Lanserer finansieringsportal for norske spillutviklere

Vil hjelpe spillprosjekter å få oversikt over støtteordninger.

15. september 2020 17:45

(PressFire.no): Vi har tidligere skrevet om det nye Dataspillsenteret i Bergen – som vi også etterlyste en visjon fra.

Nå har det gått halvannet år og senteret har ikke bare fått en daglig leder i Tallak Liavåg Rundholt, men er også klar med sin første nasjonale satsing.

- Vi har brukt en del tid på å finne formen, forteller Rundholt til PressFire.

- På sett og vis er organisasjonen fremdeles litt i støpeskjeen, i den forstand at det fortsatt er Bergen kommune som finansierer oss.

Han påpeker at det kan ikke fortsette i det uendelige.

- Men før vi er sikret en eller annen form for nasjonal finansiering, er det utfordrende å fungere som en nasjonal organisasjon. I alle fall når «fungere» betyr det vi ønsker at vi skal være: En samarbeidsorganisasjon for dataspillbransjen som kan ta på seg konkrete, matnyttige prosjekter som kan bidra til å løfte bransjen som helhet - gjerne i samarbeid med Virke Produsentforeningen, som vi fått et godt og konstruktivt samarbeid med.

Målet er at Dataspillsenteret kan komplimentere det arbeidet organisasjoner som Virke allerede gjør.

Spillfinansiering.no tilbyr oversikt over utlysninger av tilskudd og støtteordninger.

Lanserer finansieringsportal

Det er med det i tankene at de nå lanserer en såkalt finansieringsportal for spillstudioer – på nettsiden spillfinansiering.no kan man opprette prosjekter og få oversikt over alle støtteordninger og utlysninger av tilskudd.

- Denne portalen, sammen med tilstandsrapporten som følger med, er et svar på et behov som dukket opp i forbindelse med forprosjektet Kristina Halvorsen (nå Haley) gjennomførte på vegne av Dataspillsenteret i 2018.

- Forprosjektet viste at mange spillutviklere, især små og nye selskaper, opplever det som krevende å finne frem blant ulike tilskuddsordninger, låneordninger osv. Spillfinansiering.no er et prosjekt som forsøker å samle alle aktuelle ordninger og gi selskapene en brukervennlig portal der de kan få oversikten over hva som finnes av aktuelle finansieringsordninger.

Har dere behovsprøvd den?

- Behovsprøvingen kom i og for seg før portalen. Tilstandsrapporten og kartleggingen Ole Andreas Haley og Marianne Lerdahl har gjort, viste tidlig at spillutviklere opplever floraen av ulike tilskuddsordninger som krevende å navigere i. Mange ønsket seg en slags one-stop-shop der de kan få oversikt over alt som kan være aktuelt for dem.

- Fra dette behovet kom ideen om en portal.

Daglig leder i Dataspillsenteret Tallak Lia Rundholt. Foto: Privat.

Gratis, foreløpig

Utviklingen av nettsiden er finansiert av Kulturrådet, Mediefondet Zefyr og Bergen kommune, men driften fremover er mer et uskrevet blad.

- Så lenge Dataspillsenteret har finansiering og kapasitet til å drive den, ønsker vi at det skal være et tilbud til alle.

- Vi vil bare vurdere brukerbetaling dersom det er nødvendig for å dekke kostnadene.

Han påpeker også at det er essensielt at bransjen kommer med tilbakemeldinger til det han kaller fase 2 av portalen.

Enkelte ting har de allerede pekt seg ut.

- De private sparebankstiftelsene i Norge, som det er svært mange av, har ofte tilskuddsordninger der spill eksplisitt kvalifiserer. Det er ofte ordninger som er laget for film eller lignende næringer, der stiftelsene selv har inkludert spill i sine tilskuddskriterier.

- Det kan ofte være krevede å finne frem blant alle disse, og det kan være aktuelt for oss å inkludere private, ideelle stiftelser i en fase 2.

Rundholt mener det viktgiste han vil kommunisere er at dette er fase 1

- En eventuell fase 2 er helt prisgitt at spillutviklere registrerer seg, prøver ut portalen og kommer med kritiske tilbakemeldinger til alt som mangler, som ikke fungerer som det skal eller som ikke bør være der.

- De må rett og slett playteste den. Ellers har vi lite å gå på når vi skal vurdere hvordan vi kan ta denne løsningen og gjøre den mer nyttig.

Hei! Vi trenger din hjelp - om du liker å lese spillstoffet vårt her, vurder gjerne å hjelpe oss direkte på Patreon, så kan vi fortsette med det. Takk <3