40 prosent økning i støtte til norske spill

Drar i gang pilotprosjekt allerede neste måned.

8. februar 2016 19:50

(PressFire.no): I 2014 omsatte den norske spillbransjen for omtrent 330 millioner kroner – men bare rundt ti prosent av omsetningen kom fra Norge.

Det har Kulturdepartementet, Innovasjon Norge og Norsk Filminstitutt bitt seg merke i, og lanserer nå et program for norske spillutviklere for å dra bedre nytte av det internasjonale markedet.

Programmet, kalt «Spill ut i verden», har som formål å bidra til stimuleringen og utnyttelsen av det kommersielle potensialet i det norske spillmarkedet, gjennom å få flere spill utgitt og profilert utenfor landegrensene.

Dette skal de få til ved å spytte inn mer kapital til spillselskapene.

Direktør for Norsk filminstitutt Sindre Guldvog,
administrerende direktør for Innovasjon Norge
Anita Krohn Traaseth og kulturminister
Linda Hofstad Helleland (H).

Spill i særklasse

I et informasjonsmøte på Filmens Hus i dag la direktør for Norsk Filminstitutt Sindre Guldvog og administrerende direktør for Innovasjon Norge Anita Krohn Traaseth frem programmet for utviklerne.

Kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) var også tilstede.

- Det tar lang tid å utvikle spill, og det er kostbart. Derfor er det viktig med tiltak som kan bidra til rekruttering, utvikling og lansering. På alle disse områdene har spillbransjen selv tatt et ansvar. Det er få om noen bransjer som er så dyktige til å inkludere og hjelpe hverandre frem, sa Guldvog.

Så mye som 90 prosent av alle inntekter norske spillstudio skaper skjer i utlandet, fikk vi vite.

Vi har dykket litt ned i tallene, og funnet ut at dette er uhørt satt opp mot andre kulturuttrykk, hvor det ofte er stikk motsatt:

I 2013 var det bare ti prosent av inntektene som kom fra utlandet innenfor spillefilm, dokumentar og tv-produsering, mens musikkbransjen fikk 13 prosent av inntektene av innspilt musikk fra utlandet samme år.

rundt

Tilskudd til alt å lage spill

10 millioner kroner er lagt i en tredelt pott som skal forvaltes av NFI og Innovasjon Norge det neste året, og de kan søkes på individuelt av utviklere som ikke har tilknytning til offentlige etater.

7,5 millioner skal gå til såkalte «Eksportmidler», enkelt forklart midler som kan brukes til alt rundt det å lage spill, og skal hjelpe til å få de utgitt i utlandet.

Det kan søkes på et vell av grunnlag, være seg utenlandsreiser, advokathjelp, PR og markedsføring, rådgivning, oversetting eller å få spillet sertifisert hos PEGI.

Det er fortsatt uklart hvordan de spesifikke reglene for å søke disse midlene er enda, og det avventes fortsatt noen avklaringer fra ESA. NFI lover å ha dette på plass innen god tid før søknadsfristen 11. mars.

Det som er litt spesielt med akkurat denne nye tilskuddsposten er at støtten gis ut til bedrifter, ikke spillprosjekter. Det er med andre ord mulig å bruke pengene fritt over flere prosjekter og idéer, uten at det må øremerkes ett spill.

1,8 millioner skal gå til «Tilskudd til langsiktige lanseringsplaner», tiltenkt oppfølging rundt og etter lansering, og er låst til enkeltvise prosjekter.

Til slutt er det satt av en pott på 700 000 kroner for «Felles lanseringstiltak på internasjonale arenaer», hvor det er tiltenkt at flere selskaper skal reise sammen og blant annet ha stands, events og møter med flest mulig potensielle samarbeidspartnere for å få ut spillene sine.

40 prosent økning i tilskudd til spill

De nye tilskuddene kommer i tillegg til den «vanlige» støtteordningen for interaktive produksjoner og lanseringen av disse her hjemme, som er i størrelsesordenen 22 millioner kroner. Det finnes også en innkjøpsordning for spill til biblioteker på omtrent tre millioner kroner.

I praksis betyr dette en økning i statlig støtte til spill på 40 prosent fra 25 til 35 millioner kroner.

Til sammenligning mottar norsk filmindustri nær 420 millioner kroner til produksjon og etterstøtte. Det er med andre ord god valuta for pengene som går til spill.

Det er satt noen forholdsvis vage kriterier til hvilke spill og selskaper som kan være med på moroa: Spillene må ha «stort internasjonalt potensial», «ha ambisjoner om å styrke selskapets internasjonale kompetanse» og selskapene må kunne dokumentere markedsaksept i tillegg til å ha et «sterkt og profesjonelt team».

En egen jury vil bli satt ned for å ta stilling til disse kriteriene og søknadene, og vil inkludere personer fra NFI, Innovasjon Norge og flere eksterne partnere.

Hei! Vi trenger din hjelp - om du liker å lese spillstoffet vårt her, vurder gjerne å hjelpe oss direkte på Patreon, så kan vi fortsette med det. Takk <3