamhack, ESL og FACEIT og er dypt involvert i turneringer drevet av det saudi-arabiske e-sportforbundet.

Gjennom ESL produseres sendinger og kvalifiseringer for Gamers8, som bin Salman nå har annonsert skal bli neste års VM i e-sport.

Alt dette er brikker i bin Salmans ambisiøse «Saudi Vision 2030»-plan, der landet skal nå strategiske mål for å diversifisere seg vekk fra å være avhengig av oljen innen 2030. Det inkludere blant annet mål for infrastruktur og underholdning.

Prosjektet har høstet internasjonal kritikk for å tvinge folk fra hjemmene sine i områder hvor nye byer bygges og dødsdommer til de som motsetter seg planene.

Samtidig anklages landet for alvorlige brudd på menneskerettighetene, der fengsling og tortur er virkemidler staten bruker mot meningsmotstandere og aktivister. Bin Salman er også personlig involvert i drapet på journalist Jamal Khashoggi.

Koblingen avfeies av Moen, som sier prins Faisal er «lang ute» i kongefamilien.

– Har dere vært i kontakt med Saudi-Arabia?

– Ja, vi snakker mye med de. Både med prins Faisal og prinsesse Al-Joharah, som styrer alle kvinneprosjektene.

Prinsesse Al-Johara har satt i gang arbeidet med å fremme kvinner innen e-sport og å sette opp kvinneligaene, ifølge Moen.

– En av grunnene til at jeg personlig synes det er positivt det de gjør, er at prins Faisal kom til meg personlig og sa «Elin, du må snakke med prinsesse Al-Joharah, fordi hun er kvinne og forstår problemene til kvinner. Jeg kan ikke sitte og styre det kvinner sier og hva de har behov for».

Dette har ledet til en dialog mellom Moen og prinsessen, for å videreføre arbeidet som hun sier har fått kvinnelige spillere inn i e-sport, kvinnelige kommentatorer og kvinnelige fans i landet.


NESF-presidenten under E-sportdagen 2023 (Foto: Erik Fossum / PressFire.no)

– De har uendelig med penger

At Saudi-Arabia kjøper opp alt innenfor e-sport er likevel et problem, forteller Moen, og sier hun ikke liker at dette blir gjort for å bedre ryktet til landet.

– De har uendelig mye penger. De kan bare gå til regjeringa og si «jeg vil ha 50 millioner for å arrangere VM». De får monopolet fordi de er villige til å bruke penger på det.

– Det er en sentralisering som pågår her nå som er uheldig?

– Det er uheldig fra et kommersielt perspektivt og for utviklingen i bransjen er det ikke bra. Sunn konkurranse skaper vekst. Når de får det monopolet så er vi jo redd for at det kommer til å stagnere veksten, sukker Moen. Innad i det internasjonale forbundet virker det å være lite forståelse for dette.

– De riktige folkene bryr seg ikke, så da ender vi opp i denne situasjonen.

– Det er litt «om du ikke er med i Saudi-Arabia, så er du ikke med i e-sport»?

– Ja.

– Det er strategien her?

– Det er 2030-strategien. Det handler kun om å lage penger. Vi håper også her på internasjonalt press, slik at de på et tidspunkt innser at de må endre seg.

– Hvis det ikke hadde vært så mye penger i denne regionen, hadde dere vært like interessert i å samarbeide med Saudi-Arabia?

– Ja.

– Så det er ikke pengene som gjør at dere har lyst til å være med?

– Nei, det handler om hvem som er genuint interessert i å gjøre noe som er bra for e-sport, barn og unge, uansett.

Moen forteller at de innad i IESF også støtter medlemmer fra andre land med problemer og delegater som utfordrer landene gjennom e-sportene.


Saudi-Arabia har store planer innen 2030.

Et spill for kulissene?

– Den store forskjellen fra at andre store aktører arrangerer ting er at det er staten Saudi-Arabia som holder på å ta over. Det saudi-arabiske e-sportforbundet er dypt inn i strategien til kongehuset i Saudi-Arabia.

– Ja, 2030-planen er planen til staten.

– Hvorfor har ikke NESF et standpunkt på Saudi-Arabia? Dere har jo det på Russland.

– Med Russland var det en spesifikk IESF-regel som ble brutt. Som sagt, vi kan kritisere Saudi-Arabia som stat for det de holder på med. Det må vi gjøre.

