«Drømmefall Kapitler» av Red Thread
Norsk filminstitutt skal rapportere på kjønnsfordelingen blant søkere og mottakere av tilskudd til dataspillbransjen
Er oppfølgingen gjennomført: Ja

Statistikk over kjønnsfordelingen i forskjellige bransjer er viktig for å opprettholde et mangfold. Kanskje spesielt viktig er det i kunst- og kulturproduksjon som skal speile befolkningen.

NFI fører en slik statistikk for søkere og mottakere, men ser vi på forrige årsrapport fra NFI (2019) er ikke dataspill med i det hele tatt i deres oversikt over denne kjønnsfordelingen.

Spill er ikke med i det hele tatt (fra NFIs årsrapport 2019).

Det er også kun sortert ut kjønnsfordeling innenfor filmroller som produsent, manus og regi - ikke akkurat tilpasset dataspillutvikling.

Hva sier partene:

NFI har til en viss grad gjort dette allerede, sier de.

– Vi har målt kjønnsbalanse i nøkkelfunksjoner de siste årene, men har fra 2020 innført nye nøkkelfunksjoner tilpasset spill. Det har tidligere vært målt på de samme som for film, som kanskje ikke har gitt et helt presist bilde. De nye nøkkelfunksjonene er: Produsent, spilldesigner, kunstnerisk og teknisk ansvarlig. Det måles både på søknadsbunke og tildeling.

Hva er gjort:

NFI måler kjønnsbalansen innenfor spillutviklerbransjen. De har også innført nye nøkkelfunksjoner som også måles.

Arbeidet med å sanke data er med andre ord satt i gang, og rapportene inkluderer nå de nye nøkkelfunksjonene og tallene.

Logg:

10.10.21: NFI sanker data og inkluderer dette i rapporter nå. Status satt som gjennomført.

15.06.20: Lagt til svar fra NFI. Status satt til «Delvis / Pågående» i påvente av rapport med de nye tallene inkludert.

Tilbake til oversiktenForrige punktNeste punkt