(PressFire.no): Finansminister Siv Jensen (FrP) la i dag morgest fram statsbudsjettet for 2020.

I budsjettet ligger en økt satsing på dataspill, som varslet av kulturminister Trine Skei Grande (V) da hun la fram regjeringens nye dataspillstrategi for en måned siden.

Filmfondet, hvor dataspill henter støtte fra, økes med syv millioner øremerkede kroner som skal gå til utviklingen av norske dataspill. Regionale filmfond økes også med tre millioner kroner i øremerkede midler for dataspill, som gjør at totalen økes med ti millioner kroner.

Dette er den største enkeltøkningen i bevilgninger til dataspill siden daværende kulturminister Anniken Huitfeldt (A) i 2011 økte støtten med fem millioner kroner.

Det skal ikke stoppe der for norske spill: Skei Grande sier hun skal jobbe mot å øke spillstøtten med ti millioner kroner årlig også de neste to årene, noe som vil doble dagens støtte til rundt seksti millioner kroner.

En særskilt forskrift om tildelinger til dataspill skal også utarbeides. I tillegg skal «vektingen av dataspill i eksisterende fordelingsmodeller for statlige tilskudd til regionale filmsentre og filmfond» økes.

Annonse

Kommentarer

På forsiden nå

top-article

Anmeldelse: Darksiders: Genesis

Et spill og en serie i identitetskrise.

Les mer