Ber regjeringen svare etter PressFire-kronikk

– Skaper et monopol som hemmer vanlige folks muligheter til å delta og se på e-sport.

15. desember 2022 19:04

(PressFire.no): For drøye to uker siden publiserte PressFire en kommentar som satte lys på problemene med eierskapene av de forskjellige e-sportene.

Dette etter at Nintendo satte ned foten for en verdensomspennende grasrot-organisering i «Smash»-spillene – som siste i en lang historikk med mikrostyring fra spillselskapene om hvem som får arrangere eller delta i spillturneringer.

I kommentaren ble også problemer med tilgang på spill som «legges ned» tatt opp.

Les også: Politikerne nikker og smiler mens e-sportene dør – E-sportenes varslede katastrofe er i gang.

Stortingsrepresentant for MDG, Lan Marie Berg (Foto: Stortinget)

Ber om redegjørelse

Nå ber stortingsrepresentant Lan Marie Berg (MDG) om en redegjørelse fra regjeringen og Kulturministeren rundt temaet.

I et spørsmål til kulturminister Annette Trettebergstuen (Ap) spør Berg hva planene er for å takle noen av disse problemene rundt e-sport.

– PressFire skriver om at gaming-turneringer ikke blir gjennomført da produsentene bak spill truer arrangører med søksmål om turneringer og arrangementer bruker spillene deres uten offisiell godkjennelse eller partnerskap, forklarer Berg.

– Dette setter en stopper for utviklingen til e-sport og skaper et monopol som hemmer vanlige folks muligheter til å delta og se på e-sport. Hva vil regjeringen gjøre for å adressere dette problemet og for å muliggjøre at turneringer kan avholdes?

Spørsmålet kan leses på Stortingets nettsider. Trettebergstuen og Kulturdepartementet har seks dager på å komme med et tilsvar.

Katrine Nødtvedt i MDG.

MDG ønsker endring

Til PressFire utdyper MDGs Kultur- og likestillingstalsperson Katrine Nødtvedt at det er viktig å hindre monopoldriften av e-sportene for å sikre utviklingen.

- Det er for at utviklingen av e-sportene kan skje på spillernes premisser, ikke ut fra hva som lønner seg for kommersielle selskaper på et gitt tidspunkt, sier Nødtvedt til PressFire.

– Dette vil også gjøre sportene mer robust, man vil spre makt, og legge til rette for et mangfold av turneringer.

– Det er problematisk at man ikke kan lage egne turneringer for spill, når dette ikke er en utfordring innenfor annen sport.

EU stemte for å lage en egen dataspillstrategi og å satse på spill for litt siden – samtidig som de også pekte ut eierskapene av e-sportene som en viktig distinksjon fra «vanlig» idrett.

Dette er MDG enige i.

– Det er åpenbart en stor utfordring ja, og vi må nok tenke nytt og annerledes rundt regulering enn for annen sport der man aldri har stått ovenfor noe tilsvarende. Det som gjør dette ekstra krevende er at det er snakk om internasjonale selskaper, så etter alt å dømme er det behov for regulering ikke bare i Norge, men på tvers av landegrenser.

Men kan e-sportene trygges gjennom vedtak og lover, og kan lille Norge egentlig gjøre noe med dette?

– Det meste i samfunnet kan reguleres, og e-sport er ikke noe unntak fra det, sier Nødtvedt.

– Det er akkurat handlingsrommet her MDG ønsker å utforske videre, vi trenger å heve vår egen kunnskap på de strukturelle forholdene rundt e-sport og mulighetsrommet som finnes politisk for å støtte opp om grasrotbevegelsen i sportene.

– Forhåpentligvis kan norsk lov bidra til å beskytte norske arrangører, men jeg ser for meg at det trengs internasjonal regulering for å adressere problemene som vi ser i dag.

EU stemte for stor spillsatsing – skal utforme strategi.

– Trengs økt bevisstgjøring

Nødtvedt sier at jussen ikke er tydelig nok i dag, og hun mener lovgiverne i EU bør være tydelige på at spill som først er kjøpt må kunne brukes til turneringer og lignende, for å sikre likebehandling av arrangører.

Hva håper dere skal skje her?

– Det ville vært utrolig trist hvis e-sport som sport mistet oppslutning blant spillere og bidragsytere som følge av at eierselskapene skaper frykt og uforutsigbarhet for grasrotengasjement og uavhengige aktører på feltet.

– Vi håper flere politikere både i Norge og internasjonalt ser behovet for ny regulering som sikrer en mangfoldig og demokratisk utvikling av e-sport, og tar grep for å sikre dette. Da trengs det også tett dialog med representanter for sporten som vet hvor skoen trykker.

Nødtvedt sier at det trengs fortsatt økt bevisstgjøring og annerkjennelse av sporten i Norge.

– Det er stort potensial for å gi e-sportene og utøverne bedre vilkår enn i dag, og myndighetene bør jobbe sammen med aktørene på feltet med for eksempel å finne gode rammer for støtteordninger som ivaretar både bredde- og toppidretten.

Hei! Vi trenger din hjelp - om du liker å lese spillstoffet vårt her, vurder gjerne å hjelpe oss direkte på Patreon, så kan vi fortsette med det. Takk <3