Kultur­ministeren la fram ny spill­strategi

14. desember 2023 16:01

(PressFire.no): I dag la kulturminister Lubna Jaffery fram den nye dataspillstrategien Tid for Spill på det nye Deichman-biblioteket på Holmlia.

Strategien, som har blitt utsatt med drøye året, erstatter strategien Spillerom - og skal være regjeringens rettesnor i arbeidet med dataspill og gaming fra 2024 til 2026.

- Vi ønsker å se en bunnsolid organisering av fritidsaktiviteten, dataspill og e-sport, sa Jaffery fra scenen.

Strategien, som du kan lese her, er todelt - En del for næringen dataspill er, som inkluderer dataspillutviklere, og en del for kulturen dataspill.

Disse to delene har en rekke punkter som skal gjøres i løpet av perioden, 18 for spillnæringen og 28 for spillkulturen.

Men den har også fire større og mer svevende mål:

Disse fire punktene setter fokuset ned på fire områder regjeringen mener bør styrkes:

I strategien er det satt fokus både på positive og negative sider ved gaming, og den tar opp både problematikk rundt lootbokser, mobbing i online-spill og dataspillavhengighet.

Samtidig var kulturministeren klar på at dette er positivt for mange.

- Vi trenger også å se hvor mye positivt dataspill betyr for mange, for barn og unge. Vi må legge til rette for at flere kan bli med inn i spillkulturen, sa Jaffery fra scenen.

- Det gir mestring, læring, kreativ utfoldelse, lagfølelse, samarbeid, konkurranseglede og ikke minst så er det sosial omgang. Alle barn må ha mulighet til å ta del i dette, og da trenger vi gode møteplasser, oppdatert utstyr og kompetente fagpersoner.

At spill er en voksende næring påpekes flere plasser i strategien, og kommenteres også der av statsminister Jonas Gahr Støre.

- Dataspill er en næring i vekst, og jeg ser store muligheter for nye bedrifter og flere arbeidsplasser i Norge, skriver statsministeren.

- Fremtidens næringsliv vil kreve enorm digital kompetanse, og folk med kunnskap om dataspill vil bli enda mer attraktive for norske bedrifter.

Av konkrete punkter i strategien ser vi at Norsk Filminstitutt har fått i oppgave å danne et eget kompetansesenter for spillkulturen, som blant annet skal bistå andre instanser der det trengs.

Kompetansesenteret skal «samle, styrke og dele kunnskap og kompetanse om dataspill og dataspillkultur».

En ny markedsordning for utviklere kommer også, som automatisk vil gi utviklere tilskudd dersom de får finansiert en satt andel av utviklingen med private midler. Ordningen «skal styrke selskapenes forhandlingsposisjon og bidra til bedre avtaler for produsenter og til at opphavsrettigheter forblir hos utvikler».

Kulturministeren kunne også fortelle at støtten til utviklere økes med 7,5 millioner kroner i neste budsjett.


Åse Kringstad i Virke (Foto: Virke)

Ønsker større satsing på utviklerne

Åse Kringstad, bransjeleder hos Virke Produsentforeningen, er fornøyd med at det endelig har kommet en strategi på bordet.

Hun savner derimot en hakket mer næringspolitisk tilnærming.

- Den har en bra kulturpolitisk profil, men vi savner fortsatt et tydeligere næringspolitisk engasjement, sier Kringstad til PressFire.

- Vi ser at det står at regjeringen vil, men det er lite tyngde bak de næringspolitiske virkelighetene spillbransjen står ovenfor.

- 7,5 millioner ekstra til norske spill, er det en satsing?

- Det er ikke en satsing. Det er en opprettholdelse.

Det ble tid til en runde Pac-Man på ministeren
(Foto: Erik Fossum / PressFire.no)

- Vil slå svenskene

- Dataspill er noe veldig annerledes enn det var for bare ti år siden, sier kulturministeren til PressFire.

- Og det er nettopp det vi skriver i strategien. Det er både kultur og næring, og det er en viktig del av barn, unge og voksnes liv. Dette er en veldig stor del av veldig mange menneskers liv, og da må vi ha kulturpolitiske virkemidler.

- Du har jo også litt rollen som næringsminister her, siden næringen dataspill er så tett knyttet til kulturen, men hvor er næringsdepartementet oppi det her?

- Vi har hatt mye kontakt med næringsdepartementet, og vi har veldig klare forventninger at også dataspill-biten blir tatt med inn når man skal lage en strategi på kreativ industri, forklarer Jaffery.

- Men jeg har ikke noen problemer med å ha eierskap til dataspillene som kulturminister, for jeg synes det er en viktig del av kulturen.

- Sverige har nådd 60 milliarder i omsetning på sine spill, kan vi nå opp til svenskene her?

- Det er veldig imponerende, og vi ønsker jo å nå høyere også i Norge. Vi lager gode ordninger nå, blant annet i NFI, og også regionalt, for vi vet jo ofte at det kreative miljøet finnes ute i de ulike delene av landet vårt.

- Hvis vi kan være med å stimulere, så er jeg helt overbevist om at vi også kan nå høyt. Og det er alltid målet å slå svenskene, ler kulturministeren.

- Frankrike legger 820 millioner i spillpotten i året, Tyskland 560 millioner. Storbritannia gir spillutviklere over to milliarder i skattelette. Alle med gode resultater. Er 7,5 millioner nok i økning til Norge?

- Jeg mener at vi har bedre kulturpolitikk enn de landene du nevner nå. Vi bruker mye offentlig penger på kunst og kultur. Og så er dette en bra satsing, mener jeg. 

- Jeg tror at bransjen aldri vil si at vi bruker nok penger. De vil alltid ha mer penger. Men jeg mener at dette er en god start, og så kommer vi tilbake til tiltakene og pengene etter hvert.

- Men jeg har jo gitt et signal her, i dag, og også i strategien, at dette er noe vi vil satse på.

Hei! Vi trenger din hjelp - om du liker å lese spillstoffet vårt her, vurder gjerne å hjelpe oss direkte på Patreon, så kan vi fortsette med det. Takk <3