Blir du deprimert av spilling, eller spiller du fordi du er deprimert?

Norske forskere har studert 2000 ungdommer.

14. februar 2014 11:40

(PressFire.no): I forskning på dataspillavhengighet har en ny norsk forskningsrapport sett på mulige negative konsekvenser knyttet til utstrakt dataspilling.

Resultatene i rapporten, som ble gjort av Statens institutt for rusmiddelforskning, konkluderer med at det kan spores en svak relasjon mellom mye dataspilling og depresjon, nedsatte skoleprestasjoner og problemer knyttet til adferd.

Men forskningsrapporten påpeker samtidig at den ikke kan konkludere med rekkefølgen – om spillingen kommer før problemene, eller om det er spillingen som forårsaker slike problemer.

Usikker på rekkefølgen

Tegn på dataspillavhengighet og tegn på depresjon kan komme i forskjellig rekkefølge hos ulike personer, eller de kan oppstå samtidig, forklarer forsker Geir Scott Brunborg til PressFire, og påpeker at spillingen ikke er skadelig i seg selv.

I en pressemelding forteller han også at de fant ut at jo flere symptomer på spillavhengighet ungdommene utviklet i løpet av toårsperioden, desto mer utsatt ble de for andre typer problemer som depresjon, dårlige skoleprestasjoner og atferdsproblemer.

Symptonene er manglende kontroll på dataspillingen, konflikt med foreldre, skole eller andre fritidsaktiviteter og irritasjon når de ikke får spille.

Forskerne Geir Scott Brunborg (Sirius), Rune Aune Mentzoni (UiB) og Lars Roar Frøyland (NOVA) undersøkte 1928 norske ungdommer mellom 13 og 17 år. 55 prosent av disse var jenter.

Foreldet behandlingstilbud?

De ferske resultatene, som PressFire har fått tilgang på, reflekterer det behandlingsorganene allerede «vet». I november 2012 samlet mye av kompetansen innen dataspillavhengighet seg på Litteraturens hus i Oslo for å dele erfaringer. Der kom det frem at så å si ingen blir behandlet for dataspillavhengighet, snarere et symptom på andre underliggende sosiologiske problemer.

Frem til 2006 prøvde hjelpelinjen for spillavhengige å likestille problemer knyttet til overdreven dataspilling med gambling- eller rusavhengige, men sluttet å fokusere på selve spillingen i behandlingen i 2007.

– Man kan for eksempel tenke seg at ungdommer med depresjon lettere kan utvikle spilleavhengighet, forteller Brunborg.

Foreløpig er ikke dataspillavhengighet en diagnose – det var knyttet spenning til den nye versjonen av diagnosemanualen DSM-5, som kom sommeren 2013. Den etablerte imidlertid heller ikke en diagnose for dataspillavhengighet, men etterlyste i stedet mer forskning.

Brunborg påpeker overfor PressFire at det kan ta tid før dette blir en formell diagnose. Det er 19 år siden forrige versjon av manualen.

Avhengighetsatferd

Forsker og klinisk psykologspesialist ved Universitetet i Bergen og Bergensklinikkene, Cecilie Schou Andreassen, forsker på rus og avhengighetsatferd. Hun forteller PressFire at forskere etter hvert har begynt å se på avhengigheter til mer ordinære atferder som spising, trening, arbeid, shopping og bruk av internett.

Avhengighetsatferd påvirker private relasjoner, fritid, jobb, studier og helse på en negativ måte. Symptomene inkluderer ofte effekter på humør, toleranse og abstinenser.

– En rekke studier viser at avhengighetsatferd er assosiert med helseproblemer, skader og stress så vel som å skape konflikter i relasjoner og familieliv.

Schou Andreassen forsker på rusavhengighet, arbeidsnarkomani, avhengighet knyttet til sosiale medier, shoppingavhengighet og treningsavhengighet. I tillegg har hun gjort studier knyttet til avhengighet til mobiltelefon, studier, Internett og dataspill.

Hun nevner også at avhengighet innebærer et stabilt hyppig, tvangspreget og overdrevent forhold til en atferd eller substans.

Foto:  Ahn Young-joon / AP /Scanpix

Den ferske forskningsrapporten er publisert i Journal of Behavioral Addictions.

Hei! Vi trenger din hjelp - om du liker å lese spillstoffet vårt her, vurder gjerne å hjelpe oss direkte på Patreon, så kan vi fortsette med det. Takk <3