«Vikings on Trampolines» av D-Pad
Norsk filminstitutt skal innføre tilskudd til formidling av dataspill, herunder tilskudd til datatreff og andre typer spillarrangement
Er oppfølgingen gjennomført: Ja

Per i dag er det utvikling av spill og støtte til lansering som kan motta støtte fra Filmfondet. Dette skal endres innen 2022, der NFI også skal begynne å gi ut spill til andre formål innenfor spill.

Aktiviteter som datatreff har tidligere fått støtte fra blant annet Frifond, og forbund som Hyperion har mottatt støtte derifra.

Innenfor film har det vært mulig å søke om støtte til arrangementer og visninger som filmfestivaler og andre filmkulturelle tiltak, dette punktet vil også gjøre dette mulig for dataspillkulturen.

Regjeringen vil åpne for tilskudd til formidling også av dataspill, herunder tilskudd til datatreff eller andre typer spillarrangement.

Se også under punktet som omtaler kompetanseheving, hvor det kommer fram at NFI skal støtte kompetansehevende arrangementer for bransjen (les mer her).

Hva sier partene:

Denne nye tilskuddsordningen kommer som en del av arbeidet med nye forskrifter.

Hva er gjort:

NFI har innført tilskudd i de nye forskriftene (les mer her), som har tredd i kraft.

De nye forskriftene åpner opp for å gi støtte til formidling, datatreff og andre parter.

Formidlingstiltak er tiltak som skaper møteplasser mellom publikum og spill, og styrker møtet mellom utøvere og ett eller flere dataspill ved å sette det inn i en pedagogisk, kulturell, samfunnsmessig eller historisk kontekst.

Allerede har flere formidlere fått støtte.

Logg:

10.10.21: Status satt som gjennomført. De nye forskriftene inkluderer punktene som skulle være med.

15.06.2020: Lagt inn svar fra NFI. Status satt til ikke gjennomført, men punktet flagges for oppfølging når de nye forskriftene er klare.

27.07.2020: Forskriften er ute til høring: Les også egen artikkel om emnet her.

Tilbake til oversiktenForrige punktNeste punkt