«Moons of Madness» av Rock Pocket
Norsk filminstitutt skal spisse de statlige tilskuddene til dataspill, slik at det gis færre, men større tilskudd
Er oppfølgingen gjennomført: Ja

Bransjen har lenge etterlyst større tildelinger til prosjekter, i takt med at utviklingskostnader øker. Det har ikke vært nok å få noen hundre tusen kroner for større produksjoner.

Dette var blant annet et poeng som ble tatt fram da spillutviklerbransjen møtte daværende kulturminister Trine Skei Grande til samtaler i 2018.

I Dataspillstrategien står det at det fremover skal fordeles mer penger på færre spillselskaper og prosjekter. Det betyr potensielt at det blir vanskeligere å få støtte, men det kan også gi trygghet over lengre tid for de som får - og målet er at disse dermed blir lettere uavhengige.

Hva sier partene:

I det endelige tildelingsbrevet fra Kulturdepartementet til NFI heter det at «Tilskuddene til dataspillområdet skal spisses mot de mest profesjonelle tilskuddsmottakerne».

(Faksimile, tildelingsbrev fra KUD til NFI)

NFI sier til PressFire at de allerede har begynt å gi ut mer penger til de største aktørene.

- Dette er allerede iverksatt. Vi gir flere store tilskudd i årets runder. Dette vil bli ytterligere utvidet når ny forskrift trår i kraft.  

NFI er likevel klare på at de ønsker å fortsette å støtte også hakket mindre produksjoner enn bare de største. For eksempel trekkes prosjekter som sikter seg spesifikt inn mot det norske markedet fram som noen som ikke nødvendigvis trenger de aller største budsjettene. Å få noen hundre tusen til utvikling vil fortsatt være mulig, med andre ord.

Hva er gjort:

Punktet er gjennomført i den grad at NFI har startet å gi mer penger til de største, og at færre får.

Sånn i praksis kan det se ut til at omtrent like mange fikk i tidligere runder med tildelinger som tidligere, men det er også mer penger som skal deles ut.

NFIs nye spillforskrifter (les mer her), tydeliggjør reglene, som sier at støtten vanligvis ikke kan «overstige 50 prosent», eller «75 prosent dersom spillet er et smalt audiovisuelt verk».

Effekten av å gi mer til færre studioer blir også større når totalpotten til spill øker.

Logg:

14.10.21: Oppdatert gjennomføring etter ny forskrift.

15.06.20: Svar fra NFI lagt inn. Status satt til gjennomført - punktet blir oppdatert når de nye forskriftene kommer.

Artikler PressFire har skrevet om emnet:
Ti millioner til åtte nye norske spill.
Åtte nye spill får tilskudd.

Tilbake til oversiktenForrige punktNeste punkt