Derfor lanserer vi en oversikt over regjeringens spillstrategi

En strategi betyr lite om den ikke overholdes.

19. juni 2020 10:35

KOMMENTAR (PressFire.no): I dag lanserer vi en egen portal for oppfølging av «Spillerom», som er navnet på Norges offisielle dataspillstrategi.

Da Kulturdepartementet og daværende kulturminister Trine Skei Grande la ut spillstrategien i fjor høst ble vi imponert over hvor raus den var med inkluderingen av de fleste aspekter av dataspill – både som kunst, kultur og næring.

Les også kommentar: Skei Grandes spillstrategi er på grensa til sjokkerende bra.

Strategien skal være rettesnoren for hvordan de statlige etatene forholder seg til dataspill i årene framover, og kanskje spesielt viktig er det for hvordan Norges Filminstitutt (NFI) skal fordele penger til spillutviklere og formidlere – instituttet har blitt utpekt som forvalteren av dataspillområdet og skal lede gjennomføringen av strategien.

Men vi har sett en slik «spillmelding» fra regjeringen før. Også i 2008 ble det forelagt et større «push» fra regjeringen på dataspill da Stortingsmeldingen om spill ble presentert.

De fleste er enige om at selv om den var grundig, så resulterte den til syvende og sist ikke i veldig mye for spillutvikling i Norge, eller for forbrukerne av de mange fasettene og subkulturene innenfor dataspillkulturen.

Og som vi også påpekte da dagens spillstrategi ble lagt fram, så betyr en strategi fryktelig lite dersom den ikke overholdes.

Derfor lanserer vi nå denne portalen – både for å holde fingeren på pulsen til arbeidet som blir gjort, men også for å holde våre lesere mer i loopen på det som skjer med strategien på en enkel måte. Dette er en strategi som vil påvirke ikke bare spillutvikling, men også hvordan kulturuttrykket «dataspill» vil bli en del av hverdagen.

Strategien inneholder 19 spesifikke punkter som regjeringen, Kulturdepartementet og NFI skal gjennomføre innen utgangen av 2022, og vi har gått gjennom hvert eneste punkt og sett på hva det betyr, hva de involverte aktørene sier og hva som er gjort så langt.

Se vår spillstrategi-portal her, hvor du også har mulighet til å kommentere under hvert eneste punkt.

Vi kommer til å gå mer i dybden på flere av punktene etter hvert som det jobbes mot å fullføre strategien, og planen er at vi skal kjøre periodiske avsjekker med regjeringen, departementene og instansene som jobber med dem.

For å sparke det hele i gang har vi intervjuet den nye direktøren i Norsk Filminstitutt, Kjersti Mo, for å finne ut hva hun tenker om dataspill i årene som kommer. Det intervjuet kan du lese her.

PressFire er en uavhengig og selvstendig redaksjonell nettside. Å gjennomføre dette arbeidet er ressurskrevende – å støtte oss på Patreon er den beste måten du kan bidra til det journalistiske arbeidet vi gjør.

Hei! Vi trenger din hjelp - om du liker å lese spillstoffet vårt her, vurder gjerne å hjelpe oss direkte på Patreon, så kan vi fortsette med det. Takk <3