Annonse

Kulturministeren: - Jeg ønsker å bryte ned barrieren mellom kommers og ikke-kommers tankegang i kultur og næring

- Vi som politikere må skjønne at spill kommer til å påvirke veldig mange deler av samfunnet vårt.

Kulturministeren: - Jeg ønsker å bryte ned barrieren mellom kommers og ikke-kommers tankegang i kultur og næring

- Vi som politikere må skjønne at spill kommer til å påvirke veldig mange deler av samfunnet vårt.
3:34
15:30
Utvikler
Utgiver
Slippdato
Plattformer
Annonse
15:30
3:34

(PressFire.no): Tidligere denne måneden møtte representanter fra en rekke norske spillutviklere opp hos Kulturdepartementet for å diskutere fremtiden til spill.

Kulturministeren, sammen med en rekke representanter fra Kulturdeptartementet og Nærings- og fiskeridepartementet, møtte rundt 20 utviklere fra hele Norge.

Målet med møtet var å få innspill på hvordan departementene kunne legge til rette for spillbransjen, i tillegg til å høre på utfordringer bransjen møter, og hvordan eksisterende hjelpemidler Norge har fungerer – eller ikke fungerer.

Under møtet holdt flere utviklere fremvisninger om hvordan de jobbet, og det ble satt av tre timer til diskusjon og innspill.

For eksempel forklarte Ragnar Tørnquist i Red Thread Games hvordan det var å starte opp selskapet etter mange år i Funcom, og Morten Schjelle Larssen fra Toadman Interactive ga en oversikt over historikken til spillbransjen i Norge.

Sistnevnte påpekte hvor like bransjene i norden var da regjeringen i 2008 la fram en stortingsmelding om dataspill, men at de andre landene har reist ifra Norge når det kommer til omsetning og status ute i verden.

Bruken av såkalte inkubatorer kraftig kritisert av Sarepta-direktør Catharina Bøhler. Hun mente tankegangen til inkubatorer, som skal hjelpe nystartede gründerbedrifter, ikke samsvarer med behovene til spillutviklere – og følgelig er bortkastet tid.

Såkalte næringsklynger, og støtten disse får fra staten, ble derimot løftet opp som svært fordelaktig for norske spillselskaper. I det hele tatt ble åpenheten mellom spillutviklere og -selskaper dratt fram som en av de store styrkene til bransjen.

Andre appeller ble også holdt, der Norsk Filminstitutts arbeid for å gi ut støtte til spillutvikling ble trukket fram som helt avgjørende for en rekke prosjekter.

Det var stor enighet om at NFIs spillavdeling var viktig, selv med sine begrensede ressurser – og flere uttrykte håp om større bevilninger til dette – men flere uttrykte frustrasjon over manglende kompetanse om spill i andre institusjoner.

Spillbransjerepresentanter (Foto: Kulturdepartementet)

Skolehjelp

Et annet tema som skapte debatt var bruken av nyutdannede spillutviklere, eller utviklere som fortsatt gikk på skole – såkalte «interns» er et vanlig fenomen i utlandet, men har utfordringer her hjemme, mente flere av de oppmøtte.

Flere uttrykte mild skepsis til de forskjellige utdannelsene som tilbys innenfor spillutvikling, og sa at de brukes mye tid på å forme «egne» ansatte, selv om de hadde gått på skolen.

Det å hente inn elever til praksisplasser ble sett på som noe som nesten er umulig for mindre utviklerstudio, siden det tar såpass mye ressurser vekk fra prosjektene bare for å overse praktikanene.

Mye av problemet her, ble det sagt, ligger i at praksisperiodene ofte bare er på tre måneder. Dermed må de fleste takke nei til å ha elever.

Dette ble ikke sett på som et like stort problem i de største selskapene, som har flere ressurser å avse, men det var likevel et håp om at skoler, muligens med støtte fra staten, kunne forlenge praksisplasser til et år.

NAV ble derimot trukket fram som et supert verktøy for å skaffe ansatte. Flere av selskapene rapporterte om gode erfaringer med å hente inn ansatte via NAV-programmer, som gjerne hjalp til økonomisk i den kritiske startfasen i arbeidsforholdet.

I etterkant av møtet var tonen hos flere utviklere PressFire snakket med nærmest en slags lettelse over at politikerne endelig så ut til å ta spillbransjen i landet på alvor, og mild optimisme – dersom møtet følges opp.

(Foto: Kulturdepartementet)

Kulturministeren kommenterer

Kulturminister Trine Skei Grande (V) anså møtet som lærerikt. 

