1,4 millioner mer til norske spill i statsbudsjettet

Men er det egentlig en økning? Vi ser på tallene.

9. oktober 2018 21:48
Kulturminister Trine Skei Grande (V).
Foto: Jarle Hrafn Grindhaug / PressFire.no

(PressFire.no): Regjeringen foreslår å øke tilskuddet til film og dataspill i neste år, det kom fram da det nye statsbudsjettet ble lagt fram denne uka.

De vil bevilge 520 millioner kroner til Filmfondet, som forvaltes av Norsk Filminstitutt. Det er en økning på 50 millioner kroner.

Det er denne potten norske spillutviklere også får støtte fra, både til utvikling, lanseringstilskudd og ymse andre tiltak.

Av de femti millionene ekstra er to millioner øremerket regionale filmfond, 10 millioner internasjonale film- og serieproduksjoner i Norge, tre millioner nasjonal filmkommisjon, 2,5 millioner bygdefilmer, 600 000 til samisk filminstitutt og én million til ungdomshuset Tvibit – til sammen 19,1 millioner kroner i øremerkede filmtiltak.

5,1 millioner kroner er øremerket internasjonal satsing på dataspill. Dette er en slags videreformidling av prosjektet Spill ut i verden, som støttet internasjonale tiltak for norskproduserte spill.

Det er riktignok 4,9 millioner mindre enn da Spill ut i verden ble lansert som et pilotprosjekt, men da kom de resterende pengene fra Innovasjon Norge.

(Kilde: NFI og SSB)
(Kilde: NFI og SSB)

Potensielt 1,4 millioner mer til spill

Trekker vi fra de øremerkede midlene nevnt over, står vi igjen med en foreslått økning i Filmfondets generelle tildelingspott med 25,8 millioner kroner. Disse pengene spres ut over film- og spillproduksjoner.

Historisk sett har omtrent fem prosent av Filmfondet blitt brukt til utviklingsstøtte til norske dataspill.

Filminstituttet har ikke antydet at denne fordelingen vil endres, hvilket i teorien betyr at norske spill får en økning på rundt 1,3 millioner kroner i utviklingsstøtte fra denne potten neste år.

Det er lett å få inntrykk av at norske dataspillutviklere får 5,1 millioner kroner til internasjonal lansering, og 1,3 millioner til utvikling ekstra. Men økningen er ikke 6,4 millioner kroner – den er på 1,4 millioner.

For også i fjor fikk Filminstituttet fem millioner kroner for «en internasjonal satsing på dataspill», som det heter i tildelingsbrevet fra Kulturdepartementet.

Derimot var fjorårets femmillion-lapp bare en enkeltbevilning, nå er det en vedvarende økning som vil gjelde for flere år fremover, men uansett er netto gevinst for spillbransjen neste år en økning på 100 000 kroner i midler til internasjonal lansering. 

Med den moderate økningen neste år blir det uansett ny rekord i støtte til norske spill, med rundt 26,4 millioner kroner i midler (om prosentandelen som går til spill forblir den samme) fordelt på utviklingsressurser og støtte til internasjonal lansering.

Det er mer enn årets pott på rundt 25 millioner kroner, og godt over fjoråret, som var året med minst spillstøtte fra NFI siden 2012.

Men er det egentlig mer?

Det er ingen tvil om at 5,1 millioner kroner i øremerkede midler til internasjonal lansering er en kraftig økning fra tidligere år, men hva med utviklingsstøtten?

Altså hovedbolken av støttepengene som skal gå til utvikling av spillene?

Budsjettet for slik utviklingsstøtte er på rundt 20 millioner kroner i 2018, hvilket kan bety en økning til 21,3 millioner kroner neste år om NFI bruker samme satser som tidligere.

Det er 2,7 millioner kroner mindre enn om utviklingsstøtten bare hadde blitt indeksregulert siden 2013 (se figur over).

Den svake økningen betyr altså i praksis at spillselskapene har mindre å rutte med, om vi ser på inflasjonen som har vært de siste årene.

Økningen i utviklingsstøtten tidligere år nemlig ikke holdt tritt med inflasjonen til den norske kroneverdien, hvilket betyr at utviklerne får mindre for rekordtildelingen i 2019 enn de gjorde i både 2013, 2014, 2015 og 2016.

21 300 000 kroner i dag tilsvarer bare 18 757 300 kroner i 2013-verdi, ifølge Statistisk Sentralbyrå. Det samme året fikk norske spillutviklere 20 636 000 kroner i støtte.

Dette er basert på inflasjonstallene opp til august 2018 – altså vil pengene være verd enda mindre neste år når de skal deles ut, satt opp mot tidligere år.

I praksis vil neste års tildeling være en oppgang fra i år og 2017. Som tallene viser er dette første gang på lenge at økningen faktisk utklasser inflasjonen – men de viser også at det er et stykke igjen til vi er på 2013-, 2014-, 2015- og selv 2016-nivå.

Neste års tildeling vil være mindre verd
enn tildelingene tidligere år.

KUD sier de vil jobbe mer med spill

Kulturdepartementet sier spill er noe de ønsker å se nærmere på fremover.

- Dataspill er en kulturnæring i rask vekst og en driver innen innovasjon og teknologisk utvikling. Norsk spillbransje har vist en positiv utvikling de siste årene og består nå av flere profesjonelle selskaper, blant annet selskapene som deltok i Kulturdepartementets pilotprosjekt Spill ut i verden . Samtidig er norsk spillbransje som helhet svært fragmentert med mange små selskaper, skriver Kulturdepartementet.

- Departementet har innledet et samarbeid med spillbransjen for å se nærmere på rammevilkår for dataspill når det gjelder blant annet finansiering og tilskuddsordninger. Også talentutvikling, kompetansebygging, internasjonalisering og hvordan norsk spillbransje kan videreutvikles, er noe en ønsker å se nærmere på.

Hei! Vi trenger din hjelp - om du liker å lese spillstoffet vårt her, vurder gjerne å hjelpe oss direkte på Patreon, så kan vi fortsette med det. Takk <3