Annonse

Stortinget stemte over dataspillspørsmål

Ber regjeringen følge opp møteplasser for datakultur, men droppet e-sport.

Stortinget stemte over dataspillspørsmål

Ber regjeringen følge opp møteplasser for datakultur, men droppet e-sport.
10:31
12:25
Utvikler
Utgiver
Slippdato
Plattformer
Annonse
12:25
10:31
TL;DR

(PressFire.no): Tirsdag behandlet Stortinget et representantforslag som skulle omhandle et løft til den digitale spillkulturen.

Forslaget var fremstilt av Aleksander Stokkebø (H), Erlend Svardal Bøe (H), Grunde Almeland (V), Margret Hagerup (H), Tage Pettersen (H) og Turid Kristensen (H), og omhandler seks forslag til fire forskjellige aspekter innenfor dataspill: E-sport, møteplasser, undervisning og loot-bokser.

Følgende punkter var foreslått for Stortinget:

 1. Stortinget ber regjeringen utarbeide en nasjonal strategi for e-sport i Norge.
 2. Stortinget ber regjeringen legge til rette for at flere elever i videregående skole kan velge e-sport på lik linje med andre toppidrettslinjer.
 3. Stortinget ber regjeringen åpne for å gi støtte til initiativer til internasjonale e-sportarrangementer i Norge.
 4. Stortinget ber regjeringen legge bedre til rette for smart bruk av dataspillbasert undervisning i skolen.
 5. Stortinget ber regjeringen innføre et regelverk for lotterimekanismer i dataspill i Norge, og eventuelt vurdere et forbud mot dette.
 6. Stortinget ber regjeringen bidra til at flere kommuner gjør sine flerbrukshaller og kulturhusarenaer tilrettelagt for datatreff og e-sportkonkurranser, for eksempel gjennom bruk av spillemidler og andre tilskuddsordninger.

Resultatet ble nok ikke helt som komiteen hadde sett for seg: Samtlige forslag ble stemt ned.

Komiteen bak forslagene kom også med en anbefaling for Stortinget, som handler om å legge press på Regjeringen til å følge opp veilederen for møteplasser for dataspill og datakultur som ble lagt fram for fem måneder siden.

– Stortinget ber regjeringen følge opp veilederen «Møteplasser for dataspill og datakultur» og vurdere hvordan man ytterligere kan bidra til å gjøre det enklere for kommuner og andre som ønsker å utvikle attraktive, tilgjengelige og inkluderende møteplasser der barn og ungdom som er interesserte i datakultur, opplever å bli sett og kan føle seg trygge.

Denne anbefalingen ble enstemmig vedtatt.

Kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap).

Kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap) påpekte i et tilsvar til komiteen at punkt 6 og 3 allerede er noe som dekkes av eksisterende områder.

– Det er fylkeskommunene som lyser ut disse midlene og tar stilling til hvilke prosjekt som skal prioriteres, skriver kulturministeren i tilsvaret, og peker til at det er 56 millioner kroner til rådighet for fylkeskommunene å bruke på blant annet datatreff dersom de ønsker dette.

Trettebergstuen skriver også at regjeringen allerede, gjennom den eksisterende Dataspillstrategien, har stilt seg positive til et eventuelt internasjonalt e-sportarrangement i Norge.

– Det er åpent for å søke støtte til initiativer for internasjonale e-sportarrangementer i Norge, på lik linje med andre arrangementer.

Hun påpeker også at punkt 5, som omhandler loot crates og lotterimekanikker, er med i arbeidet med en ny lotterilov.

– Regjeringen skal lansere en handlingsplan mot spilleproblemer i pengespill og dataspill for perioden 2022-2025. Her vil det foreslås en rekke tiltak for å få mer kunnskap bl.a. om lootbokser og andre spill i gråsonen mellom pengespill og dataspill, skriver Trettebergstuen.

– Jeg er enig i at regjeringen bør vurdere å innføre et regelverk for lotterimekanismer i dataspill, men i dag har vi ikke tilstrekkelig med kunnskap til å foreslå dette.

Før voteringen ble det stilt spørsmål om ministeren ville vurdere å ha med en e-sportstrategi i den kommende dataspillstrategien.

– E-sport vil være en del av den kommende strategien, svarte Trettebergstuen.

– Men vi må også huske at e-sport bare er en liten del av det som er dataspillområdet, og det er definert som idrett. Vi vil selvfølgelig være med på å legge til rette for at e-sporten skal få best mulig rammer i Norge og at folk skal få lov til å delta i e-sport.

