Finansministeren: – Vil ikke påtvinge Activision en strategi eller detaljstyre

Ble bedt om å forklare Oljefondets stemme mot ansatterepresentasjon.

21. juli 2022 11:22

(PressFire.no): Det var i forrige måned at Lan Marie Berg (MDG) ba regjeringen om å forklare Oljefondets stemmer under Activision Blizzards generalforsamling.

Bakgrunnen var at Oljefondet stemte mot et aksjonærforslag som ønsket at ansatterepresentasjon ble vurdert i styret. Norge eier gjennom Oljefondet rundt én prosent av selskapet.

– Mener regjeringen denne avgjørelsen er i tråd med regjeringens ambisjoner for fondet, spurte Berg, og pekte til Hurdalsplattformen, som sier at forvaltningen av Oljefondet skal «bygges på økonomisk ansvarlighet, åpenhet og langsiktighet og ivareta menneskerettigheter og bærekraftig utvikling».

Berg mente regjeringens ambisjoner for en arbeidslivspolitikk i Norge gjorde det nødvendig med en avklaring på om regjeringen støtter avgjørelser som gir mindre muligheter for påvirkning til arbeidere.

I Norge har ansatte i et aksjeselskap krav på å kunne velge inn ansatte i styret gjennom Aksjeloven, dersom selskapet har mer enn 30 ansatte.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Foto: Stortinget)

Svarer

Nå har finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) svart Berg.

Han forklarer derimot i større grad hvorfor selskapet stemte for et annet aksjonærforslag: 

At styret skal utrede en rapport om arbeidet som blir gjort for å tekkes med den utbredte diskrimineringen og trakasseringen som er avduket i Activision Blizzard.

– Norges Bank stemte for et aksjonærforslag om utarbeidelse av en rapport om selskapets aktiviteter som skal bidra til å forhindre «Abuse, Harassment and Discrimination», sier finansministeren.

– Støtten til dette forslaget begrunnes med at styret bør redegjøre for viktig bærekraftsrisiko som selskapet står overfor, og de videre miljømessige og samfunnsmessige konsekvensene av selskapets aktiviteter og produkter.

Vedum sier at Norges Bank derimot ikke vil «støtte forslag som tilsynelatende vil påtvinge selskapet en strategi eller innebære detaljstyring, urealistiske tidslinjer eller mål for implementering».

– Min ambisjon er at Oljefondet, innenfor rammene av å være et stort, statlig, globalt og langsiktig fond, er ledende på ansvarlig forvaltning, sier Slagsvold Vedum.

– Det er tett oppfølging av og åpenhet om Norges Banks forvaltning, og jeg mener rammeverket for ansvarlig forvaltning og det omfattende arbeidet banken legger ned på dette området gjør at denne ambisjonen gjenspeiles i den løpende forvaltningen.

Finansdepartementet sier til PressFire at de ikke prioriterer å utdype svaret ytterligere, på grunn av ferieavvikling.

Oljefondet stemte i tråd med ledelsens anbefaling om ansatterepresentasjon.

Forklarer kun når de er uenige med styret

Heller ikke Norges Bank, som forvalter Oljefondet, sier at de følger opp saken på andre måter gjennom dialog med selskapet, men vil ikke svare for hvorfor de stemte slik de gjorde.

Hvorfor stemte dere slik dere gjorde på spørsmålet om ansatterepresentasjon i styret?

– Vi har ikke noe å legge til (finansministerens svar, journ. anm.), dessverre, ut over at det å stemme på aksjonærforsalg er et av verktøyene vi kan bruke som investor, svarer Bård Ove Molberg i Norges Bank.

– Vi følger opp den aktuelle utfordringen i selskapet på andre måter gjennom eierskapsdialogen.

Molberg forklarer at Oljefondet utdyper alle stemmer der de stemmer mot ledelsens anbefaling, men at de i dette aktuelle tilfellet stemte slik ledelsen anbefalte – altså mot ansatterepresentasjon.

Hvorfor er dere ikke villige til å svare direkte på hvorfor dere har stemt slik dere har på akkurat det ene aksjonærspørsmålet, men svarer utfyllende på hvorfor dere har stemt slik dere gjorde på det andre?

– Vi forklarer av prinsipp alle våre stemmer der vi stemmer mot ledelsens anbefaling. Dette er for at selskapene skal forstå vår begrunnelse for å stemme mot deres anbefaling, sier Molberg.

Nestleder i MDG, Ingrid Liland (Foto: MDG)

Ikke fornøyd

Nestleder i MGD, Ingrid Liland, er ikke fornøyd med svaret fra finansministeren og Oljefondet, og sier det ikke er detaljstyring å sette overordnede rammer for driften av et selskap.

– Her snakker vi ikke om å styre hvorvidt lønn skal litt opp eller ned, eller hvilke spill selskapet skal gi ut, sier Liland til PressFire.

– Vi snakker om grunnleggende rettigheter for ansatte slik man har i Norge. Det er merkverdig at en regjering som kaller seg sosialdemokratisk ikke vil åpne for å gi utenlandske arbeidere rettigheter man har i Norge.

Liland sier det er skuffende å se at regjeringen har få ambisjoner innenfor flere områder, blant annet utslippskutt og dyrevelferd.

– Her innrømmer man i realiteten at mye av det som står i Hurdalsplattformen ikke er regjeringens faktiske politikk, noe som vi også har sett på flere andre felter det siste året, slik som ved naturvern og -forvaltning.

Hei! Vi trenger din hjelp - om du liker å lese spillstoffet vårt her, vurder gjerne å hjelpe oss direkte på Patreon, så kan vi fortsette med det. Takk <3