«Manual Samuel» av Perfectly Paranormal
Videreutvikle lanseringstilskudd og tilskudd til internasjonal satsing og innlemme disse ordningene i ny forskrift for dataspill
Er oppfølgingen gjennomført: 
Ja
Nei
Delvis

Per i dag kan spillutviklere søke om støtte enten til «lansering utland» eller «lansering i Norge». For eksempel kan det under førstnevnte være kostnader knyttet til markedsføring i utlandet eller reiser for å møte utgivere.

Tidligere het denne internasjonale satsingen «Spill ut i verden» og var på hele ti millioner. I dag er den på fem, uten like stilig navn.

Selve dataspillstrategien sier ikke mye om dette punktet, annet enn at ordningen skal videreutvikles:

I tillegg skal dagens tilskudd til lansering og internasjonal satsing videreutvikles.

Det er likevel implisitt at dette er et satsingsområde. 97% av salgene av norske spill kom fra utlandet i 2019, og dermed er det nesten selvsagt at dette må videreføres.

Regjeringen ønsker at norske dataspill skal ha gjennomslagskraft i det nasjonale og internasjonale markedet. Det er et mål at flere skal kjøpe og spille norskutviklede dataspill. Økt salg og bruk av norske spill kan gi både bedre økonomi og vekstmuligheter i den norske spillbransjen.

Hva sier partene:

NFI sier de slår sammen lansering utland og lansering i Norge som støttevarianter, fordi det ikke er så relevant å stykke opp slik i spill..

– Vi endrer hvilke kostnader som kan godkjennes. Noe av det som i dag er internasjonal lansering kan også gå inn i det som da blir «produksjon», slik at overgangene passer bedre.

– Den nye forskriften blir spillrelevant, også på dette punktet.

Arbeidet med å tilpasse lanseringsstøtten og slikt går sammen med arbeidet med en ny forskrift (les mer her).

Hva er gjort:

NFI jobber med å lage en ny forskrift for dataspill. Denne skal godkjennes først av ESA rundt sommeren, så sendes til høring i bransjen.

Det er i disse nye forskriftene at lanseringstilskuddene skal skrus til og innlemmes. Forskriften skal etter planen være gjeldende fra 1. januar 2021.

Oppdatering 27.07.2020:

NFI har lagt ut et forslag til nye forskrifter til høring, hvor dette punktet inngår. Lanseringstilskudd for Norge og lanseringstilskudd for internasjonal lansering slås der sammen til én løsning.

NFI foreslår i ny forskrift å slå sammen lansering i Norge og i utland. Det er mindre justering i forskriftsteksten, men NFI vil lage retningslinjer for hvilke lanseringskostnader som godkjennes. Godkjente kostnader vil utvides med godkjente kostnader fra internasjonal spillsatsing. Det kan også gis til tilskudd til lansering på ett eller flere salgsmarkeder. Dette er som i dag.
Fra forslaget til nye forskrifter.
Logg:

15.06.20: Svar fra NFI lagt til. Status satt til ikke gjennomført i påvente av nye forskrifter. Punktet flagges for oppfølging.

27.07.20: Forslag til nye forskrifter lagt ut. Lagt til info om hva som er i denne.

Artikler PressFire har skrevet om emnet:
Vekst i norsk spillbransje.

Tilbake til oversikten
Ansvarlig redaktør: Jarle Hrafn Grindhaug
Redaksjonssjef: Erik Fossum
Salg/Sales: sales@pressfire.no
dark mode