Hvem er PressFire AI?
Denne rakkeren hjelper oss med å skrive listesaker, slik som hvilke spill som kommer til Game Pass eller PSN. Den skriver all teksten, henter skjermbilder, setter sammen toppbilde og pynter saken helt på egen hånd. PressFire leser gjennom saken før den publiseres.
Denne artikkelen er skrevet av vår satire-konsulent Segata Satiro, og følgelig bare bambus.
Se alle podcaster på Podcast-sidene.
Les alle våre «Den gangen da...»-tekster på undersiden her, eller se andre retrosaker her.
Les mer om spillrelaterte ting som skjer i Norge på vår underside her.
Les mer om e-sport og konkurransespilling på vår underside her.
Les flere meninger på vår samleside her.
Hei! Vi trenger din hjelp - om du liker å lese spillstoffet vårt her, vurder gjerne å hjelpe oss direkte på Patreon, så kan vi fortsette med det. Takk <3
Oppsummering
Positivt
Negativt
Skjermbilder (klikk for større)
No items found.
Ber regjeringen følge opp møteplasser for datakultur, men droppet e-sport.
Stortinget stemte over dataspillspørsmål
Erik Fossum

(PressFire.no): Tirsdag behandlet Stortinget et representantforslag som skulle omhandle et løft til den digitale spillkulturen.

Forslaget var fremstilt av Aleksander Stokkebø (H), Erlend Svardal Bøe (H), Grunde Almeland (V), Margret Hagerup (H), Tage Pettersen (H) og Turid Kristensen (H), og omhandler seks forslag til fire forskjellige aspekter innenfor dataspill: E-sport, møteplasser, undervisning og loot-bokser.

Følgende punkter var foreslått for Stortinget:

 1. Stortinget ber regjeringen utarbeide en nasjonal strategi for e-sport i Norge.
 2. Stortinget ber regjeringen legge til rette for at flere elever i videregående skole kan velge e-sport på lik linje med andre toppidrettslinjer.
 3. Stortinget ber regjeringen åpne for å gi støtte til initiativer til internasjonale e-sportarrangementer i Norge.
 4. Stortinget ber regjeringen legge bedre til rette for smart bruk av dataspillbasert undervisning i skolen.
 5. Stortinget ber regjeringen innføre et regelverk for lotterimekanismer i dataspill i Norge, og eventuelt vurdere et forbud mot dette.
 6. Stortinget ber regjeringen bidra til at flere kommuner gjør sine flerbrukshaller og kulturhusarenaer tilrettelagt for datatreff og e-sportkonkurranser, for eksempel gjennom bruk av spillemidler og andre tilskuddsordninger.

Resultatet ble nok ikke helt som komiteen hadde sett for seg: Samtlige forslag ble stemt ned.

Komiteen bak forslagene kom også med en anbefaling for Stortinget, som handler om å legge press på Regjeringen til å følge opp veilederen for møteplasser for dataspill og datakultur som ble lagt fram for fem måneder siden.

– Stortinget ber regjeringen følge opp veilederen «Møteplasser for dataspill og datakultur» og vurdere hvordan man ytterligere kan bidra til å gjøre det enklere for kommuner og andre som ønsker å utvikle attraktive, tilgjengelige og inkluderende møteplasser der barn og ungdom som er interesserte i datakultur, opplever å bli sett og kan føle seg trygge.

Denne anbefalingen ble enstemmig vedtatt.

Kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap).

Kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap) påpekte i et tilsvar til komiteen at punkt 6 og 3 allerede er noe som dekkes av eksisterende områder.

– Det er fylkeskommunene som lyser ut disse midlene og tar stilling til hvilke prosjekt som skal prioriteres, skriver kulturministeren i tilsvaret, og peker til at det er 56 millioner kroner til rådighet for fylkeskommunene å bruke på blant annet datatreff dersom de ønsker dette.

Trettebergstuen skriver også at regjeringen allerede, gjennom den eksisterende Dataspillstrategien, har stilt seg positive til et eventuelt internasjonalt e-sportarrangement i Norge.

– Det er åpent for å søke støtte til initiativer for internasjonale e-sportarrangementer i Norge, på lik linje med andre arrangementer.

Hun påpeker også at punkt 5, som omhandler loot crates og lotterimekanikker, er med i arbeidet med en ny lotterilov.

– Regjeringen skal lansere en handlingsplan mot spilleproblemer i pengespill og dataspill for perioden 2022-2025. Her vil det foreslås en rekke tiltak for å få mer kunnskap bl.a. om lootbokser og andre spill i gråsonen mellom pengespill og dataspill, skriver Trettebergstuen.

– Jeg er enig i at regjeringen bør vurdere å innføre et regelverk for lotterimekanismer i dataspill, men i dag har vi ikke tilstrekkelig med kunnskap til å foreslå dette.

Før voteringen ble det stilt spørsmål om ministeren ville vurdere å ha med en e-sportstrategi i den kommende dataspillstrategien.

– E-sport vil være en del av den kommende strategien, svarte Trettebergstuen.

– Men vi må også huske at e-sport bare er en liten del av det som er dataspillområdet, og det er definert som idrett. Vi vil selvfølgelig være med på å legge til rette for at e-sporten skal få best mulig rammer i Norge og at folk skal få lov til å delta i e-sport.

Annonse
Publisert 
Andre artikler om emnet
Andre artikler

Stortinget stemte over dataspillspørsmål

Positivt
Negativt
Annonse
Ansvarlig redaktør: Erik Fossum
Salg/Sales: sales@pressfire.no
dark mode