Kulturdepartementet: – Den nye dataspillstrategien kommer i år

Er et år forsinket.

3. oktober 2023 14:30

(PressFire.no): Det var i 2019 at daværende kulturminister Trine Skei Grande (V) la fram Spillerom – en dataspillstrategi for regjeringen, som skulle gjelde til og med 2022.

Treårsstrategien satte fire overordnede politiske mål for perioden, og la blant annet grunnlaget for en overhaling av støtten til norskproduserte dataspill ble gjort.

Samtidig ble 19 konkrete oppfølgingspunkter nedfelt, som tok for seg spesifikke oppgaver som skulle gjennomføres.

PressFire lanserte en egen oversikt over alle disse punktene, og vår oversikt viser at så godt som alle er blitt oppfylt – de fleste lenge før utgangen av strategien.

Etter valget i 2021 tok Arbeiderpartiet over Kulturdepartementet, og i januar 2022 ble det klart at en ny spillstrategi skulle utvikles.

Den forrige strategiperioden er over.

Utsatt

Men snart to år etter lar den nye dataspillstrategien vente på seg.

Den var opprinnelig ment å komme ut i løpet av 2022, slik at den kunne ta over idet den gamle gikk ut. Deretter kom regjeringen med en «våren 2023»-lovnad.

Etter dette har det vært stille.

Om vi ser bort fra den store skandalen: Kulturminister Anette Trettebergstuen måtte gå av etter avsløringer om inhabilitet i utnevnelsen av lederverv.

Dette gjorde at også statsråd Odin Adelsten Aunan Bohmann gikk av – som etter det PressFire kjenner til har vært en av hovedpersonene bak arbeidet på den nye strategien.

Trettebergstuen gikk av i juni og Lubna Jaffery tok over rollen som kulturminister. Med seg hadde hun to statsråder, Erlend Kaldestad Hanstveit og Even Aleksander Hagen.

Denne overgangen til ny politisk ledelse har vært med på å forsinke arbeidet på dataspillstrategien.


Kommer i år

Til PressFire sier statssekretær Even Aleksander Hagen at den nye strategien skal legges fram i år.

– Vi jobber med ferdigstilling av strategien nå, og for at strategien skal legges frem så snart som mulig, med fremleggelse før jul, forteller Hagen.

– Hvorfor har det tatt så lang tid?

Statssekretær Even Aleksander Hagen (Ap).

– Departementet gjennomførte et referansemøte med representanter fra feltet i mars, og på bakgrunn av tilbakemeldingene i dette møtet valgte den forrige politiske ledelsen å gjøre noen justeringer i utkastet som forelå.

Hagen forklarer videre at den nye politiske ledelsen som kom inn etter at Trettebergstuen gikk av også ønsket å sette sitt eget preg på strategien – og at arbeidet med andre departementer har tatt tid.

– Vi i den nye politiske ledelsen har ønsket å se på mulighetene for å sette vårt preg på strategien. Noen av tiltakene i strategien krever koordinering av forskjellige virkemiddelapparater under forskjellige departementer.

– Dette har tatt mer tid enn vi har ønsket.

– Du sier til Digi.no at den gamle strategien og dens mål fortsatt gjelder, men så godt som samtlige av oppfølgingspunktene har vært gjennomført i mer enn et år, hvilket arbeid gjøres ut over dette og bevilgninger fra Norsk Filminstitutt når det nå, i praksis, ikke foreligger en strategi?

– Selv om vi har fulgt opp og gjennomført tiltakene i «Spillerom», og på denne måten bidratt til måloppnåelse, skal vi ikke si oss ferdige og fornøyde for det, sier Hagen.

– Det norske dataspilltilbudet kan fortsatt bli mer variert, oppnå høyere kvalitet, og få bedre gjennomslagskraft. Bransjen kan bli mer profesjonell og mangfoldig, og vi er langt unna å ha oppnådd en inkluderende og tilgjengelig dataspillkultur for alle.

Hagen sier at bevilgningene til NFI har til nå vært avgjørende for å få gjennomført tre av fire politiske mål på dataspillfeltet, og at regjeringen prioriterer dette – og viser til at de økte bevilgningen til dataspill i filmfondet med fem millioner kroner i årets statsbudsjett.

– Vi har også satset betydelig på dataspillkulturen, særlig møteplasser for dataspill. Bare i 2023 har vi gitt 19 millioner kroner ekstra til Ungdom og Fritid, som gjør et fantastisk arbeid med å tilgjengeliggjøre inkluderende møteplasser for dataspillkultur.

– Vi har gitt tilskudd til fremragende dataspillmiljøer som i Kåfjord kommune og Hamar Game Collective. 2024-budsjettet inneholder også tilskuddsøkninger til feltet, hvor tilskudd til Spillhuset Bergen allerede er blitt gjort kjent.


Grunde Almeland i Venstre.
(Foto: Thea Elvestuen)

Ikke imponert

Partiet som leverte den forrige strategien, Venstre, er ikke imponert over at ting har tatt så lang tid.

– Har den nye regjeringen fulgt godt nok opp?

– Nei, på ingen måte, sier stortingsrepresentant og leder for famile- og kulturkomiteen Grunde Almeland til PressFire.

– Regjeringen hadde en unik mulighet til å bygge videre på det grunnlaget strategien ga, men har etter to år i regjering ikke klart å levere noen konkret plan for veien videre.

– For meg er det også ganske overraskende. Det er mer enn nok å ta tak i på feltet, samtidig som du har både en bransje og et miljø som både er fremoverlent og klar for at det satses.

Almeland sier han håper regjeringen kommer med en ambisiøs strategi som alle som er opptatt av dataspill fortjener.

– Om regjeringen leverer, er det selvsagt fullt mulig for en eventuell ny regjering å følge opp denne. Er den ikke god nok, er det ingenting i veien for at en ny regjering skroter en dårlig plan til fordel for å lage en bedre.

Almeland sier at Venstre igjen kommer til å legge fokus på ​dataspill ved neste valg, og mener at partiet har vist at de prioriterer datakultur både nasjonalt og lokalt.

– Dette er et felt med stort potensiale, som fortjener en regjering som ser at dette både er en næring, kulturuttrykk, sport, fritidsaktivitet og hobby som fortjener at det blir tatt på alvor.

– Det har vi ingen planer om å stoppe med.

Hei! Vi trenger din hjelp - om du liker å lese spillstoffet vårt her, vurder gjerne å hjelpe oss direkte på Patreon, så kan vi fortsette med det. Takk <3