Ber regjeringen forklare Oljefondets Activision-stemme

– Kan ikke være en passiv eier som ikke forholder seg til realitetene i selskapene, sier MDG etter nei til ansatterepresentasjon.

1. juli 2022 12:22

(PressFire.no): Som PressFire rapporterte sist uke, stemte Oljefondet mot ansatterepresentasjon i styret i Activision Blizzard.

Forslaget om å innføre en ansattrepresentant i styret hos spillgiganten ble lagt frem av AFL-CIO Reserve Fund, en av aksjonærene i selskapet.

De mente en representant for de ansatte ville kunne være med å løfte selskapet på flere måter, inkludert å gjøre kommunikasjon mellom de ansatte og ledelsen bedre, og ved å kunne holde ledelsen mer ansvarlig når det kommer til å forebygge trakassering og overgrep – en problemstilling selskapet har slitt med i flere år.

Norge, via Oljefondet, eier omtrent én prosent av aksjene i Activision Blizzard – og var derfor stemmeberettiget under årsmøtet – men stemte altså mot dette forslaget.

Nå blir saken tatt opp i Stortinget.

Stortingspolitiker i MDG, Lan Marie Berg (Foto: Peter Mydske/Stortinget)

– Viktig å forstå

Det er stortingsrepresentant Lan Marie Berg (MDG) som ber finansminisert Trygve Slagsvold Vedum (Sp) om å redegjøre for avgjørelsen til Oljefondet.

Hun peker til Hurdalsplattformen, som sier at forvaltningen av Oljefondet skal «bygges på økonomisk ansvarlighet, åpenhet og langsiktighet og ivareta menneskerettigheter og bærekraftig utvikling».

– Oljefondet har den siste tiden stemt imot muligheten for ansatterepresentasjon i styret til Activision Blizzard. Mener regjeringen denne avgjørelsen er i tråd med regjeringens ambisjoner for fondet, spør Berg.

– Med tanke på regjeringens ambisjoner for en arbeidslivspolitikk i Norge hvor arbeidere skal ha mulighet til innflytelse og påvirkning, er det viktig å forstå hvorvidt regjeringen støtter avgjørelser som gir mindre muligheter for påvirkning til arbeidere.

Berg viser til at Activision Blizzard har hatt store utfordringer knyttet til arbeidsmiljø og seksuell trakassering, som hun mener understreker behovet for at ansatte får mulighet til å være representert i styret.

Nestleder i MDG, Ingrid Liland 
(Foto: MDG)

– Litt rart og naivt

Til PressFire utdyper nestleder i MDG, Ingrid Liland, at det er spesielt viktig med representasjon i et så stort selskap som Activision Blizzard.

– Det kan ofte bli stor avstand mellom ledelsen, og de som er ansatte. Det kan være en uheldig utvikling mange steder, forklarer Liland.

I en artikkel i PressFire i fjor sommer uttalte Oljefondet at de «forventer at selskapene hensyntar mangfold og inkluderende selskapsstyring» på generelt grunnlag.

Det synes Liland er spesielt.

– Det blir rart og litt naivt å si at man forventer at selskapene gjør dette, men ikke stemme for forslag som kan bidra til å hensynta mangfold og inkludering, sier Liland.

– Oljefondet kan ikke være en passiv aktør som sier at de forventer ting av selskapene de er medeiere i, uten å bruke sin egen rolle til å påvirke selskapene.

Burde Oljefondet være mer på ballen når det kommer til det som skjer innad i slike selskaper?

– Definitivt. Oljefondet er ikke bare et av våre viktigste redskap for å sikre velferden til nordmenn, men også en kjempemuskel for å påvirke verden i en bedre retning.

– Da må vi ha et aktivt og kunnskapsbasert eierskap som legger bærekraftsmålene til grunn, fremfor å være en passiv eier som ikke forholder seg til realitetene i selskapene.

Lan Marie Berg påpekte i sitt skriftlige spørsmål til finansminiser Trygve Slagsvold Vedum at Oljefondet også stemte mot at McDonalds skulle måtte rapportere om bruken av drektighetsbur for gris hos sine kjøttprodusenter.

De stemte også mot at Shell skulle sette mål for utslippskutt – begge i strid med det Berg mener er uttalte mål fra regjeringens side.

Hva mener MDG ambisjonene til Oljefondet burde være i saker som dette?

– Retningslinjene bør være langt tydere i dag. De etiske retningslinjene er på noen områder tydelige, som f.eks på kull. Men det er likevel svært vilkårlig, og på en rekke andre områder er det alt for uspesifikt, svarer Liland.

Hun mener Oljefondet er involvert i en rekke uetiske bedrifter som undergraver livsgrunnlaget til dyr og mennesker.

– Dyrevelferd er et godt eksempel på manglende retningslinjer, og manglende vilje hos regjeringen.

Presseansvarlig i NBIM, Line Aaltvedt (Foto: NBIM)

Oljefondet forventer forbedring hos Activision

Til PressFire sier presseansvarlig i Norges Bank Investment Management (NBIM), Line Aaltvedt, at de ikke ønsker å kommentere det skriftlige spørsmålet fra MDG – og at svaret på hvorfor de stemte slik de gjorde vil komme fra finansministeren.

NBIM forvalter Oljefondet og investeringene som gjøres der, og sitter i dag på investeringer i mer enn 9300 selskaper.

– Stemmegivning er et av verktøyene vi har som investor i eierskapsarbeidet, forklarer Aaltvedt.

– Utover stemmegivningen så følger vi opp trygge arbeidsforhold, retten til ikke-diskriminering og ansattes medvirkning løpende gjennom selskapsdialogen.

Hun forklarer at de vurderte det som riktig å støtte det andre aksjonærforslaget under generalforsamlingen til Activision Blizzard, som ba selskapet om å utarbeide rapporter om arbeidet mot diskriminering og seksuell trakassering.

– Her ønsker vi å se konkrete tiltak og informasjon om resultatene av selskapets arbeid på dette området, sier Aaltvedt.

– Vi noterer oss at dette forslaget fikk flertallsstøtte blant investorene, og vi forventer å se forbedring hos selskapet i tiden framover.

Finansdepartementet skriver i en e-post at de skal svare Stortinget før de kan kommentere saken.

Hei! Vi trenger din hjelp - om du liker å lese spillstoffet vårt her, vurder gjerne å hjelpe oss direkte på Patreon, så kan vi fortsette med det. Takk <3