– Men kan man gjøre det samtidig som man omfavner Saudi-Arabias e-sportssatsing?

– Ja. Det er det samme som i Norge. Hvor lang tid tok det før LGBTQ-ekteskap var lov i Norge? Hvor lenge måtte vi ikke arbeide for det? Den gangen måtte vi kritisere den norske staten som mente homofili var en sykdom.

– Norge tok ikke livet av de som kritiserte Norge?

– Det gjorde de ikke. Men det betyr likevel at de personene som slåss mot det med virkemidlene de har, selv om det er en mulighet for å bli halshugd eller «falle ned en trapp», de som prøver så godt de kan for å skape endringer, de må vi støtte opp om.

– Prins Faisal og prinsesse Al-Joharah har alltid har vært tydelige og ærlige med de internasjonale delegatene fra forbundet rundt det.

– Kan vi stole på at det stemmer?

– Like mye som vi kan stole på alle andre som sier noe i det internasjonale forbundet.

Saudi-Arabia fikk mye god PR da kvinner omsider fikk lov til å kjøre bil i 2017.

Men samtidig som Saudi-Arabia åpnet opp for kvinner bak rattet, ble de kvinnelige aktivistene som la trykk på myndighetene arrestert. I fengsel ble de ifølge rapporter fra Amnesty torturert og seksuelt mishandlet til de ikke lenger kunne gå. Selv etter de ble sluppet fri har de fått forbud mot å forlate landet.

– Vi snakker om et land som ofte sier én ting og gjør noe annet. Hvordan kan vi stole på at det ikke er tilfellet også her?

– Prinsen og prinsessen går i en hårfin balanse allerede, de pusher grensen så mye de kan. Antakelig kan de det fordi de har den tittelen de har.

– De er veldig åpne når de snakker med det europeiske forbundet på at de ikke har noe politisk makt til å endre ting fra toppen av. Men de kan endre at det normaliseres blant ungdommen at kvinner er en del av e-sport.

– At det er helt normalt å se en kvinne som kommenterer, er en e-sportutøver, er en spillutvikler eller manager eller trener på et e-sportlag. Det er der de har muligheten til å påvirke, og de har PR-maskiner og penger til å gjøre det.


Kronprins Mohammed bin Salman.

Ønsker mer sportsvasking

En rapport fra Human Rights Watch ble publisert samtidig som Saudi-Arabia arrangerte storturneringen Gamers8 i august. En turnering som hadde 400 millioner kroner i premiepotten.

Hvor mange av de som deltok eller så på turneringen på nett som fikk med seg rapporten om at hundrevis av etiopiske flykninger var drept på grensa til Jemen vites ikke, men at idrett og sport brukes til å endre ordskiftet og drukne ut «uønsket» fokus er et kjent fenomen.

– Om sportsvasking øker GDP-en vår med én prosent, så vil vi fortsette med sportsvasking, sa kronprins bin Salman til Fox News.

– Jeg bryr meg ikke. Jeg har én prosent vekst i GDP fra sport, og jeg sikter på ytterligere 1,5 prosent. Kall det hva du vil.

– Skal man delta i det som brukes til å dekke over det som skjer i landet?

– Jeg synes personlig at, om man har mulighet til å vise fram en annen vei til andre muligheter så skal man det, sier Moen.

– Hvordan skal e-sport vise en annen vei?

– E-sport kan profilere at det er mulig å være venner.

– Vil ikke den profileringen være nesten utelukkende på Saudi-Arabias egne premisser? Turneringer påvirket av og sponset av Saudi-Arabia?

Moen svarer at man stiller seg bak Saudi-Arabias verre sider om de ikke deltar.

– Hvis vi ikke er med så er jo det et standpunkt også. At vi ikke støtter de som prøver å endre ting. Hvis du ser noen som blir mobba, hvis du ikke går inn og prøver å endre ting, så har du tatt mobberens side.

– Det er verre å ta den veien enn å ikke prøve å gå inn og snakke med folk, å motivere ungdommen til å se at det er mulig å være venner på kryss av grenser, mulig å finne andre veier.

– Finland tok jo et standpunkt mot Russland og meldte seg ut. Mener du Finland har sviktet fordi de ikke deltar?

