Folk som spiller mye sosiale spill er lykkeligere, viser Oxford-studie

Norsk forsker er skeptisk.

16. november 2020 14:01

(PressFire.no): En fersk studie fra Oxford Internet Institute viser at de som spiller over lengre tid også er lykkeligere.

Den nye studien er den første av sitt slag som bruker spilletid hentet fra spillprodusentene og hvor spillerne ikke selv må oppgi spilletid. I dette tilfellet «Plants vs Zombies: Battle for Neighborville» og «Animal Crossing: New Horizons».

Undersøkelsen antyder at det sosiale elementet i spillene har en nøkkelrolle og kan vise at opplevelsene i spillet er viktigere enn selve tiden man bruker.

- Digital prat rundt kaffemaskinen

Til BBC forteller professor Andrew Przybelski fra instituttet at «hvis du spiller «Animal Crossing» fire timer om dagen hver dag, er det mer sannsynlig at du føler deg vesentlig lykkeligere enn de som ikke gjør det».

Men det er sannsynligvis ikke er selve spillet som står bak, men det sosiale elementet, ifølge Przybelski. 40 år med forskning viser nemlig det motsatte, påpeker han.

- Jeg tror ikke folk bruker en masse tid på spill med sosiale elementer hvis de ikke liker det. Det er som en «digital prat rundt kaffemaskinen på jobben».

Det er også viktig å trekke fram at de som rapporterte at de spilte på grunn av stress, hadde en negativ utvikling av spillingen.

- Våre funn viser at dataspill ikke nødvendigvis er dårlig for helsa di; at det finnes andre psykologiske faktorer som har stor effekt på en persons velvære. Faktisk kan spilling være en aktivitet som er positivt tilknyttet mental helse – og regulering av dataspill kan holde tilbake de fordelene fra spillerne, sier Przybelski på nettsidene til Instituttet.

Rune Mentzoni.

Norsk forsker skeptisk

Førsteamanuensis på Nasjonalt kompetansesenter for spillforskning, ved Universitetet i Bergen, Rune Mentzoni synes studien er spennende.

-Det er veldig bra at forskerne har fått til et samarbeid med spillutviklerne, dette er lovende med tanke på å få god informasjon om folks spillemønster.

Han er imidlertid ikke uten skepsis til undersøkelsen:

- Når det er sagt bør denne undersøkelsens funn tolkes med forsiktighet. Først og fremst fordi effektene som rapporteres er små, og at veldig få av de som ble invitert til å delta faktisk ble med. Det er derfor vanskelig å si om svarene speiler spillere flest på en god måte.

- Undersøkelsens design gjør også at det er vanskelig å si noe om årsakssammenhenger, det kan jo faktisk godt tenkes at folk som spiller mye gjør det fordi de har det bra i livet, og ikke omvendt at de har det bra fordi de spiller mye.

Kan det også hende at studien er «farget» av pandemien og behovet for digital sosialisering?

- Dataene er i hvert fall samlet inn under pandemien, og slik sett er det vanskelig å se for seg noe som ikke er farget av dette i denne perioden.

- Men jeg vil uansett si at selv om det er vanskelig å se på denne undersøkelsen som håndfast bevis så er det gode grunner til å tenke at dataspill på en fin måte kan bidra til viktig sosial omgang i en tid hvor det ellers er vanskelig.

3274 personer har deltatt i undersøkelsen og alle var over 18 år.

Hei! Vi trenger din hjelp - om du liker å lese spillstoffet vårt her, vurder gjerne å hjelpe oss direkte på Patreon, så kan vi fortsette med det. Takk <3