- Det ene er å bruke de virkemidlene vi har i dag, og det andre er at jeg har lært om ting som både funker og ikke funker. For eksempel det med inkubatorer, det var kjempebra det, fortalte hun til PressFire.

- Det er også en veldig stor styrke at bransjen er så samlet som den er i synet fremover.  Jeg føler at folk fikk sagt det de mente her, men likevel med et klart budskap.

- Vi trenger mer glupe penger, folk som kan å investere riktig i dette. Vi må bare greie å bygge opp dette.

Det virker som om en rød tråd i møtet var kompetanse, at veldig mye av dialogen mellom bransjen og andre instanser stopper i et tomt blikk når spill skal diskuteres?

- Ja. Vi trenger at penger har «smarte hoder», for at penger skal yngle. Smarte penger, og det er det vi mangler på hele feltet. Det gjelder jo egentlig for hele feltet «kreativ næring», for folk blir like tom i blikket om du snakker om at du er en musiker som skal lansere en sang. Og kanskje må vi tenke på nye investeringsmodeller for de kreative næringene for å utløse de pengene.

Et annet sentralt tema på møtet var behovet for privat kapital i form av investorer. Skei Grande forklarer at hun håper det kan etableres miljøer for investeringer i Norge som sitter med den riktige kunnskapen som skal til for å forstå markedet.

- Vi trenger det for flere felt. Det er like vanskelig for en billedkunstner å ha penger til å komme ut på et nytt marked. Og realiteten er at vi i framtida vil vi måtte kunne leve mer av de kreative næringene. Hvis vi ser til utlandet, for eksempel Storbritannia, så er de kreative næringene en så stor del av både arbeidsmarkedet og verdiskapinga. Vi må ha investeringsmidlene i disse næringene, og der er spillbransjen ikke så forskjellig fra mange andre.

Den siste uka har kulturministeren møtt flere utviklerselskaper og fond i Canada, for å få overblikk over hvordan de komm

- Vi skal møte noen av de fondene som er der. Det er film og spill vi skal se på mest der borte.

Er håpet at dere finner noe der borte som kan overføres til den norske spillbransjen?

- Det er derfor vi drar dit, vettu! Du får snakke med oss når vi kommer tilbake igjen.

Dere skriver i invitasjonen til dette arrangementet at dere holder på å utforme en «spillpolitikk». Hva er egentlig en spillpolitikk for Kulturdepartementet?

- Jeg tror at man må ha en politikk på dette. Et av mine ønsker er å bryte ned denne barrieren mellom kommers og ikke-kommers tankegang i kultur og næring. Hele kulturen og den kreative næringen ligger i den brytningen, alltid.

- Vårt mål er å både ha en næringspolitikk og ha en kulturpolitikk, og at disse henger sammen.

Men Kulturdepartementet har jo nærmest blitt Næringsdepartementet når det kommer til akkurat spill?

- Ja. Venstre har jo alltid vært «gründerpartiet», og vi valgte dette departementet fordi jeg tror det er et av departementene hvor vi kan hjelpe til å løfte fram skaperkraften som trengs for «gründerskapet». For eksempel spill.

Om du zoomer litt ut og ser på totalen «spill som kultur», så er spillutvikling bare én del av mange. Ser dere også på resten av kulturdelen av spill når en spillpolitikk skal utarbeides?

- Jeg mener denne forståelsen av spill som en del av hele samfunnssystemet kommer til å forandre mye mer enn vi tror i dag.

Kulturministeren sier hun tror konsumet av spill og kulturene rundt det kommer til å fostre mer aksept for bruk av spill i flere samfunnslag.

- Se på jagerflypilotene som har den tekniske kunnskapen og koordinasjonen fra spill, eller legen som skal øve på kikkehullsoperasjoner med spill. Eller at skolene bruker det pedagogisk. Dette kommer til å bli mer sammenvevd framover, etter hvert som flere spiller.

- Det er litt den oversikten vi prøver å få. Jeg sitter her i dag og hører at spillutviklerne skal lage et produkt som skal ut på markedet og selges, men vi som politikere må samtidig ha blikket på at dette kommer til å påvirke veldig mange deler av samfunnet vårt.

