20 millioner i spillstøtte er med på å generere 330 millioner

5. juni 2015 09:13

(PressFire.no): Den norske produsentforeningen har målt statusen for norsk spillbransje.

I en rapport PressFire har fått tilgang på, har de analysert hvordan den måler seg, både mot utlandet og sammenlignet med tidligere år.

Red Thread Games («Drømmefall»)
er et av de nyetablerte studioene
i Norge. (Foto: PressFire).

60 nye spillselskaper

Konklusjonen er at den aldri har vært større – det er flere spillselskaper enn noensinne, og det er flere ansatte enn før.

De senere årene har antall selskaper eksplodert og bare mellom 2012 og 2014 har det blitt opprettet 60 selskaper og 127 nye arbeidsplasser. Med andre ord er det mange relativt små selskap.

Totalt sett jobber ifølge rapporten 565 personer direkte med å lage spill i Norge.

Den finske pengemaskinen
«Clash of Clans».
Den finske pengemaskinen
«Clash of Clans».

Minilandet Norge

Det er vel og bra, men rapporten påpeker nok en gang at Norge bare er miniputter sammenlignet med våre naboer, og nevner «Angry Birds» og «Minecraft» som eksempler og foregangstitler.

Vi kan legge til at finske «Clash of Clans» alene har omsatt for svimlende 1,8 milliarder dollar i 2014 og svenske «Candy Crush» 1 milliard dollar.

Til sammenligning omsatte norske spill for totalt 330 millioner i 2014. Rundt 30 millioner av dem i Norge alene. Salg i utlandet står med andre ord for 90 prosent av omsetningen.

Spillbransjen totalt i Norge utgjør 1,9 milliarder kroner, så norske spill er med 30 millioner har en ekstremt liten andel.

Norsk filmbransje har til sammenligning rundt 22 prosent av det totale kinomarkedet i Norge (tall fra 2013).

Norske «Among the Sleep»
ble sluppet i 2014.

Statsstøtte viktig, ifølge rapporten

Rapporten tar også opp statsstøtten NFI forvalter årlig, som i dag utgjør 20,3 millioner kroner og tildeles både nye og pågående prosjekter.

Den mener videre at kompetanse- og teknologiutvikling samt startups innen spillproduksjon er en mangelvare, og konkluderer derfor med at det er vanskelig med vekst uten et offentlig støttesystem.  

En undersøkelse viste at to av tre spillselskaper anså støtten som en medvirkende faktor for at de nådde målene sine.

«Drømmefall kapitler» lages
av Funcom-veteraner.

Investorer har for korte horisonter 

Rapporten viser også at det har vært vanskelig å finne private investorer i Norge, mens kompetansenivå og innovasjonsvilje i nabolandene har vært med å bygge og utvikle bransjen.

Dette skyldes visstnok blant annet lang produksjonstid av spillene og for korte horisonter fra investorer, som vil ha tilbake fra investeringen.

Den etterlyser også mer forståelse for utfordringene bransjen her i landet har fra Innovasjon Norge.

Rapporten er gjort av Virke og er basert på offentlige regnskapstall, estimater og undersøkelser hvor selskapene svarer.

Hei! Vi trenger din hjelp - om du liker å lese spillstoffet vårt her, vurder gjerne å hjelpe oss direkte på Patreon, så kan vi fortsette med det. Takk <3