Dataspillavhengighet er nå en offisiell diagnose

Ble godkjent av WHO i går.

26. mai 2019 16:41

(PressFire.no): Verdens Helseorganisasjon (WHO) la i fjor fram et forslag om å gjøre «dataspillavhengighet» til en offisiell diagnose.

Under gårsdagens årlige World Health Assembly ble forslaget stemt over og godkjent av de 194 medlemslandene i organisasjonen. Fra 1. januar 2022 blir diagnosen tatt i bruk.

Dataspillavhengighet blir karakterisert som «en vedvarende og tilbakevendende spillatferd, som kan være online eller offline, manifestert ved:

1) hemmet kontroll over spillingen (f.eks. hemmet kontroll over når spillingen starter, frekvensen på spillingen, intensiteten, hvor lenge det spilles, når spillingen avsluttes og i hvilken kontekst det spilles)

2) økende prioritet gitt til spilling i den grad at spillingen får prioritet over andre interesser og daglige aktiviteter, og

3) fortsettelse av eller øking av opptrapping av spilling til tross for at negative konsekvenser forekommer.»

Alle disse tre punktene være oppfylt for å kunne bli diagnostisert som dataspillavhengig. Videre sier klassifiseringen at et slikt spillmønster kan være såpass alvorlig at det kan resultere i «signifikant svekkelse av personlige, familiære, sosiale, pedagogiske, yrkesmessige eller andre viktige funksjonsområder».

Det påpekes at slike mønstre kan være kontinurerlige eller episodiske og tilbakevendende, men at det normalt sett vil være nødvendig å observere symptomene over tolv måneder før en diagnose blir gitt.

Bransjen kritisk

Den nye klassifiseringen har, kanskje ikke uventet, møtt stor misnøye i spillutviklerbransjen, som blant annet mener den kan skade omdømmet til spill – og WHO beskyldes

UKIEESAEGDFIESAESACIGEAISFEKGAMES og UBV&G har alle signert en uttalelse som sier spill nytes av over to milliarder mennesker verden over, og at verdien spill har som «undervisning, terapi og rekreasjon» er bredt akseptert.

- Vi er derfor bekymret av at «dataspillavhengighet» fortsatt er med i WHOs ICD-11, til tross for en betydelig motstand fra det medisinske og vitenskapelige samfunnet. Bevisene lagt til grunn for inklusjonen er fortsatt omstridt og ikke konkluderende.

WHO lar seg derimot ikke pille på nesen, og noterer at medlemslandene sier ICD-11 har blitt «produsert på en gjennomsiktig og samarbeidende måte».

Forskere uenige

Her hjemme har definisjonen skapt splid blant forskere, og Medietilsynets direktøy Mari Velsand sier at definisjonen må brukes med forsiktighet.

- Dataspillavhengighet bør forbeholdes personer som er utredet og har fått diagnosen, for å unngå unødig stigmatisering av barn og unge som bruker tid på dataspill, uten at det kan regnes som et avhengighetsproblem.

-  Samtidig kommer begreper som risiko- og problemspillere fortsatt til å være relevante, fordi mange opplever problemer med spillingen sin uten at det er alvorlig nok til å få en diagnose som avhengig.

Hei! Vi trenger din hjelp - om du liker å lese spillstoffet vårt her, vurder gjerne å hjelpe oss direkte på Patreon, så kan vi fortsette med det. Takk <3