Dataspill er kultur

InFuture svarer på kritikken fra Erik Fossum.

22. juni 2018 14:50

KOMMENTAR (PressFire.no): Erik Fossum avlegger oss en visitt i sin kommentar på PressFire.no 21. juni. Fossum er ulykkelig med at vår rapport Fremtidens kultur i et brukerperspektiv ikke omtaler dataspill i tilstrekkelig grad. Vi kan berolige Fossum med at vi er helt enige om at dataspill er kultur.

Det faller Fossum tungt for brystet at vi har beskrevet hvordan dagens voksne fortsetter å leke. Vi mener leken både er positiv og viktig. Det er vi ikke alene om. Forskningen har lenge interessert seg for viktigheten av barns lek. Nå begynner man også å interessere seg for voksnes lek. Blant annet viser studier at lek er bra for vår mentale helse og at det fremmer engasjement. Videre viser studier at lek bidrar til å fremme læring, produktivitet og jobbtilfredshet i arbeidslivet.

Når vi i rapporten beskriver hvordan unge ikke legger fra seg sine vaner som voksne, men fortsetter å leke, er det fordi det er relevant for politikken. Ikke som Fossum tolker det, at kulturbruken lider av at folk spiller. Kulturbruken endres av at folk spiller. Unges adferd kan ikke utenvidere forstås som et ungdomsfenomen, som vi ikke vil se igjen når de blir voksne. Da blir det enda viktigere at kulturen møter publikum der de er. For mange vil det handle om dataspill. Vi trenger norske miljøer som lager dataspill, som forteller norske historier, gjerne på norsk språk. Vi trenger de store satsingene som «Conan»-serien, og de små spillene som «Frostrunen».

Mandatet for fremtidsstudien har vært å avdekke trender som forventes å ha betydning forkulturpolitikken i et brukerperspektiv. I vår rapport løfter vi blikket fra den enkelte kultursektor og ser bredere på trender og utviklingstrekk. Vi har simpelthen ikke delt rapporten inn per sektor.

Basert på dette har vi gitt en rekke innspill til politikk i vår rapport. Der vil Fossum finne mange forslag som er relevante for dataspill.  Det gjelder forslaget om å lage en strategi for kulturelle vekstmarkeder, som Fossum nevner, men det gjelder flere enn det. For eksempel forslagene om kunnskapsutvikling og -formidling, og om talentutvikling, i grensesnittet mellom kultur og digitalisering. Og forslaget om å etablere en innovasjons- og forskningsinfrastruktur innen kultur. Og forslaget om å trene kulturbruk, som vi understreker også kan handle om å bevege seg fra «klassisk» kultur til digitalformidlet kultur.

Vi oppfordrer Fossum til å lese rapporten en gang til, så vil han finne innspill som kan styrke dataspillenes posisjon i Norge.

Hei! Vi trenger din hjelp - om du liker å lese spillstoffet vårt her, vurder gjerne å hjelpe oss direkte på Patreon, så kan vi fortsette med det. Takk <3