Flere sliter med problematisk dataspilling i Norge enn før

Nær dobling av spillavhengige siden 2015.

19. mai 2020 23:05

(PressFire.no): 45,3 prosent av befolkningen spiller dataspill, sier en ny undersøkelse Lotteritilsynet la fram i dag. Undersøkelsen, gjort av SPILLFORSK ved Universitetet i Bergen, har sett på problempengespill og -dataspilling i Norge.

Ifølge undersøkelsen spiller 53,3 prosent av alle menn og 37,7 prosent av alle kvinner, mens det er langt flere unge som spiller enn eldre.

Faksimile, «Omfang av penge- og dataspillproblemer i Norge 2019».

De aller fleste som spiller har ingen problemer med dette, men det er en signifikant økning i antallet som selvrapporterer om problemer knyttet til dataspill.

De som var med i undersøkelsen ble spurt en rekke spørsmål som skulle kartlegge hvilke potensielle problemer de hadde rundt dataspilling:

«Hvor ofte i løpet av siste halvår…»

- Tenkte du på spill hele dagen?
- Brukte du mer og mer tid på spill?
- Begynte du å spille for å slippe å tenke på andre ting?
- Spilte du videre selv om andre ba deg stoppe?
- Følte du deg dårlig når du ikke kunne spille eller ikke fikk lov til å spille?
- Havnet du i krangel med andre fordi du spilte for mye?
- Lot du være å gjøre andre aktiviteter (som skole, jobb, lekser, idrett, hobbyer) for å spille?

Respondentene kunne svare enten «aldri, nesten aldri, av og til, ofte, veldig ofte» på spørsmålene, og fikk en poengsum per spørsmål.

Basert på svarene har Tilsynet lagt respondentene inn i tre mulige grupper – «Normaldataspiller», «Problemdataspiller» og «Dataspillavhengig».

Flere har problemer

Andelen problemdataspillere har økt fra forrige undersøkelse i 2015 fra 2,8 prosent til 5,5 prosent. Andelen som kategoriseres som avhengige av dataspill har økt fra 0,5 prosent til 0,9 prosent.

Det er altså få som faller inn under avhengige av dataspill, men økningen er likevel stor.

Tilsynet sier grunnen kan være at flere spiller, at de som spiller bruker mer tid på spill, og at spill kanskje er mer varierte og er mer avhengighetsskapende enn før.

Flere menn enn kvinner havner i de to problemgruppene, og andelen som sier de har problemer med spillingen synker jo eldre de blir. Det er også mer utbredt blant de som bor alene enn de som har en samboer – og både lav utdannelse, lav inntekt og det å være arbeidsledig viste større fare.

Antall henvendelser til Hjelpelinjen som utelukkende handler om dataspill har gått kraftig ned fra 2013 til 2019, noe Lotteritilsynet mener kan være fordi det finnes andre tilbud for avhengige, og at bekymringer rundt dataspill har gått ned fordi dataspill har blitt mer og mer akseptert og integrert i mediekulturen i Norge.

Faksimile, «Omfang av penge- og dataspillproblemer i Norge 2019».

Spillavhengige snuser mer

Lotteritilsynet så også på om det var en sammenheng mellom problematisk bruk av dataspill og bruken av rusmidler.

Det ble funnet at dataspillere har et noe høyere alkoholkonsum enn befolkningen for øvrig, men ifølge undersøkelsen er dette sannsynligvis en reflektering av at flere menn enn kvinner spiller, og at det er en yngre gruppe som spiller.

Færre dataspillere røyker (6,1 prosent) enn befolkningen ellers (8,6%), men langt flere snuser (18,7 prosent) enn befolkningen (7,6%).

Det er ikke vist noen forskjell på alkoholkonsum mellom de tre gruppen spillere (normalspiller/problemspiller/spillavhengig), men det er en større andel som snuser blant de spillavhengige.

Du kan lese hele rapporten her.

Hei! Vi trenger din hjelp - om du liker å lese spillstoffet vårt her, vurder gjerne å hjelpe oss direkte på Patreon, så kan vi fortsette med det. Takk <3