Oppfølging av Spillerom – Dataspillstrategien
I september 2019 la Kulturdepartementet fram sin nasjonale spillstrategi Spillerom, som skal fungere som en rettesnor for dataspill i Norge gjennom 2020, 2021 og 2022. Denne strategien inneholder et overblikk for spill i Norge, og 19 spesifikke oppfølgingspunkter som skal gjennomføres innen utgangen av 2022.

‍ På denne nettsiden skal vi i PressFire følge opp alle punktene Kulturdepartementet og regjeringen har sagt de skal gjennomføre. Vi vil kjøre periodiske avsjekker med regjeringen, KUD, NFI og andre instanser for å kartlegge arbeidet de gjør med strategien og legge ut informasjonen her.

Vi kommer til å skrive mer konkrete artikler på det som skjer (disse vil lenkes til i punktene), men målet med denne siden er å gi deg en oversikt som vi skal holde fortløpende oppdatert de neste årene.
Gå til første oppfølgingspunkt
(eller klikk på oversikten under)
Vekst og utvikling i dataspillbransjen
Tiltak, bruk og rekruttering‍
Her kan du lese hele spillstrategien
18
 av 19 
oppfølgingspunkter er gjennomført
(
0
 er under arbeid / delvis gjennomført)