Denne artikkelen er skrevet av vår satire-konsulent Segata Satiro, og følgelig bare bambus.
Se alle podcaster på Podcast-sidene.
Les alle våre «Den gangen da...»-tekster på undersiden her, eller se andre retrosaker her.
Les mer om spillrelaterte ting som skjer i Norge på vår underside her.
Les mer om e-sport og konkurransespilling på vår underside her.
Les flere meninger på vår samleside her.
Hei! Vi trenger din hjelp - om du liker å lese spillstoffet vårt her, vurder gjerne å hjelpe oss direkte på Patreon, så kan vi fortsette med det. Takk <3
Oppsummering
Positivt
Negativt
Skjermbilder (klikk for større)
No items found.
- Vi som politikere må skjønne at spill kommer til å påvirke veldig mange deler av samfunnet vårt.
Kulturministeren: - Jeg ønsker å bryte ned barrieren mellom kommers og ikke-kommers tankegang i kultur og næring
Erik Fossum

(PressFire.no): Tidligere denne måneden møtte representanter fra en rekke norske spillutviklere opp hos Kulturdepartementet for å diskutere fremtiden til spill.

Kulturministeren, sammen med en rekke representanter fra Kulturdeptartementet og Nærings- og fiskeridepartementet, møtte rundt 20 utviklere fra hele Norge.

Målet med møtet var å få innspill på hvordan departementene kunne legge til rette for spillbransjen, i tillegg til å høre på utfordringer bransjen møter, og hvordan eksisterende hjelpemidler Norge har fungerer – eller ikke fungerer.

Under møtet holdt flere utviklere fremvisninger om hvordan de jobbet, og det ble satt av tre timer til diskusjon og innspill.

For eksempel forklarte Ragnar Tørnquist i Red Thread Games hvordan det var å starte opp selskapet etter mange år i Funcom, og Morten Schjelle Larssen fra Toadman Interactive ga en oversikt over historikken til spillbransjen i Norge.

Sistnevnte påpekte hvor like bransjene i norden var da regjeringen i 2008 la fram en stortingsmelding om dataspill, men at de andre landene har reist ifra Norge når det kommer til omsetning og status ute i verden.

Bruken av såkalte inkubatorer kraftig kritisert av Sarepta-direktør Catharina Bøhler. Hun mente tankegangen til inkubatorer, som skal hjelpe nystartede gründerbedrifter, ikke samsvarer med behovene til spillutviklere – og følgelig er bortkastet tid.

Såkalte næringsklynger, og støtten disse får fra staten, ble derimot løftet opp som svært fordelaktig for norske spillselskaper. I det hele tatt ble åpenheten mellom spillutviklere og -selskaper dratt fram som en av de store styrkene til bransjen.

Andre appeller ble også holdt, der Norsk Filminstitutts arbeid for å gi ut støtte til spillutvikling ble trukket fram som helt avgjørende for en rekke prosjekter.

Det var stor enighet om at NFIs spillavdeling var viktig, selv med sine begrensede ressurser – og flere uttrykte håp om større bevilninger til dette – men flere uttrykte frustrasjon over manglende kompetanse om spill i andre institusjoner.

Spillbransjerepresentanter (Foto: Kulturdepartementet)

Skolehjelp

Et annet tema som skapte debatt var bruken av nyutdannede spillutviklere, eller utviklere som fortsatt gikk på skole – såkalte «interns» er et vanlig fenomen i utlandet, men har utfordringer her hjemme, mente flere av de oppmøtte.

Flere uttrykte mild skepsis til de forskjellige utdannelsene som tilbys innenfor spillutvikling, og sa at de brukes mye tid på å forme «egne» ansatte, selv om de hadde gått på skolen.

Det å hente inn elever til praksisplasser ble sett på som noe som nesten er umulig for mindre utviklerstudio, siden det tar såpass mye ressurser vekk fra prosjektene bare for å overse praktikanene.

Mye av problemet her, ble det sagt, ligger i at praksisperiodene ofte bare er på tre måneder. Dermed må de fleste takke nei til å ha elever.

Dette ble ikke sett på som et like stort problem i de største selskapene, som har flere ressurser å avse, men det var likevel et håp om at skoler, muligens med støtte fra staten, kunne forlenge praksisplasser til et år.

NAV ble derimot trukket fram som et supert verktøy for å skaffe ansatte. Flere av selskapene rapporterte om gode erfaringer med å hente inn ansatte via NAV-programmer, som gjerne hjalp til økonomisk i den kritiske startfasen i arbeidsforholdet.

I etterkant av møtet var tonen hos flere utviklere PressFire snakket med nærmest en slags lettelse over at politikerne endelig så ut til å ta spillbransjen i landet på alvor, og mild optimisme – dersom møtet følges opp.

(Foto: Kulturdepartementet)

Kulturministeren kommenterer

Kulturminister Trine Skei Grande (V) anså møtet som lærerikt. 

