Annonse
Annonse
Spillteknologi skal avdekke autisme
- Tidlige diagnoser er kritiske.
No items found.
10. May 2012, 09:03

(PressFire.no): Microsofts Kinect-kontroller er ment som en kreativ måte å styre videospill på. Med avansert kamera og stemmegjenkjenning kan man spille ved å bevege på kroppen foran Xbox 360-konsollen.

Styresettet inneholder et forholdsvis billig infrarødt kamera, noe flere har lært å anvende til kreative bruksområder. Det finnes for eksempel kirurger som bistås av teknologien.

Universitetet i Minnesota eksperimenterer for tiden med Kinect som et verktøy til å oppdage autisme blant små barn.

De har en teori om at det avanserte verktøyet kan oppdage urolighet og andre symptomer på avvik hos elever i barneskolealder.


Kjenner igjen barna

Spesialskrevne dataprogrammer styrer fem av disse sensorene mens barna får tavleopplæring, gjør lekser og leker, skriver New Scientist

Å diagnostisere barn med autisme er som regel en kostbar og tidkrevende prosess, noe prosjektleder Guillermo Sapiro og kollegaene hans vil få en endring på. 

Kameraene identifiserer barna etter kroppsformen og fargen på klærne deres. Deretter måler de aktivitetsnivået deres, blant annet ved å se på hvor mye de beveger armene og beina i forhold til resten av elevene i klasserommet.

Resultatet behandles av tre datamaskiner som melder fra om målingene viser at barn enten er over- eller underaktive. 

Ikke eneste verktøy

– Systemet er ikke ment å erstatte diagnoser, men å la alle utføre dem. På samme måte som at en god lærer ytrer bekymring for et problembarn, kommer systemet til å gjøre dette automatisk og si «hei, dette barnet trenger hjelp av en ekspert», sier Sapiro ifølge New Scientist.

Deretter skal fagfolk bedømme om en spesialist må innhentes for en mer presis diagnose.

– Tidlige diagnoser er kritiske for å hjelpe mennesker med autisme til å få den hjelpen de trenger, sier Caroline Hattersley fra The National Autistic Society in London til New Scientist.

Hun er likevel klar på at det er mange signaler et slikt system overser:

– Denne teknologien kan potensielt identifisere visse tegn på autisme. Det er likevel mange faktorer, som språkvansker og begrenset øyekontakt som overses.

Vil lage spill

Målsetning til Sapiro og kollegaene hans skal være å lage et Kinect-spill som måler barns atferd mens de leker med foreldrene sine, og si ifra om det finner avvik.

Fra før av har Lakeside Center for Autism i USA brukt Kinect i den sosiale treningen for barn med autisme med stort hell, noe du kan se eksempler på i videoen under.

Microsofts oversiktsside for «Kinect-effekten» hevder at også slagpasienter har hatt stor nytte av maskinvaren i rehabiliteringen sin.

Minnesota University har tidligere brukt Kinect-kontrolleren til medisinsk diagnostisering med hell. Den gangen de med med identifisering av psykiske lidelser hos barn.

Annonse
Ansvarlig redaktør: Jarle Hrafn Grindhaug
Redaksjonssjef: Erik Fossum