– Nei, de er jo involvert i det europeiske forbundet og prøver den veien. Det finske forbundsstyret anbefalte sine medlemmer å fortsette, siden de ville kunne påvirke i større grad. Men det er til syvende og sist medlemmene som måtte ta et valg. Sånn er det i Norge også.


Norge ble presentert med digre projektorer under VM i e-sport i Iași, Romania i år. (Foto: Skjermdump)

Ikke bekymret for sikkerheten

– Det er ulovlig å være homofil i Saudi-Arabia. Hvordan kan Norges E-sportforbund sikre at homofile utøvere som skal reise til VM i Riyadh ikke blir fengslet eller tatt livet av?

– Det er flere delegater (fra det internasjonale forbundet, journ. anm.) som tilhører LGBTQ-miljøet som ikke er bekymret for dette.

– Ikke bekymret? Det sitter folk i fengsel i dag, som blir torturert i dag, for å være homofile?

– Altså, de er ikke bekymret personlig, når de reiser ned til Riyadh.

– I 2019 var det en massehenretting der flere dømt for å være homofile. Men forbundet er ikke bekymret for sikkerheten til homofile?

– Altså, ikke vår egen personlige sikkerhet. Det er vi ikke.

– Men hva med utøverne? Er ikke NESF bekymret for at homofile og transpersoner bare dropper e-sport fordi enden av tunnelen er VM i Saudi-Arabia, der deres eksistens ikke er lov?

– Prins Faisal snakker i hvert fall til oss om akkurat dette, at målet hans er å få inkludert og normalisert LGBTQ i e-sport i landet.

– Spørsmålet mitt her er egentlig: Finnes det ingen grenser? Skal man jobbe med de som tar livet av homofile?

– Jeg føler at vi må jobbe for å få de til å endre perspektiv. Med press, enten innad i landet sitt fra eget folk, at de unge våkner og tar makta, eller fra det internasjonale samfunnet, så må de endre seg før eller siden.

– Det er viktig at vi legger det presset på dem. At vi møter opp vi som tilhører LGBTQ, at vi møter opp og sier det.

– Sanksjoner er et virkemiddel og det blir jo gjort i idretten, IOC utestenger nå Russland fra OL, og det er jo motsatt av det du sier.

– Det saudi-arabiske e-sportforbundet har ikke gjort det samme som det russiske e-sportforbundet gjør.

– Hvorfor er det «Russland skal ikke få delta, de vil vi ikke ha noe med å gjøre», mens for Saudi-Arabia så er det «her må vi påvirke fra innsiden»?

– Det er fordi Russland har vært klare på at de ikke ønsker progresjon, de ønsker ikke endring. De ønsker å holde seg til det gamle.


Det internasjonale e-sportforbundet.

–Saudi-Arabia sier de ønsker progresjon, men samtidig arresterer, torturerer og henretter de enda?

– Vi må ikke forvirre Saudi-Arabia som stat og det saudi-arabiske e-sportforbundet.

– Men det er jo staten som trekker i trådene her. Går det an å skille de to? Hvem er det som betaler for VM? Det er jo ikke e-sportforbundet.

– Om Finland hadde vært et slemt land, så er de også 90 prosent støttet økonomisk av regjeringa.

– Jeg ser ikke helt den sammenligninga.

– Hva e-sportforbundet i Saudi-Arabia bruker pengene sine på styrer de mer eller mindre selv.

– Gjør de det? De er jo en del av 2030-planen.

– Absolutt. Og det går jo under det vi kaller sportsvaskingsproblemet. Men faktum er at de får til ting, og at de bruker penger på programmer for å inkludere kvinner, på programmer for å fremme mental og fysisk helse til spillerne.

– Så du mener det går an å skille på e-sportforbundet og staten?

– Ja. Men det er en fin linje, det er viktig at vi forblir skeptiske og stiller spørsmål med alt som skjer. Men det er utrolig viktig at vi legger press på regjeringa, at vi legger press på riktig måte på e-sportforbundet, at når de sier noe så følger vi opp.

– Det er derfor det er viktig at vi stiller opp der, for at vi kan legge press på dem. For hvis jeg sitter i Norge og sier at jeg boikotter, så gir de blanke i lille Norge.

– Men hvis vi er der, hvis vi er der som Norden, fem land sammen, som har åpne LGBTQ-tilhengere og kvinner, så kan vi stille spørsmålene direkte.

