Detalj i loven truer frivillige organisasjoner etter korona-krisen

25. mars 2020 12:59

(PressFire.no): Siden 1992 har The Gathering uavbrutt blitt arrangert – en tradisjon som hver påske har fylt Vikingskipet i Hamar med tusenvis av data- og spillinteresserte ungdommer.

The Gathering har klart seg gjennom både SARS og Svineinfluensa, alltid i god dialog med lokale helsemyndigheter, men denne gangen ble risikoen for stor. Den pågående og alvorlige spredningen av koronaviruset Covid-19 tvang arrangøren til å avlyse årets arrangement.

Støtten til frivillige organisasjoner er basert på antall medlemmer og i The Gathering sitt tilfelle er det basert på antall deltagere fra året før.

Årets avlyste arrangement har derfor store konsekvenser for Norges største datatreff og går en usikker framtid i møte.

Redd de taper mot konserter og idrett

Kommunikasjonsansvarlig i The Gathering, Simon Eriksen Valvik.
Foto: Park Pixel AS.

Kommunikasjonsansvarlig i The Gathering, Simon Eriksen Valvik, er bekymret for hvordan norske datatreff stiller når Kulturdepartementet skal dele ut krisepakker til norsk kultur.

- Det er veldig positivt at Kulturdepartementet kommer med en støtteordning. Så er vi er usikre på i hvilken grad vi kan dra nytte av den slik den står nå. Jeg er spent på å se hvilke kriterier de legger til grunn og hvilken prioritering som gis for støtten. Dersom de for eksempel velger å behovsprøve det, kan arrangementer som er større enn oss, og har behov for mer penger, komme før oss.

- Dermed kan vi komme i en situasjon hvor det blir lite eller ingenting igjen til oss. Dessuten er jeg usikker på hvordan vi vil stille i konkurransen med idrett og konserter, forklarer Valvik til PressFire.

Styreleder i arrangøren KANDU (frivillighetsorganisasjon for kreativ databruk og digital kultur), Aleksander Kvalvik Hakestad, forteller til PressFire at han håper på en justering i forskriften om tilskudd til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner som åpner for medlemsantall fra foregående år i tilfeller som dette.

- Når vi opplever kriser som dette får man plutselig se hvor stort datatreffmiljøet egentlig er. Vi ser nå at de store arrangementene som vårt får mye oppmerksomhet, men hva med alle de små? Det finnes frivillige, spredt over hele Norge, som hver dag jobber med å arrangere datatreff, sier Hakestad til PressFire.

Mistet rekrutteringsplattform

I likhet med The Gathering er de fleste dataarrangement organisert etter samme modell for statsstøtte. Det betyr at reglementet, slik det står i dag også kan påvirke alt fra The Gathering til små datatreff i hele landet.

– Den største rekrutteringen av medlemmer til oss skjer i påsken og på The Gathering, og vi ser derfor at ringvirkningene vil påvirke de neste årene hvis det ikke kommer en løsning på plass. Vi er en frivillig organisasjon og nå handler det i stor grad om å overleve, forklarer Hakestad.

Covid-19 har nå bydd på nye utfordringer. Det viser seg at en detalj i loven rundt statsstøtten i verste fall kan bety slutten for datatreff som for eksempel The Gathering. Valvik er tydelig på konsekvensene dersom det ikke gis støtte.

– Vi ligger nå an til å gå to millioner i underskudd og er helt avhengige av økonomisk hjelp, helst øremerket til datatreff. Får vi ikke det er vår fremtid svært usikker, forklarer han.

Støtten er også essensiell i regnestykket for refusjonen av billetter til deltakerne etter at arrangementet ble avlyst.

– Det er krevende å navigere. Vi forstår deltakerne godt. Vi vet at det er mange der ute som gjerne vil ha pengene sine igjen, samtidig prøver vi nå iherdig å komme opp med en løsning som vi håper folk blir fornøyde med, hvor alle bidrar litt. Vi håper å ha den klar i løpet av. uka, forklarer Valvik.

Jobber for TG på Internett

Men The Gathering 2020 er ikke helt nede for telling – nå jobbes det med å få på plass et arrangement som vil skje over nettet.

På den måten vil også hele Norge kunne delta.

- Vi vil samle felleskapet for å konkurrere, skape og diskutere. Og la seg rett og slett underholde av hverandre på nettet. Som det store communitiet vi er.

- Det vil være lav terskel for å delta og rom for «fjas», for å si det sånn.

- Det handler om å videreføre den unike følelsen som er i Vikingskipet. Den som egentlig er vanskelig å beskrive.

- På den måten åpner vi i grunn dørene for hele Norge og håper at flere enn bare deltagerne og crew blir med der.

- Nå får alle muligheten til å se på hvem vi er og hva vi står for.

Om framtiden er Valvik klar på at de har løpende dialog med helsemyndigheter om framtiden, men at de i utgangspunktet jobber for et The Gathering i 2021.

Han er imidlertid også tydelig på at de ligger an til å gå to millioner i underskudd og at de derfor er helt avhengig av økonomisk hjelp.

- Fokuset vårt i ledergruppen er å planlegge for at det blir et TG 2021. VI må gjøre alt vi kan for å sikre inntektene våre og akkurat nå er det kritisk, fordi vi ligger an til å tape i overkant av to millioner kroner.

- Det er vår primærbekymring.

Foto: Eirik Solheim / Creative Commons

Hei! Vi trenger din hjelp - om du liker å lese spillstoffet vårt her, vurder gjerne å hjelpe oss direkte på Patreon, så kan vi fortsette med det. Takk <3