E-sportforbundets pressekonferanse var ulovlig

Refses av Lotteritilsynet - nå innkaller forbundet til haste-årsmøte for å diskutere kontroversiell avtale.

8. mai 2020 18:46

(PressFire.no): Det har stormet rundt Norges E-sportforbund de siste dagene, etter at det ble kjent at de inngikk en kontroversiell avtale med det utenlandske bettingselskapet ComeOn.

E-sportforbundet har jobbet mot idrettslag for å bygge en slags breddesatsing innenfor e-sport, men Idrettsforbundet gikk kraftig ut og nektet samtlige idrettslag i Norge å delta.

- E-sportforbundet har selv valgt bort et samarbeid med norsk idrett. Ingen norske idrettslag eller særforbund kan være medlemmer både i Norges idrettsforbund og Norges E-sportforbund, sa idrettspolitisk rådgiver i Norges idrettsforbund Per Tøien til PressFire.

Nå varsler Lotteritilsynet at de har kontaktet E-sportforbundet og ComeOn for å opplyse om at selve pressekonferansen hvor samarbeidet ble annonsert er ulovlig markedsføring. Det opprettes ikke en sak i denne omgang, men partene får lov til å forklare seg og deretter rette seg etter reglene.

Konferansen ble avholdt på utestedet Ball i Oslo, hvor PressFire stilte som eneste medie. Rollups og en sponsorvegg hadde logoene til ComeOn, og konferansen ble strømmet live på Facebook.

E-sportforbundet har sagt at de ikke skal profilere bettingselskapet i Norge, men at det vil være mulig å gjøre dette i sendinger som har opphav eller som vises i utlandet.

Gråsone

Lotteritilsynet skriver i en presisering at all aktivitet som settes i gang for å fremme omsetningen til ulovlige pengespill er ulovlig markedsføring, og at dette ikke bare gjelder tradisjonell reklame som finner sted i Norge, men også all aktivitet som retter seg mot landet – selv om det foregår på internett eller andre plattformer.

- Ved å ha inngått en avtale med ComeOn risikerer Norges E-sportforbund å stille seg i en situasjon hvor forbundet stadig vil operere i en gråsone mellom det som ut fra Grunnlovens bestemmelser om ytringsfrihet vil være tillatt, og det som vil innebære ulovlig markedsføring og formidling av pengespill, skriver Tilsynet i et brev til partene.

- Pressekonferansen som fant sted 6. mai 2020 er et eksempel på det Lotteritilsynet vurderer som overtredelse av markedsførings- og formidlingsforbudet. Eksponering av spillselskapets logo på bannere er et klart brudd på regelverket.

- Eksponeringen fant sted på et arrangement som fysisk fant sted i Norge. Videre er pressekonferansen publisert på Norges E-sportforbunds Facebook-side, og må derfor anses klart rettet mot Norge.

ComeOn listes opp som et av selskapene som ulovlig opererer pengespillselskap i Norge.

Innkaller til hastemøte

Sent torsdag kveld sendte E-sportforbundet ut en innkallelse til et ekstraordinært årsmøte. Her skal sponsoratet tas opp og stemmes over.

Vedtektene er fra 2014 og omtaler forbundet som en del av paraplyorganisasjonen Hyperion. Ifølge deres nettsider er dette ikke lenger tilfelle.

Vedtektene sier også at det skal være fire ukers varslingsfrist til medlemmene, men forbundet ønsker å forkorte dette til to uker – noe minst et medlem har reagert på og motsatt seg. Det er ifølge vedtektene seks ukers frist for å sende inn endringsforslag, så det er usikkert hvordan dette skal løses.

Samtidig er idrettslagene i ferd med å forlate forbundet, der Lier IL – en av de viktigste partnerne til E-sportforbundet så langt, varsler umiddelbar utmelding.

- Vi driver et rent breddetilbud med medlemmer i alderen 11-18 år. Vi kan ikke forsvare å knytte våre spillere til forbundet i nåværende form, sier leder av Lier IL E-sport, Helge Rønning.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="no" dir="ltr">Styret og aksjonærene i Apeks har nå diskutert vår holdning til <a href="https://twitter.com/NESFno?ref_src=twsrc%5Etfw">@NESFno</a> , i lys av deres nye hovedsponsor. Vi er helt uenig i retningen <a href="https://twitter.com/NESFno?ref_src=twsrc%5Etfw">@NESFno</a> har tatt. Om avtalen består vil vi trekke oss ut av <a href="https://twitter.com/NESFno?ref_src=twsrc%5Etfw">@NESFno</a> umiddelbart. 1/2</p>&mdash; Apeks (@apeksgg) <a href="https://twitter.com/apeksgg/status/1258791718419398656?ref_src=twsrc%5Etfw">May 8, 2020</a></blockquote>

Også flere e-sportlag varsler at de vurderer utmelding i sosiale medier – inkludert Apeks og Raufoss Esport. Sportslig leder i Apeks, Anders Kjær, sitter i styret til E-sportforbundet.

Hei! Vi trenger din hjelp - om du liker å lese spillstoffet vårt her, vurder gjerne å hjelpe oss direkte på Patreon, så kan vi fortsette med det. Takk <3