Fjerner spillstøtten slik vi kjenner den

Rom for større «fleksibilitet», mener regjeringen.

8. oktober 2014 18:03

(PressFire.no): I forslag til statsbudsjett for 2015 åpner regjeringen for å endre spillereglene.

Tradisjonelt har Norsk filminstitutt (NFI) forvaltet en fast sum fra statsbudsjettet årlig, der mye av den har gått til støtte av norske spillprosjekter.

En slik øremerkingstradisjon i statsbudsjettene viskes ut, og Frp- og Høyreregjeringen signaliserer et kursskifte. Nå er det én stor pott som gjelder, som skal fordeles til det regjeringen kaller audiovisuelle produksjoner.

I det nye budsjettet vil regjeringen at «maktspredning og mangfold skal styrkes gjennom desentralisering av beslutninger.»

Innførte støtteordningen i 2003

Regjeringen har vurdert situasjonen for spillmarkedet og -bransjen i Norge slik:

«Markedet for dataspill har endret seg betydelig de siste årene og er i rask vekst. Støtteordningen for dataspill ble innført av Bondevik II-regjeringen i 2003 for å bidra til utvikling av norskspråklige dataspill for barn og unge», oppsummerer regjeringen i forslaget til statsbudsjett for neste år.  

«Siden den gang har det skjedd mye på dataspillfeltet i Norge, og den offentlige utviklingsstøtten utgjør en mindre del av den samlede pengestrømmen. Den totale omsetningen i norske dataspillselskaper har økt de siste årene og nærmer seg 300 millioner kroner.»

«Den norske dataspillbransjen består i stor grad av små selskap med få ansatte. Det norske markedet domineres av internasjonale titler, hovedsakelig fra USA, Japan og enkelte europeiske land. Trendene går i retning av flere mindre spill fra uavhengige spillprodusenter, og siste generasjon konsoller har også åpnet for dette», heter det i en tilstandsvurdering i dokumentet (se side 110).

452 millioner til «audiovisuelle produksjoner»

 Av løyvinga på 737,8 millionar kroner til filmområdet foreslår regjeringa at 452,2 millionar kroner går til audiovisuelle produksjonar via Norsk filminstitutt, står det i en pressemelding fra kulturdepartementet i dag. 

Regjeringa ønskjer at maktspreiing og mangfald skal styrkast gjennom desentralisering av avgjerder. Det blir difor lagt opp til at tilskotsforvaltinga på filmområdet blir forenkla. Ho skal også gjerast meir fleksibel, ved at Norsk filminstitutt sjølv skal fastsetje fordelinga av midlar i tilskotsordningane sine, heter det i meldingen fra kulturdepartementet.

NFI: Større fleksibilitet

Ballen ligger nå på mange måter hos Norsk filminstitutt.

 Samlet fondsbudsjett har en marginal økning. Det legges opp til at NFI får større fleksibilitet til disponeringer innenfor den totale rammen, sier Kaja Hench Dyrlie i NFI til PressFire.

Hvordan man skal prioritere innenfor denne rammen, har vi naturlig nok ikke tatt stilling til, sier Dyrlie i en kort kommentar like etter forslaget til statsbudsjettet ble lagt fram i dag.

 Skuffa

Ragnar Tørnquist, spilldesigneren i Red Thread Games aktuelle med mer «Drømmefall» og skrekkspillet «Draugen», har sett på dagens tall og en ny ordning.

I utgangspunktet er vi veldig skuffa over at ikke spillutvikling får mer støtte neste år. Dette har jo vist seg å være en vekstbransje i Norge, og i løpet av 2014 har det kommet ut mange profilerte titler fra nystartede norske utviklere som Krillbite, Megapop og Rain.

– Ingen av disse titlene og dette gjelder også «Drømmefall» ville eksistert uten støtte fra NFI, og selv om det er viktig at bransjen vår kan stå på egne føtter fremover, er det mye kompetanseutvikling som må skje før det er mulig. Uten støtteordninger så vil spillindustrien mangle vekstgrunnlag, sier Tørnquist til PressFire.

 Men det som er positivt er at NFI nå har muligheten til å distribuere midlene friere til audiovisuelle produksjoner, noe som forhåpentligvis betyr at spill kan få en høyere profil og mer støtte fremover.

– Selv om potten ikke har blitt større, er det i alle fall en mulighet til at spillbransjen kan likestilles mer med TV og film – noe den absolutt fortjener! sier Tørnquist til PressFire.

Ole Andreas Jordet i Krillbite, Hamar-studioet bak «Among the Sleep», er spent på det nye systemet ment å stimulere til flere nye norske spill i fremtiden.

– Det blir spennende å se hvordan fordelingen nå blir, ettersom ingen ting er øremerket lenger. Håper man velger å øke satsningen på spill nå ser man jo mer og mer resultat av den tidligere økte satsningen, sier Jordet til PressFire.

Mer eller mindre til spill neste år?

Den forrige regjeringen iverksatte en offensiv for å doble statsstøtten til spill innen en fireårsperiode, fra 2011.

Dette var noe kulturministeren på den tiden, Anniken Huitfeldt, kunne fortelle blant annet var inspirert av en artikkelserie publisert i Dagbladet og PressFire som belyste flere sider av den norske spillbransjen.

Målet om en dobling innfridde Arbeiderpartiet-regjeringen i fjor, altså før planen, kunne daværende kulturminister Hadia Tajik fortelle.

Da var ti millioner blitt til 20 millioner kroner i spillstatsstøtte.

I dag hersker det altså usikkerhet om konkrete summer, fordelingen mellom film og spill og andre «audiovisuelle produksjoner», inntil NFI har lagt fram sine planer i kjølvannet av statsbudsjettpresentasjonen i dag.

 

Ved god lobbyvirksomhet mot NFI, kan dette være positivt

Norske spillskapere er spente på signaler hvilken retning som skal skisses opp når NFI har fått tenkt seg litt om og fortalt konkret hvordan delingsnøkkelen eller kriteriene skal innfris.

Ravn Studio, utviklerne bak blant annet «Vinter i Blåfjell»- og «Kaptein Sabeltann»-spillene, har allerede tenkt på mulighetene som ligger i den nye ordningen.

 Ingen øremerkede midler er vel forventet ut fra en blå regjeringsprofil, noe som skjerper konkurransen om midler, men samtidig gir positive muligheter for spennende nye spillprosjekter.

– Etter min mening et ganske nøytralt budsjett, sier Stine Wærn i Ravn Studio i Drammen, en av de mest etablerte norske utviklerne.  

 Ved god lobbyvirksomhet mot NFI, kan dette være positivt. Jeg hadde ingen store forventninger om nye penger, men heller ikke om reduksjon. 

Dataspill er omtalt positivt i statsbudsjettet og vi må fortsette å sørge for at departementet tør satse videre på at det utvikles ambisiøse spill i Norge, som trenger offentlig støtte, mener Wærn.

FOTO (hovedbilde): Illustrasjon, PressFire.no.

Hei! Vi trenger din hjelp - om du liker å lese spillstoffet vårt her, vurder gjerne å hjelpe oss direkte på Patreon, så kan vi fortsette med det. Takk <3