- Det ene er å bruke de virkemidlene vi har i dag, og det andre er at jeg har lært om ting som både funker og ikke funker. For eksempel det med inkubatorer, det var kjempebra det, fortalte hun til PressFire.

- Det er også en veldig stor styrke at bransjen er så samlet som den er i synet fremover.  Jeg føler at folk fikk sagt det de mente her, men likevel med et klart budskap.

- Vi trenger mer glupe penger, folk som kan å investere riktig i dette. Vi må bare greie å bygge opp dette.

Det virker som om en rød tråd i møtet var kompetanse, at veldig mye av dialogen mellom bransjen og andre instanser stopper i et tomt blikk når spill skal diskuteres?

- Ja. Vi trenger at penger har «smarte hoder», for at penger skal yngle. Smarte penger, og det er det vi mangler på hele feltet. Det gjelder jo egentlig for hele feltet «kreativ næring», for folk blir like tom i blikket om du snakker om at du er en musiker som skal lansere en sang. Og kanskje må vi tenke på nye investeringsmodeller for de kreative næringene for å utløse de pengene.

Et annet sentralt tema på møtet var behovet for privat kapital i form av investorer. Skei Grande forklarer at hun håper det kan etableres miljøer for investeringer i Norge som sitter med den riktige kunnskapen som skal til for å forstå markedet.

- Vi trenger det for flere felt. Det er like vanskelig for en billedkunstner å ha penger til å komme ut på et nytt marked. Og realiteten er at vi i framtida vil vi måtte kunne leve mer av de kreative næringene. Hvis vi ser til utlandet, for eksempel Storbritannia, så er de kreative næringene en så stor del av både arbeidsmarkedet og verdiskapinga. Vi må ha investeringsmidlene i disse næringene, og der er spillbransjen ikke så forskjellig fra mange andre.

Den siste uka har kulturministeren møtt flere utviklerselskaper og fond i Canada, for å få overblikk over hvordan de komm

- Vi skal møte noen av de fondene som er der. Det er film og spill vi skal se på mest der borte.

Er håpet at dere finner noe der borte som kan overføres til den norske spillbransjen?

- Det er derfor vi drar dit, vettu! Du får snakke med oss når vi kommer tilbake igjen.

Dere skriver i invitasjonen til dette arrangementet at dere holder på å utforme en «spillpolitikk». Hva er egentlig en spillpolitikk for Kulturdepartementet?

- Jeg tror at man må ha en politikk på dette. Et av mine ønsker er å bryte ned denne barrieren mellom kommers og ikke-kommers tankegang i kultur og næring. Hele kulturen og den kreative næringen ligger i den brytningen, alltid.

- Vårt mål er å både ha en næringspolitikk og ha en kulturpolitikk, og at disse henger sammen.

Men Kulturdepartementet har jo nærmest blitt Næringsdepartementet når det kommer til akkurat spill?

- Ja. Venstre har jo alltid vært «gründerpartiet», og vi valgte dette departementet fordi jeg tror det er et av departementene hvor vi kan hjelpe til å løfte fram skaperkraften som trengs for «gründerskapet». For eksempel spill.

Om du zoomer litt ut og ser på totalen «spill som kultur», så er spillutvikling bare én del av mange. Ser dere også på resten av kulturdelen av spill når en spillpolitikk skal utarbeides?

- Jeg mener denne forståelsen av spill som en del av hele samfunnssystemet kommer til å forandre mye mer enn vi tror i dag.

Kulturministeren sier hun tror konsumet av spill og kulturene rundt det kommer til å fostre mer aksept for bruk av spill i flere samfunnslag.

- Se på jagerflypilotene som har den tekniske kunnskapen og koordinasjonen fra spill, eller legen som skal øve på kikkehullsoperasjoner med spill. Eller at skolene bruker det pedagogisk. Dette kommer til å bli mer sammenvevd framover, etter hvert som flere spiller.

- Det er litt den oversikten vi prøver å få. Jeg sitter her i dag og hører at spillutviklerne skal lage et produkt som skal ut på markedet og selges, men vi som politikere må samtidig ha blikket på at dette kommer til å påvirke veldig mange deler av samfunnet vårt.

Annonse
Publisert 
Andre artikler om emnet
No items found.
Andre artikler

Kulturministeren: - Jeg ønsker å bryte ned barrieren mellom kommers og ikke-kommers tankegang i kultur og næring

Positivt
Negativt
Annonse
Ansvarlig redaktør: Jarle Hrafn Grindhaug
Redaksjonssjef: Erik Fossum
Salg/Sales: sales@pressfire.no
dark mode