«Dataspillavhengighet» blir en offisiell diagnose

Verdens Helseorganisasjon har definert problematisk spilling.

19. juni 2018 12:27

(PressFire.no): Verdens Helseorganisasjon har bestemt seg for å inkludere «dataspillavhengighet» som en offisiell diagnose i sin nyeste «håndbok» for klassifisering av sykdommer (ICD-11).

Den forrige utgaven, ICD-10, ble godkjent og tatt i bruk i 1992, men flere revisjoner har kommet i etterkant.

Dataspillavhengighet blir karakterisert som «en vedvarende og tilbakevendende spillatferd, som kan være online eller offline, manifestert ved:

1) hemmet kontroll over spillingen (f.eks. hemmet kontroll over når spillingen starter, frekvensen på spillingen, intensiteten, hvor lenge det spilles, når spillingen avsluttes og i hvilken kontekst det spilles)

2) økende prioritet gitt til spilling i den grad at spillingen får prioritet over andre interesser og daglige aktiviteter, og

3) fortsettelse av eller øking av opptrapping av spilling til tross for at negative konsekvenser forekommer.»

Videre sier klassifiseringen at et slikt spillmønster kan være såpass alvorlig at det kan resultere i «signifikant svekkelse av personlige, familiære, sosiale, pedagogiske, yrkesmessige eller andre viktige funksjonsområder».

Det påpekes at slike mønstre kan være kontinurerlige eller episodiske og tilbakevendende, men at det normalt sett vil være nødvendig å observere symptomene over tolv måneder før en diagnose blir gitt.

Helseorganisasjonen skiller også mellom dataspillavhengighet og «farlig dataspilling», der sistnevnte er når spillingen blir så ille at det blir farlig for vedkommende eller andre personer rundt – for eksempel at spillingen går foran mating av en baby.

ICD-11-innholdet ble ferdigstilt i går, men skal godkjennes av styret i januar 2019, før det så blir forelagt den årlige helsekonferansen World Health Assembly (WHA) i mai 2019. Om den også godkjennes der vil den bli implementert og tatt i bruk av de 194 medlemslandene innen 1. januar 2022.

Hei! Vi trenger din hjelp - om du liker å lese spillstoffet vårt her, vurder gjerne å hjelpe oss direkte på Patreon, så kan vi fortsette med det. Takk <3