«Klang» av Tinimations
Norsk filminstitutt skal evaluere og videreutvikle innkjøpsordningen for dataspill til bibliotekene
Er oppfølgingen gjennomført: Ja

Innkjøpsordningen for dataspill til norske biblioteker er noe som har gått over mange år allerede, og bibliotekene har for lengst gått fra å være bare om bøker til å bli en kulturformidlingsarena. En pott hos NFI er satt av til å kjøpe inn norske spill til bibliotekene, som så kan spilles der eller lånes ut dersom dette er mulig. Spillene blir også brukt i andre biblioteksammenhenger.

Det er derimot store utfordringer knyttet til å for eksempel la brukerne låne med spill hjem, nå som veldig mange spill kun lanseres digitalt. Det er også problemer knyttet til økende krav for maskinvare.

I dataspillstrategien blir utfordringene belyst slik:

En utfordring ved ordningen er at det ikke finnes en egnet distribusjonsplattform fra bibliotekene og ut til låntakerne. Dataspill er svært ulike og det kreves ulike tekniske løsninger for å tilby spillene til utlån. Noen er laget for mobiltelefon, andre for pc eller konsoll. Noen spill utgis i fysiske format, for eksempel en cd som låntakeren kan ta med hjem. Andre spill må lastes ned på fysiske enheter som bibliotekene må gå til innkjøp av eller som låntakeren må eie og ta med seg selv. Med så mange ulike typer spill er det utfordrende å finne en god distribusjonsløsning som sikrer bred og enkel tilgang samtidig som den overholder avtaler om antall spill som er kjøpt inn til utlån.

Så langt har det ikke kommet en god løsning på denne problematikken.

Dette oppfølgingspunktet henger forøvrig sammen med punktet om samarbeid mellom NFI og Nasjonalbiblioteket (les mer her).

Hva sier partene:

– Dette er et arbeide vi jobber mye med, sier NFI, og legger til at de henter mye informasjon både fra bransje og bibliotek. Det legges vekt på videreutvikling framfor evaluering her.

– Innkjøpene ser ut til å fungere ok. Det er distribusjonen til bibliotekene og bruken der som er en utfordring. Det er det et mål å få gjort noe med.

Hva er gjort:

NFI skal ikke evaluere så mye mer her, siden de mener selve innkjøpene fungerer bra. Arbeidet med å ordne distribusjonen er pågående, men en plan er klar.

Oppdatering mai 2023: NFI har nå lagt ut retningslinjer for utviklere som er oppdaterte og som gjelder fra juli 2023. Samtidig har de også produsert en nettside som vil la biblioteker hente koder til spill. NFI sender ut fysiske spill for utviklerne.

Logg:

05.05.23: En ny nettside for utsending av koder er klar. NFI har også lagt ut retningslinjer for utviklere og biblioteker. Punktet er satt til gjennomført, ordningen er evaluert og videreutviklet.

15.06.20: Svar fra NFI lagt inn. Status satt til «delvis / pågående» ettersom evalueringsbiten er gjennomført, og innkjøp fortsetter.

Artikler PressFire har skrevet om emnet:
Bibliotekene kjøper inn norske spill for én million kroner.

Tilbake til oversiktenForrige punktNeste punkt