Slik går de forskjellige e-sportene i Norge

«Counter-Strike» alene er større enn sjakkforbundet - se oversikten over 18 spill her.

8. juli 2019 20:46

(PressFire.no): E-sport er på alles lepper. Om noe omhandler dataspill i det offentlige rom for tiden, er det ofte e-sport det er snakk om.

Så også i politikken. Nylig gikk Miljøpartiet De Grønne inn for å legge til større fokus på e-sport i sitt partiprogram. Det følger tilsvarende framstøt fra henholdsvis Arbeiderpartiet og Venstre.

Ingen kan derimot si helt sikkert hvor stort fenomenet er her til lands, og hvorvidt det egentlig er noe mange folk driver med.

Debatt har det også vært om Idrettsforbundet burde ta inn e-sport hos seg, og i det hele tatt om hvordan et e-sportforbund skal se ut.

Så hvor stort er egentlig e-sport i Norge? Og hvordan stiller e-sport seg i forhold til de andre særforbundene som er underlagt Idrettsforbundet, dersom vi får med alle de som driver med organisert e-sport i dag?

Det har vi nå forsøkt å kartlegge.

Metodikk: For å samle norske deltakere innen e-sport gikk vi gjennom nesten alle turneringer gjort i de forskjellige aktive e-sportene det siste året.

For noen av e-sportene kunne vi se på Telialigaens deltakere og bruke det som en god start. Tallene fikk vi direkte fra Telialigaens arrangør, Good Game.

E-sportene som er med i tallgrunnlaget.

Vi gikk også gjennom de fleste lokale LAN-varianter fra det siste året og prøvde å få tak i deltakerlister på spillturneringene avholdt hvor mulig.

I spill uten lett tilgjengelige tall gikk vi til miljøene selv og fikk oppdaterte tall fra turneringer det siste året, eller i mindre grupper kvalifisert gjetning fra nøkkelpersoner innad i miljøene selv. Enkelte miljøer har også gått gjennom deltakerlistene for å luke ut doble oppføringer.

Vi så også på populære utenlandske tjenester hvor det har blitt avholdt norske eller nordiske turneringer.

Vi har likevel unnlatt å telle med spillere som bare har vært med på mindre venneturneringer.

Derfor har vi ikke sett på små turneringer med énsifret antall lag eller personer med, men heller tatt utgangspunkt i større og mer organiserte turneringer.

Det å bare spille på nett eller være interessert i et spill som også er en e-sport er ikke det samme som å være aktiv innenfor e-sport. Derfor har vi heller ikke sett på antallet medlemmer i chattegrupper som Discord eller på Facebook, ei heller på antallet spillere hvert spill har.

Resultatet er som følger:

Vi har funnet nesten nøyaktig 12 000 personer som har vært aktiv i organiserte e-sportturneringer de siste tolv månedene i Norge.

Med organiserte e-sportturneringer mener vi turneringer avholdt med et minimum av profesjonalitet, gjerne fra en tredjepart, der brukere selv aktivt må melde seg på, bli utlevert en plass i konkurransen og spille mot andre. Det fordrer at det er mer innsats enn å bare spille, og at det er en større konkurranse spillerne kan gå videre i.

Om alle disse e-sportutøverne meldte seg inn i et hypotetisk e-sportforbund under Norges Idrettsforbund ville dette vært det 25. største av i alt 54 særforbund – rett over Basketballforbundet og rett under Ishockeyforbundet.

E-sportforbundet ville også blitt større enn blant annet Skiskyter- og Skøyteforbundet.

Blant de 18 «grenene» vi har sett på innenfor e-sport, ville seks enkeltspill være større enn den minste særforeningen i Idrettsforbundet (Softball og Baseball-forbundet).

Forbundet ville plassert seg godt til rette på midten over oversikten av særforbund, men med lang vei mot de skikkelig store idrettene, der fotball rager helt på topp:

Dersom alle som deltok i en e-sportturnering meldte seg inn i et forbund.

Bryter vi ned e-sport til de forskjellige undergrenene, altså spillene det konkurreres i, ser vi at «CS:GO» er det klart største spillet. Det er ikke overraskende for de som har fulgt med en stund, og spillet har sannsynligvis vært det største e-sportspillet i Norge siden slutten av nittitallet.