Men om forbundet er helt separat fra staten, hvor kommer da pengene fra? I grove trekk er det kronprins Mohammed bin Salman som styrer pengesekken Saudi-Arabias e-sportforbund henter pengene fra.

Det var bin Salman selv som annonserte at neste VM i e-sport ville bli lagt til Riyadh i 2024 – som da kommer til å ta over for dagens turnering Gamers8.

Bin Salman sitter som styreleder i selskapene som skal produsere VM, og han har bestemt at Savvy Games Group, investorgruppen eid av Saudi-Arabias oljefond, skal bruke 400 milliarder kroner på å bli størst innenfor blant annet gaming og e-sport.

Målet er at rundt én prosent av landets økonomi skal komme fra gaming og e-sport.

Det saudi-arabiske e-sportforbundet driver blant annet Saudi eLeague, som på sine hjemmesider skryter å være «powered by Savvy Games Group». Nevnte Gamers8 er heleid av Savvy.

Staten Saudi-Arabia betaler altså for selve VM, de eier arenaene og produksjonen av VM – og de spytter inn penger i e-sportforbundet.

Eller som Moen selv sa det: Saudi-Arabias forbund «kan bare gå til regjeringa og si ‘jeg vil ha 50 millioner for å arrangere VM’».

– Likevel kan man skille mellom e-sportforbund og stat?

– Ja.


Regnbuefarger er forbud i landet fordi det «promoterer homofili».

Ønsker å stå for endring

Myndighetene i landet driver med utbredt sensur av medier og slår hardt ned på agendaer de ikke ønsker. På pressefrihetsindeksen falt landet til 170. plass (av 180) i 2023. Siden bin Salman tok over ledelsen av landet har antallet journalister i fengsel doblet seg.

– Hva med sensuren dette kan føre til? De har allerede sensurert Israel-kritikk under årets Gamers8-turnering. Tror du ikke det kommer til å skje under et VM arrangert i Riyadh.

– Det kommer sannsynligvis til å skje, fordi det skjer hele tida. Ikke bare der nede, sier Moen.

Saudi-Arabia raidet butikker og hjemmene til mange i hovedstaden i fjor, for å fjerne spor av aktivisme. Leketøy og klær «som bryter med islams regler og offentlig moral, og som fremmer homoseksuelle farger rettet mot den unge generasjonen» ble beslaglagt.

–Det vil jo ikke være noe kritikk av regimet eller noen LGBTQ-markeringer på et VM i hovedstaden neste år?

– Måten det saudi-arabiske forbundet kommer seg rundt den loven er å uttrykke det gjennom GEF (Global Esports Federation), der prins Faisal sitter som visepresident.

– Hvis det bare uttrykkes utad, endrer det da landet?

– Innad i landet har de brukt de siste fem årene på å normalisere kvinner i e-sport og å skape interesse og fanbase, for kvinner.

– Du kan ikke straffe ungdommen som tydeligvis ønsker seg endring, men som bokstavelig talt knebles og truet fordi de ønsker endring. De unge ønsker endring.

–Er det realistisk at e-sport skal stå for endringer i landet? Alt hviler jo da på at de som driver e-sportforbundet ikke også driver landet.

– Jeg tror ikke det er realistisk at det bare er e-sport. Det er på alle plan, på alle plan må vi bistå ungdommen. Fra utdannelse til idrett.

– Dette er et land som dømmer barn til døden.

– Det er viktig at vi støtter opp om de barna som ønsker en endring. Det er i hvert fall min ideologi.


Ronaldo signerte for Al-Nassr i år – og får to milliarder kroner i året fra det saudiske oljefondet.

Image-vaskingen

Det var i 2016 at Saudi-Arabia la ned sin 2030-visjon, der underholdning og sport – som inkluderer e-sport – var uttalte mål som skal drive økonomien i landet.

Året etter ble landets e-sportforbund grunnlagt, og oppkjøpene av ESL, Dreamhack, FaceIt,  ESEA, ESVN, Vindex og ESWC har gitt de en svært stor andel av markedet.

Anklager om sportsvasking har kommet etter at landet også har kjøpt seg inn i sporter som fotball, formel 1, wrestling og golf – og nå også e-sport.

Under Riyadh Masters-turneringen i Dota i år henrettet landet i snitt fire personer per uke – blant annet for smugling av narkotika.

