Britisk universitet har gitt ut landets første guide for foreldre om barns skjermbruk

Sier det ikke finnes nok beviser for at skjermbruk er farlig, men advarer mot overforbruk.

10. januar 2019 10:55

(PressFire.no): Det britiske Universitetet for Pedriati og Barnehelse har publisert en rapport om barns skjermbruk, og har samtidig gitt ut landest første guide for foreldre som ønsker å holde bedre oppsyn.

Rapporten sier derimot at det ikke finnes noen direkte negative ting med skjermtid.

Universitetet gikk gjennom hele 940 studier om emnet, og konkluderer med at det ikke finnes tilstrekkelig bevis for at skjermtid via pc, tv og mobiler har en direkte negativ effekt på barn.

Det er dermed uheldig om overdreven spilling, tv-titting og mobilfikling bytter ut viktige elementer som skole, trening og sosiale aktiviteter over lang tid.

Av de spurte oppgir 46 prosent av barna at de bruker mest tid til skjerm om natten, og at de i snitt bruker halvannen time på mobilen før de sovner om kvelden.

(trykk for større)

Observasjoner

Selv om det ikke finnes tilstrekkelig beviser for at skjermbruk er direkte dårlig, er det derimot noen konklusjoner rapporten trekker:

- Barn med høyere skjermtid har en tendens til å ha en mindre sunn diett, høyere energiinntak og større indikatorer på overvekt.

- Barn med høyere skjermtid, spesielt de med over to timer per dag, har en tendens til å ha flere depressive symptomer. Noen studier påpeker likevel at noe skjermtid er bedre for mental helse enn ingen i det hele tatt.

Rapporten sier også at trender mot dårligere skoleresultater, søvn og fysisk form, men at bevisene for dette er svakere enn de to punktene over.

Generelt er det få positive ting å hente ut av for høy skjermtid, men rapporten oppfordrer til mer og bedre forskning på feltet, og er veldig forsiktig i å være bombastisk på noe.

Konkrete forslag

Foreldre oppfordres til å passe på barnas bruk, og for å se an om ting bør forbedres i hjemmet bes foreldrene om å spørre seg selv fire spørsmål:

- Blir skjermtid regulert hjemme hos dere?
- Forstyrrer skjermtid ting familien ønsker å gjøre?
- Forstyrrer skjermtiden søvn?
- Greier dere å kontrollere snacks/godteri-inntak under skjermtid?

Er foreldrene fornøyd med svarene til disse, anser rapporten det som sannsynlig at de har et godt forhold til skjermtid, og at det gjøres en god jobb med barnas bruk av det.

Hei! Vi trenger din hjelp - om du liker å lese spillstoffet vårt her, vurder gjerne å hjelpe oss direkte på Patreon, så kan vi fortsette med det. Takk <3