Ikke så merkelig er «Fortnite»-plasseringen heller, der spillet har tatt helt av de siste to årene. Mer overraskende er nok heller at «League of Legends» såvidt forbigås av både «Smash Ultimate», «FIFA 19» og «PUBG» i antallet utøvere.

Det kan kanskje forklares med at «Ultimate» er relativt nytt enda, og at «FIFA 19» har fått et stort push av blant annet Norges Fotballforbund.

Fordelingen er slik:

Noen interessante punkter:

– Telialigaen er nettarenaen hvor den største andelen spillere samles, og inkluderer serier i «CS:GO», «League of Legends», «Rocket League» og «Hearthstone».

– Omtrent 4400 personer registrerte seg for vårsesongen av Telialigaen, men av disse ble 1068 trukket før eller i løpet av turneringen.

– «Fortnite», «PUBG», «FIFA» og «Smash Bros. Ultimate» er større e-sporter i Norge enn alle Telialiga-spillene minus «CS:GO».

– Totalen til «CS:GO» alene (ca. 3760) er større enn blant annet Norges Sjakkforbund (3381 medlemmer), Bowlingforbundet (3650), Kickboxingforbundet (3501) og Snowboardforbundet (3159).

- Nesten 2000 spiller «Fortnite» som e-sport.

 «FIFA» har hatt en stor vekst i aktivitet det siste året, i stor grad takket være et større push fra Norsk Toppfotball rundt eSerien, men også fra et push fra Norges Fotballforbund, som har arrangert oppvarming mot NM i «FIFA 19». Det ble for eksempel avholdt turneringer i 18 butikker landet over, hvor 650 personer møtte opp. Til sammen spilte hele 1097 personer i alle turneringer.

«Smash Bros.» er den klart største grenen hvor fysisk oppmøte er normalen ved alle turneringer. 1279 norske personer møtte opp på turneringer landet rundt det siste året.

Deler vi opp og ser på de to «Smash»-spillene som spilles aktivt, spilte 1154 «Smash Ultimate» og 334 «Smash Melee». Av disse spilte 227 begge spillene. «Ultimate» er dermed det tredje største e-sportspillet i Norge målt i antall utøvere, bortimot helt likt med «PUBG» (1150 spillere).

Vi har med en rekke andre fightingspill siden tallene var så lett tilgjengelige og fordi fightingspill-gjengen har god oversikt over deltakere. Av de øvrige slåssespillene er «Tekken» det klart mest populære (162), fulgt av «Blazblue» (37), «Guilty Gear» (15) og «Street Fighter V» (15). «Samurai Shodown» har færrest aktive utøvere (11).

«Rainbow Six Siege» har bare hatt én helnorsk stor turnering, men Ubisoft har arrangert noen knipper nordiske som hadde bra oppmøte blant nordmenn. Til sammen har 143 spillere deltatt i turneringene.

«Overwatch»-tallene har stupt etter at spillet ikke lenger er med i Telialigaen. Deltakertallene for norske turneringer er nå på 116, mye takket være laguttaket til landslaget nylig. Tar vi med Telenorligaens høstsesong 2018, øker deltakelsen til 386.

Tall for hvert spill finner du her.

Forbehold til tallene:

Å få tak i 100 prosent nøyaktige tall på aktive e-sportspillere er tilnærmet umulig, all den tid pseudonymer og kallenavn er helt vanlig å bruke. Dette gjelder spesielt på deltakere på LAN, som gjerne bruker forskjellige kallenavn enn de gjør på nett.

Vi har forsøkt å luke ut utenlandske spillere fra deltakerlistene, men siden det er basert på selvrapportering kan det være noen har glidd gjennom likevel.

Vi har gjort en kryssjekk mellom turneringer i hvert spill for å forsøke å minimere dobbeltelling av enkeltspillere og lag. Vi har også bedt enkelte miljøer hjelpe oss med å gå gjennom spillernavnene, men det er vanskelig å luke ut alt, all den tid folk kan endre navn når som helst. Vi har heller ikke fjernet deltakere som er med i flere spill, så noe dobbeltelling i totalen må regnes med, men vi tror det er minimalt.

Og selvfølgelig – det er mulig vi rett og slett har misset noen turneringer eller spillere her.

Send gjerne en mail om du har noe å legge til, tips om endringer eller annet som bør være med.

Hei! Vi trenger din hjelp - om du liker å lese spillstoffet vårt her, vurder gjerne å hjelpe oss direkte på Patreon, så kan vi fortsette med det. Takk <3