«Mosaic» av Krillbite
Innføre tilskudd til produksjon av dataspill
Er oppfølgingen gjennomført: Ja

En skulle kanskje tro at spillutviklere allerede kunne søke tilskudd til produksjon av spill allerede, men dette trenger litt oppklaring:

Per i dag kan spillselskaper søke på utviklingsstøtte via den litt diffuse «utvikling av spill basert på kunstnerisk vurdering», samt støtte til lansering og noen andre småposter som «manusstøtte». Denne utviklingsstøtten må derimot per i dag bare være en del av utviklingen til spillet, og utviklere må stykke opp utviklingen på en potensielt unaturlig måte.

Dataspillstrategien sier at dette må endres, og skriver følgende:

En vesentlig forutsetning for profesjonalisering og vekst er at selskapene har økonomi til å fokusere på hele produksjonsløpet. Lang utviklingstid for dataspill utfordrer selskapenes likviditet, og det er viktig å skape forståelse for dette hos private aktører. For å gjøre det enklere å prioritere hele produksjonsløpet vil regjeringen åpne for tilskudd til produksjon.

Se også punktene under lanseringsstøtte (les mer her) og fastsetting av egen forskrift for spill (les mer her).

Hva sier partene:

NFI sier den gamle ordningen er noe som henger igjen fra filmstøttene, og at spillutvikling ikke egentlig passer godt inn i prosessen.

– I forbindelse med forskriftsarbeidet, ser vi på hvordan vi kan innrette tilskuddsordningene for utvikling og produksjon på en enklest og best mulig måte for spillproduksjon. Forskriften har tidligere vært bygd rundt hvordan filmer utvikles og produseres, men den nye spillforskriften skal tilpasses spillbransjen spesielt, sier NFI.

Hva er gjort:

NFI har skrevet og fått godkjent ny forskrift for dataspill.

Støtte til produksjon av dataspill er nå med, men kalles bare «utvikling», som er mer passende.

Utviklere kan nå søke på hele produksjonsløpet til utviklingen av spill, fra konseptstadiet til lansering.

Fra de nye forskriftene

Samtidig har NFI også innlemmet et eget punkt som heter «Tilskudd til utvikling til samproduksjoner med utenlandsk hovedprodusent» i forskriftene. Dette betyr at norske spillselskaper kan søke om støtte for den delen de utvikler i en produksjon som kanskje har hovedsete i et annet land, men der utviklerne i Norge bidrar.

Logg:

10.10.21: Oppdatert etter ny forskrift er kommet inn.

15.06.20: Svar fra NFI lagt inn. Status satt til ikke gjennomført, men punktet flagges for oppfølging når den nye forskriften foreligger.

27.07.20: Forskrift er lagt ut til høring. Dette punktet blir bakt inn i en mer generell tilskuddsordning for spillutvikling.

Tilbake til oversiktenForrige punktNeste punkt