Annonse

Halvparten av alle nordmenn under 45 år spiller dataspill hver dag

Nye tall viser hvordan landet spiller.

Halvparten av alle nordmenn under 45 år spiller dataspill hver dag

Nye tall viser hvordan landet spiller.
20:19
7:44
Utvikler
Utgiver
Slippdato
Plattformer
Annonse
7:44
20:19
TL;DR

(PressFire.no): Det er i Statistisk Sentralbyrås (SSB) siste utgave av «Norsk Mediebarometer» at vi finner tall om hvordan dataspillingen til nordmenn står seg i disse dager.

Det er ingen tvil om at dataspillbruken er stor, men den er større enn mange tror – og spilling foregår oftere blant de over 25 enn man kanskje får inntrykk av.

I Mediebarometeret har SSB undersøkt hvor stor andel av befolkningen som spiller en gjennomsnittsdag. Altså hvor mange som aktivt spiller hver dag.

Dataspilling er ikke en ny aktivitet som er forbehold de yngste, viser tallene.

Nesten halvparten av alle under 45 år i Norge spiller hver eneste dag – nærmere bestemt 46 prosent. Dette er en andel som har holdt seg ganske stabilt de siste fire-fem årene.

Spillingen tiltar kraftig jo yngre man er: Hele 84 prosent av alle i alderen 9 til 15 år spiller aktivt, mens omtrent to tredeler av alle under 25 år spiller hver dag.

Om vi ser på tallet for befolkningen mellom 9 og 79 år, som er de eldste respondentene hos SSB, spiller én tredel, altså 33 prosent, hver dag.

Det betyr at mer enn halvannen million nordmenn spiller hver eneste dag – og da teller vi ikke med de under ni år som også spiller.

Menn spiller oftere

Kjønnsfordelingen i befolkningen viser at det er så godt som dødt løp blant de mellom 9 og 15 år, der 85 prosent av guttene og 84 prosent av jentene spiller.

Andel av befolkningen som spiller daglig, delt opp i kjønn og aldersgrupper.

Dette endrer seg drastisk i aldersgruppen 16 til 24 år, da den mannlige befolkningen spiller langt hyppigere enn den kvinnelige. Dette er noe som går igjen i aldersgruppen 25 til 44 år, hvor menn også spiller mer enn kvinnene.

Men når det kommer til befolkningen over 45 år, ser vi at dette snur.

Fra 45 til 64 år viskes forskjellene helt ut og de to kjønnene spiller like ofte – mens over dette spiller kvinner oftere og mer enn menn.

28 prosent av alle kvinner i alderen 9 til 79 år spiller en gjennomsnittsdag, mens tilsvarende for menn er 39 prosent.

Vi bruker mer tid på spill enn før

Generelt bruker vi mer tid på spillingen enn før. I alle aldersgrupper bortsett fra den eldste spilte vi mer i 2021 enn i 2020 – og økningen fra 2017 er på hele 38 prosent.

Uavhengig av kjønn bruker en snittspiller 48 minutter på å spille hver dag, mot 34 minutter i 2017.

Menn som spiller bruker langt mer tid på det enn kvinner gjør. En spillende mann bruker en gjennomsnittsdag 69 minutter på å game, mens en spillende kvinne bare bruker 25 minutter.

Du kan selv se grunnlaget for tallene i denne saken hos SSB.

