Innlandet fylkeskommune gir halvannen million til Norges E-sportforbund

Skal etablere kontorer i regionen.

1. juli 2020 15:42

(PressFire.no): Fylkeskommunen Innlandet har bevilget halvannen million kroner til etableringen av et kontor for Norges E-sportforbund – som trolig vil ende opp i Lillehammer, hvilket vil utløse ytterligere 300 000 kroner i støtte fra Lillehammer Kommune.

Tildelingen ble klar under fylkesutvalget i Innlandet tirsdag ettermiddag, hvor et enstemmig utvalg ga sin støtte til prosjektet.

- E-sport ligger i dag i mulighetsrommet mellom kultur, idrett og næring. Etableringen av et forbundskontor for E-sport vil kunne få store ringvirkninger opp mot andre virksomheter og herunder bidra med både samfunns- og næringsutvikling og forsterke det eksisterende IKT-miljø i hele Innlandet generelt og for Mjøs-regionen spesielt, skrev forbundet i sin søknad.

Forbundet ramset opp en rekke synergier et e-sportkontor i regionen kan ha:

Også arbeid opp mot videregående skoler og høgskoler trekkes frem som en mulighet.

E-sportforbundet skriver at de aller helst ønsker å etablere seg i Lillehammer, fordi det er nært Cyberforsvaret – det norske forsvars teknologiavdeling. E-sportforbundet innledet samtaler med forsvaret for noen måneder siden og har en midlertidig avtale om samarbeid på plass.

- «Tungen på vektskåla» for å ønske en etablering på Lillehammer er lokaliseringen av Cyberforsvaret på Jørstadmoen pga. denne virksomhetens nåværende og ikke minst fremtidige viktige nasjonale posisjon og mulige synergier opp mot dette fagmiljøet, skriver E-sportforbundet i søknaden.

- I USA har militæret bevist knyttet seg opp mot ulike e-spillmiljøer med tanke på rekruttering, samarbeid, utvikling og utdanning.

Forbundet skriver i søknaden at de ønsker å ha et lønnsbudsjett på 2,2 millioner kroner fordelt på tre ansatte, og har i et intervju med Rana Blad gitt uttrykk for at de ønsker at nåværende generalsekretær Jack Holand skal innsettes som leder.

I tillegg skal en turneringsansvarlig og en konsulent lønnes.

Forbundet mener de skal ha 3,65 millioner kroner i inntekter i 2022, som økes til 6,15 millioner i 2024.

To partier hadde noen innvendinger mot forslaget. At det er manglende støtte for dagens E-sportforbund i den etablerte e-sporten i landet ble påpekt av Anne Thoresen (Ap).

Anne Thoresen (Ap) la til en klausul til vedtektene.

- Det var litt skuffende at det i saksframlegget ikke er vist til at de har hatt mer kontakt med e-sportmiljøet som er mye mer enn det Norges E-sportforbund er. Fordi de i realiteten representerer veldig få i denne sammenhengen, sa Thoresen, som er styremedlem i en lokal e-sportklubb.

Hun påpekte også at det er et midlertidig styre som ikke er valgt på et ordinært årsmøte og at de har vært i drift i veldig kort tid. Arbeiderpartiet og Senterpartiet la derfor til en klausul om at midlene ikke utbetales før årsmøtet er gjennomført og et nytt styre er på plass.

- Vi bør påse at den nødvendige legitimiteten kommer på plass, som et valgt styre, verdigrunnlag og vedtekter.

Vedtaket vil dermed ikke tre i kraft før et demokratisk valgt styre er valgt ved årsmøtet i september og vedtekter er godkjente.

MDG, representert med Johannes Wahl Gran, hadde egentlig tenkt å stemme mot forslaget, men snudde i saken etter denne endringen fra Ap og Sp.

De mente opprinnelig at det finnes andre i bransjen og miljøet som har større legitimitet enn det Norges E-sportforbund har.

- Jeg er positiv til at de følges nøye i sømmene og må avklare demokratiske prinsipper og styresammensettinger, sa Wahl Gran.

- Jeg er kjempeglad for at vi skal få på plass en organisasjon for e-sporten, og jeg håper at den snart blir en del av det øvrige Idretts-Norge. Dette er en idrett som fanger opp så mange som ellers faller utenfor organisert idrett. Jeg mener det er kjempeviktig for samfunnet og fryktelig viktig for mange enkeltindivider, sa Kari-Anne Jønnes (H).

Også FrP stilte seg bak forslaget, og bejublet det å skulle få et forbundskontor i Innlandet.

Dermed ble det enstemmig vedtatt at E-sportforbundet får støtte.

Hei! Vi trenger din hjelp - om du liker å lese spillstoffet vårt her, vurder gjerne å hjelpe oss direkte på Patreon, så kan vi fortsette med det. Takk <3