Nintendo vant forbrukerrettsaken mot Norge og Tyskland

22. januar 2020 15:51

(PressFire.no): Vi har i to år fulgt arbeidet det norske Forbrukerrådet, Forbrukertilsynet og deres kolleger i Tysklands forbrukerinstanser, i deres kamp om å endre Nintendos forhåndsbestillingsrutiner på Switch.

I sakens kjerne står forbrukerrettighetene når du forhåndsbestiller et spill på Nintendos eShop-tjeneste. Du har nemlig ingen måte å kansellere bestillingen din på – selv om spillet ikke er lansert enda.

Norske og tyske forbrukermyndigheter gikk til sak mot Nintendo for å endre praksisen, og saken hadde høringer rett før jul.

Les tidligere sak: I dag står Nintendo skolerett for tyske myndigheter i forhåndsbestillingssaken.

Nå kommer beskjeden om at Nintendo vant i retten mot forbrukerrådene.

Deres måte å håndtere forhåndsbestillinger på, hvor kunder ikke kan avbryte bestillinger av spill som ikke enda er lansert, er med andre ord lovlig.

Ankes videre

Heiko Dünkel i det tyske forbrukerombudet VZBV

Til PressFire sier dommer for sivilrett ved regionsdomstolen i Frankfurt, Isabel Jahn, at søksmålet er blitt forkastet.

Saksøker, altså det tyske forbrukerombudet, er dømt til å betale saksomkostninger.

Avgjørelsen er anket av det tyske forbrukerombudet, hvilket betyr en ny runde i retten.

Til PressFire sier Heiko Dünkel i det tyske forbrukerombudet VZBV at de er skuffet over avgjørelsen, og at de anket med én gang.

- Distriktsretten i Frankfurt har lagt seg på den heller uheldige idéen om at forbrukere inngår en to-stegs kontrakt som starter med leveransen av et ikke spillbart forhåndsbestilt produkt. Dermed var restriksjonene på angreretten lovlig.

- VZBV mener dette er feil og har allerede anket saken til Oberlandesgericht Frankfurt (ankeretten i regionen hvor Nintendo har hovedkontor, journ. anm.).

Det hele vil ta lang tid – en ny runde i retten vil ifølge Dünkel ta mellom et til et og et halvt år.

Juridisk seniorrådgiver i Forbrukerrådet, Thomas Iversen

- Uenig

Også her hjemme møtes kjennelsen med skuffelse. Juridisk seniorrådgiver i Forbrukerrådet, Thomas Iversen, sier til PressFire at dette ikke endrer på deres oppfattelse av Nintendos praksis.

- Forbrukerrådet er uenig i avgjørelsen fattet av Oberlandesgericht Frankfurt, og mener fortsatt at forbrukeren har rett til å benytte angreretten på digitale forhåndsbestillinger, på tross av pre-loading før lansering, sier Iversen.

- Det som lastes ned før lansering er ubrukelig før det låses opp på lanseringsdagen, og levering kan ikke sies å ha begynt etter angrerettlovens regler ved at spillet pre-loades på forbrukerens maskin.

PressFire har kontaktet ankeretten i Tyskland, men har fått opplyst om at saken er underlagt strenge regler for internasjonalt forbrukersamarbeid, og at det setter restriksjoner på åpenheten i saken.

Hva er saken?

Det startet med at Forbrukerrådet undersøkte en rekke nettbutikker for spill, der Nintendo ble utpekt som verst i klassen, takket være en svært restriktiv måte å håndtere forhåndsbestillinger på.

Nintendo tillatter rett og slett ikke kansellering av forhåndsbestilte spill, noe Forbrukerrådet mener strider mot forbrukerloven i Norge og EU – dermed ble saken klagd inn for Forbrukertilsynet. 

Nintendo på sin side kalte tolkningen av loven for «uholdbar», og mente de hadde loven på sin side. De sier du ikke kan avbryte en forhåndsbestillinge fordi kjøpskontrakten er fullført idet du laster ned spillet – ikke når spillet er spillbart.

PressFire fulgte opp undersøkelsen med en egen test av nettbutikkene til henholdsvis Sony, Microsoft og Nintendo, hvor vi fant lignende brudd på forbrukerloven fra sistnevnte.

Fra vår test, som ble sitert i den offisielle klagen, gikk veien til det tyske forbrukertilsynet VZVB – som har jobbet med saken siden august 2018. De valgte i desember å gå til sak mot Nintendo. 

Nintendo bestrider det hele, og sier de ikke bryter angrerettloven fordi salgskontrakten med brukeren er fullført idet kjøpet er gjennomført og nedlasting av spillet (såkalt pre-loading, hvor du kan laste ned deler av spillet før lansering) er tilgjengelig. 

Nintendo har sitert EUs forbrukerlov Artikkel 16 i Direktiv 2011/83/EU, som omhandler leveranse av digitalt innhold som ikke kommer på et håndfast medium (for eksempel disker eller minnekort).

I denne står det at angreretten automatisk forsvinner dersom «the performance has begun with the consumer’s prior express consent and his acknowledgment that he thereby loses his right of withdrawal».

Dette er den samme loven som den norske Angrerettloven §22 bokstav n.

Altså at angreretten forsvinner idet «ytelsen» har startet, og at du har fått beskjed om (og godtatt) at den forsvinner. Nintendo mener denne «ytelsen» starter med én gang du har gjennomført betalingen, og at salgskontrakten da er fullført fordi du får mulighet til å pre-loade spillet ditt. 

Dette mener de forskjellige instansene derimot ikke er en riktig måte å tolke loven på, og følgelig har det blitt rettssak – som Nintendo nå vant.

Hei! Vi trenger din hjelp - om du liker å lese spillstoffet vårt her, vurder gjerne å hjelpe oss direkte på Patreon, så kan vi fortsette med det. Takk <3