Hvem er PressFire AI?
Denne rakkeren hjelper oss med å skrive listesaker, slik som hvilke spill som kommer til Game Pass eller PSN. Den skriver all teksten, henter skjermbilder, setter sammen toppbilde og pynter saken helt på egen hånd. PressFire leser gjennom saken før den publiseres.
Denne artikkelen er skrevet av vår satire-konsulent Segata Satiro, og følgelig bare bambus.
Se alle podcaster på Podcast-sidene.
Les alle våre «Den gangen da...»-tekster på undersiden her, eller se andre retrosaker her.
Les mer om spillrelaterte ting som skjer i Norge på vår underside her.
Les mer om e-sport og konkurransespilling på vår underside her.
Les flere meninger på vår samleside her.
Mer om:
Hei! Vi trenger din hjelp - om du liker å lese spillstoffet vårt her, vurder gjerne å hjelpe oss direkte på Patreon, så kan vi fortsette med det. Takk <3
Oppsummering
Positivt
Negativt
Skjermbilder (klikk for større)
No items found.
Nye tall viser hvordan landet spiller.
Halvparten av alle nordmenn under 45 år spiller dataspill hver dag
Erik Fossum

(PressFire.no): Det er i Statistisk Sentralbyrås (SSB) siste utgave av «Norsk Mediebarometer» at vi finner tall om hvordan dataspillingen til nordmenn står seg i disse dager.

Det er ingen tvil om at dataspillbruken er stor, men den er større enn mange tror – og spilling foregår oftere blant de over 25 enn man kanskje får inntrykk av.

I Mediebarometeret har SSB undersøkt hvor stor andel av befolkningen som spiller en gjennomsnittsdag. Altså hvor mange som aktivt spiller hver dag.

Dataspilling er ikke en ny aktivitet som er forbehold de yngste, viser tallene.

Nesten halvparten av alle under 45 år i Norge spiller hver eneste dag – nærmere bestemt 46 prosent. Dette er en andel som har holdt seg ganske stabilt de siste fire-fem årene.

Spillingen tiltar kraftig jo yngre man er: Hele 84 prosent av alle i alderen 9 til 15 år spiller aktivt, mens omtrent to tredeler av alle under 25 år spiller hver dag.

Om vi ser på tallet for befolkningen mellom 9 og 79 år, som er de eldste respondentene hos SSB, spiller én tredel, altså 33 prosent, hver dag.

Det betyr at mer enn halvannen million nordmenn spiller hver eneste dag – og da teller vi ikke med de under ni år som også spiller.

Menn spiller oftere

Kjønnsfordelingen i befolkningen viser at det er så godt som dødt løp blant de mellom 9 og 15 år, der 85 prosent av guttene og 84 prosent av jentene spiller.

Andel av befolkningen som spiller daglig, delt opp i kjønn og aldersgrupper.

Dette endrer seg drastisk i aldersgruppen 16 til 24 år, da den mannlige befolkningen spiller langt hyppigere enn den kvinnelige. Dette er noe som går igjen i aldersgruppen 25 til 44 år, hvor menn også spiller mer enn kvinnene.

Men når det kommer til befolkningen over 45 år, ser vi at dette snur.

Fra 45 til 64 år viskes forskjellene helt ut og de to kjønnene spiller like ofte – mens over dette spiller kvinner oftere og mer enn menn.

28 prosent av alle kvinner i alderen 9 til 79 år spiller en gjennomsnittsdag, mens tilsvarende for menn er 39 prosent.

Vi bruker mer tid på spill enn før

Generelt bruker vi mer tid på spillingen enn før. I alle aldersgrupper bortsett fra den eldste spilte vi mer i 2021 enn i 2020 – og økningen fra 2017 er på hele 38 prosent.

Uavhengig av kjønn bruker en snittspiller 48 minutter på å spille hver dag, mot 34 minutter i 2017.

Menn som spiller bruker langt mer tid på det enn kvinner gjør. En spillende mann bruker en gjennomsnittsdag 69 minutter på å game, mens en spillende kvinne bare bruker 25 minutter.

Du kan selv se grunnlaget for tallene i denne saken hos SSB.

Annonse
Publisert 
Andre artikler om emnet
No items found.
Andre artikler

Halvparten av alle nordmenn under 45 år spiller dataspill hver dag

Positivt
Negativt
Annonse
Ansvarlig redaktør: Erik Fossum
Salg/Sales: sales@pressfire.no
dark mode