Fransk domstol: - Valve kan ikke nekte videresalg av spill

19. september 2019 16:13

(PressFire.no): Det er i den franske retten i Paris at forbrukerorganisasjonen UFC-Que Choisir har vunnet fram mot det de mener er forbrukerfiendtlige brukervilkår knyttet til eierskap av digitale spill på Steam.

Retten slår fast at flere klausuler i Valve sine kontrakter er i direkte konflikt med fransk lov og EU-direktiv – spesielt knyttet til rettigheter rundt eierskap av ikke-fysiske varer. I dette tilfellet digitale spill.

Valve på sin side har påpekt at man egentlig ikke kjøper varene i deres spillbutikk, men kjøper et abonnement på en lisens. Dermed mener de at man ikke eier varen og derfor heller ikke kan selge denne videre.

Ifølge retten er det to EU-direktiver som hindrer Valve i å ha kontroll på distribusjonen etter at rettighetene er solgt.

En europeisk domstol slo også fast i 2012 at rettighetshaver ikke kan hindre videresalg av allerede solgt programvare – og i dette tilfellet også «overføringen av en eventuell lisensavtale og bruksretten i en ubegrenset periode».

De slår også fast at Valve ikke kan kalle det for et abonnement, fordi avtalen ikke ligner rammeverket til et abonnement. Spesielt trekker de fram at man får ubegrenset tilgang i et ubegrenset tidsrom, og derfor kan det ikke kalles et abonnement i det hele tatt.

De slår fast at det er et kjøp fordi man betaler ett beløp i én omgang.

Retten krever nå at Valve fjerner klausulen fra sine vilkår og publiserer dommen på Steam og nettsider i tre måneder. De gir samtidig spillgiganten én måned på å rette seg og vil motta 3000 euro i dagsbøter opptil seks måneder eller maksimalt 540 000 euro skulle de bli forsinket. 

I tillegg kommer det bot på 20 000 euro i tort og svie samt at Valve må dekke 10 000 euro av saksomkostningen.

Det skal også være forventet straff fra forbrukerorganisasjonen.

Dette er ikke den første gangen Valve har fått føle Frankrikes harme over Steam. For nesten nøyaktig et år siden ble også Valve dømt for å ha brutt forbrukerloven i landet ved å ikke samle samtykke fra kjøperne om at deres refusjonsrett er frafalt.

Hei! Vi trenger din hjelp - om du liker å lese spillstoffet vårt her, vurder gjerne å hjelpe oss direkte på Patreon, så kan vi fortsette med det. Takk <3