96 prosent av alle barn spiller dataspill

26. september 2023 16:27

​(PressFire.no): Norsk Filminstitutt (NFI) og Kantar har lagt ut rapporten «I strømmen av innhold», hvor medievanene til barn under 15 år blir kartlagt.

Der kommer det fram at spilling er den største fritidsaktiviteten som barn har.

57 prosent av barna mellom 7 og 14 år sier at de har dataspill som interesset – mer enn noe annet svar i undersøkelsen. På andreplass kommer «henge med / være med venner» med 56 prosent, mens sosiale medier som Tik Tok, Snapchat og YouTube kommer på tredjeplass (38 prosent).

Filmer og serier kommer på femteplass (25 prosent), bak sport og idrett (35 prosent).

Jevnt over spiller nesten alle barn aktivt – 96 prosent av alle barn spiller dataspill, ifølge undersøkelsen. Tallet holder seg jevnt over alle aldersgruppene.

94 prosent av guttene spiller hver eneste uke, mot 79 prosent av jentene. For daglig spilling er tallene henholdsvis 55 og 31 prosent. Den aktive spillingen minker noe jo eldre barna blir.

(Graf: NFI / Kantar)

De yngste barna foretrekker at spillene er på norsk, men det snur raskt når de blir ti år gammel – og ved 13-14-årsalderen synes halvparten av barna at det er bedre om spillene er på engelsk.

I den alderen synes bare 14 prosent at de foretrekker spill på norsk – 32 prosent sier det ikke spiller noen rolle.

Mange av barna oppgir det sosiale med spilling som viktig, og at hvilke spill som spilles avgjør hvem de spiller med – rapporten nevner at flere sier de har mindre kontakt med venner som liker andre typer spill, eller som ikke har tilgang til de samme spillene eller konsollene.

Undersøkelsen peker også dit at mangel på spillutstyr er ekskluderende: Det blir vanskeligere for barn fra lavinntektsfamilier å kunne delta på lik linje som andre barn.

Spørreundersøkelsen er basert på 1000 barn fra hele landet, inkludert titalls dybdeintervjuer.

Hei! Vi trenger din hjelp - om du liker å lese spillstoffet vårt her, vurder gjerne å hjelpe oss direkte på Patreon, så kan vi fortsette med det. Takk <3