Er det problematisk å bli en del av en uttalt sportsvaskingsstrategi? Moen sier at det er uungåelig, samme hvor man gjør det.

– Når Norge deltar i et VM i Riyadh og går opp på scenen, blir ikke Norge da en del av sportsvaskingssirkuset?

– Det er blitt så ille nå internasjonalt at du uansett er en del av det sirkuset. Uansett om det er ESL og Saudi-Arabia eller om det er Riot og Kina.

– Det er et større politisk spill uansett nå, og nok en gang: Det eneste vi kan gjøre er å utøve press.

– Jeg føler ikke at det er et svar, at «samme hva vi gjør så er vi del av noe som er dritt». Kan man ikke ta avstand fra flere?

– Det er ganske mye dritt. Og den eneste måten vi kan endre det på er å være hands-on med det.

– Vil ikke det å være hands-on å i grunn være å omfavne det? Vi blir jo en del av det?

– Nei, for jeg føler at det nok en gang blir på et sånt høyt fluffy politisk nivå igjen. Det er min personlige mening.

–Når Saudi-Arabia er så tydelige på at strategien deres er å samle alle land og e-sporter hos seg for sportsvasking, er det ikke da også en potensiell fare for at dere er i ferd med å bli «played»?

– Vi har enda troa på at vi kan påvirke, så lenge vi jobber sammen med e-sportforbundene.

– Men det internasjonale forbundet drives jo av Saudi-Arabia nå?

– Det er flere i det styret enn prins Faisal.


Inviterer til Saudi-Arabia

I forbindelse med intervjuet inviterer e-sportforbundet PressFire ned til Saudi-Arabia for å møte medlemmene av kongefamilien selv. Moen sier de forsøker å få kongefamilien til å betale for turen.

Det er en oppsiktsvekkende invitasjon vi takker nei til, spesielt sett i lys av at landet har en historikk med knebling av meningsmotstandere og journalister.

Da Moen blir påmint om at det ikke er lenge siden journalist Jamal Khashggi ble drept på ordre fra kronprins bin Salman, og at undertegnede nylig har publisert en kritisk kommentar om regimet, svarer hun «å faen».

– Tror du de sjekker det så nøye? Det er mange i det internasjonale forbundet som har meninger om alt mulig rart.

– Dette er jo litt av det jeg prøvde å spørre om tidligere. Det er jo ikke usannsynlig at en norsk homofil eller transperson blir arrestert for å være seg selv der nede. Sjansen er ikke null?

– Sjansen er ikke null, innrømmer Moen.

Hun antyder derimot at det vil være en overreaksjon for homofile eller transpersoner å ikke dra ned – fordi det er lite sannsynlig at noen av de som reiser blir rammet.

Hun sammenligner det med da det europeiske e-sportforbundet vurderte å gjøre generalforsamlingen digital etter episoder med knivstikking i Paris og terror i Belgia.

– Vi valgte å ha generalforsamling i Paris til tross for dette.


Vil fortsette å jobbe med landet

– Så sammendraget er: Det norske e-sportforbundet har hatt og har kontakt med Saudi-Arabia og skal fortsette å jobbe med Saudi-Arabia?

– Vi har god kontakt, og vi setter spørsmål hele tiden til hvordan de gjør deres kvinnekampanjer og videre. De har faktisk fått til noe unikt der nede.

Moen innrømmer likevel at de ikke kan være helt sikre på at tallene de får fra Saudi-Arabia rundt arbeidet stemmer.

– Men vi skal ned dit til VM og se hvordan det er blitt, forsikrer hun.

– De prøver å pushe sin mer progressive ideologi til resten av landene som ligger rundt Saudi-Arabia nå. Første skritt er å få dette normalisert, likhet mellom kjønnene, og så går de løs på LGBTQ og får det normalisert.

– Av positive endringer de har fått til, som du vil se i VM neste år, er at det kommer til å være kvinneliga i alle spill, med lik premiepott. Det var det ikke i fjor. Så konklusjonen er at vi må være hands-on og pushe og presse de til å følge opp. 

– Hvis vi bare tar et skritt tilbake så skjer det ingenting. Det må være et internasjonalt press der.

Hei! Vi trenger din hjelp - om du liker å lese spillstoffet vårt her, vurder gjerne å hjelpe oss direkte på Patreon, så kan vi fortsette med det. Takk <3