Den svenske spillbransjen sprenger rekorder, omsetter for 13,5 milliarder kroner i året

Over tusen nye ansatte bare i fjor.

14. september 2018 16:51
Spillutviklerindeksen tar for seg fjorårets tall.

(PressFire.no): Den svenske spillutviklerbransjen går så det griner, og veksten ser ikke ut til å skulle avta med det første.

I en fersk rapport skriver bransjeorganet Dataspelbranchen at spillbransjen hos söta bror har knust alle rekorder i 2017, og at den aldri har vært større enn den er nå.

I rene penger er dataspill for lengst blitt en milliardindustri i landet: Svenske spillutviklere omsatte for 14,7 milliarder svenske kroner, drøyt 13,5 milliarder norske kroner, i fjor.

Det er en tredobling siden 2012. Til sammenligning omsatte den norske spillbransjen for 358 millioner kroner i samme periode.

Bransjen står nå for 0,32 prosent av Sveriges brutto nasjonalprodukt – en økning fra 0,28 prosent året før.

Det skal nevnes her at dette bare er omsetningen de svenske utviklerne har fått. Store selskaper som DICE og Mojang sine spill omsetter for langt mer enn det som rapporteres, men brorparten av omsetningen tilfaller eierselskaper som EA og Microsoft.

For eksempel har spill som «Battlefield 1» har solgt over 25 millioner eksemplarer, noe som er ti milliarder i omsetning alene dersom snittprisen på spillet er 400 kroner – og da uten å telle med tilleggspakker og DLC. kke alt av dette telles med som DICE-omsetning.

Overskuddet i bransjen er på over fire milliarder svenske kroner for året, og talsperson Per Strömbäck sier at «de fleste selskapene er lønnsomme».

Vekst i ansatte

Det kommer stadig nye selskaper til også. Aldri før har det vært flere spillselskaper i landet, som nå teller 343 – en oppgang på 61 nye selskaper i fjor.

Denne veksten i selskaper har bidratt til en ekstremøkning i antallet ansatte. Over 1000 personer ble ansatt i 2017, noe som betyr at spillindustrien i landet nå har 5 338 heltidsansatte.

Ansatt-boomen er nær en fordobling fra året før, og det er nå ansatt nær ti ganger flere i fulltidsstillinger i Sverige enn i Norge. Likevel påpekes det i rapporten at det er vanskelig å finne kompetanse, og at det er vrient å hente arbeidskraft fra utlandet.

Det påpekes også at tallet ikke inkluderer freelancere, konsulenter eller ansatte i andre selskapsformer.

- Med hensyn til dette er de faktiske allene sannsynligvis betydelig høyere, heter det i rapporten.

Også andelen kvinnelige ansatte har økt. 2017 er det første året hvor mer enn 20 prosent av de ansatte i bransjen er kvinner. Den svenske bransjen har blitt så stor at antallet kvinner ansatt i dag er flere enn det var ansatt i hele bransjen for ti år siden.

Omtrent 25 prosent av de nyansatte i bransjen er kvinner, og det tallet har økt for hvert år.

Også investorer ser verdien i spillbransjen i landet, og det investeres i en økende grad:

I 2017 ble det investert over to milliarder svenske kroner inn i selskaper. Rapporten påpeker at dette er en sum som allerede er blitt knust i 2018 – allerede i september i år passerte investeringene i spillselskaper i Sverige tre milliarder svenske kroner.

Hei! Vi trenger din hjelp - om du liker å lese spillstoffet vårt her, vurder gjerne å hjelpe oss direkte på Patreon, så kan vi fortsette med det. Takk <3