8,2 millioner mer til norske dataspill i statsbudsjettet

Syv millioner mindre enn lovet over tre år.

12. oktober 2021 12:22

(PressFire.no): Forslag til nasjonalt budsjett for 2022 ble i dag lagt fram for Stortinget.

Der ble det klart at Kulturdepartementet øker bevilgningen til dataspill- og filmformål med 44 millioner kroner. Av disse er 8,2 millioner kroner øremerket dataspill.

– Til tross for krevende vilkår, har dataspill og film holdt god utviklingstakt og produksjonsevne gjennom pandemien. Med denne budsjettøkningen vil vi forsterke den gode utvikling, sier kulturminister Abid Raja.

– For femte år på rad løfter regjeringen dataspill videre som kultur, kunst, næring og fritidsaktivitet. Dette budsjettforslaget bidrar til utviklingen av gode norske dataspill med elementer av norsk kultur og historie.

Økningen for dataspill består av åtte millioner mer til produksjon og formidling av dataspill, pluss 200 000 kroner i støtte til Noneda – Norsk Nettverk for Dataspillbedrifter.

I 2022 vil det være tre år siden regjeringen la fram sin dataspillstrategi. Daværende kulturminister Trine Skei Grande (V) kunne da fortelle at de jobbet for å øke potten til dataspill med til sammen 30 millioner kroner til 2022 – altså ti millioner kroner per år.

Med dagens budsjettforslag vil derimot denne treårsperioden ende med en økning på 23,2 millioner – nesten syv millioner under økningen det skulle jobbes mot.​

Hei! Vi trenger din hjelp - om du liker å lese spillstoffet vårt her, vurder gjerne å hjelpe oss direkte på Patreon, så kan vi fortsette med det. Takk <3