«Size DOS Matter» av Team DOS
Norsk filminstitutt og Nasjonalbiblioteket skal samarbeide om å legge til rette for deling av kunnskap og erfaringer om formidling av dataspill i bibliotekene
Er oppfølgingen gjennomført: Nei

Per i dag er det et samarbeid mellom NFI og innkjøpsordningen for dataspill til norske biblioteker. Å tiltrekke seg nye brukere er noe som er felt ned i Bibliotekstrategien 2020-2023, og støtte til dataspillformål er en av virkemidlene der.

Nasjonalbiblioteket forvalter prosjekt- og utviklingsmidler i tråd med Nasjonal bibliotekstrategi for 2020-2023. I bibliotekstrategien er det et mål å styrke bibliotekenes formidling av samlingene, med sikte på å nå nye brukere. Det er opp til bibliotekene selv å utforme gode formidlingsprosjekter – blant annet for formidling av dataspill.

Dataspillstrategien drar fram spillkvelder for barn og unge ved Stormen Bibliotek i Bodø som et godt eksempel på formidling av dataspill i bibliotek som har fått støtte.

I dataspillstrategien sies det at NFI og Nasjonalbiblioteket skal samarbeide om å «legge til rette for at bibliotekene kan dele erfaringer og kunnskap om hvordan spillene kan formidles på en god måte». Det er også et ønske om å øke kompetansen på dataspill generelt hos bibliotekene.

Hva sier partene:

– Vi har hatt møter med Nasjonalbiblioteket og gjennomgått alle de punktene som berører både NB og NFI, sier NFI.

– Vi er enige både om å samarbeide om kompetanseheving og å ha overlappende ordninger.

Hva er gjort:

Det er enighet om at de to partene skal samarbeide om videre planlegging rundt dataspill og kompetanseutveksling. Tilretteleggingen for delingen av denne kunnskapen er derimot ikke på plass enda, og eventuelle ordninger som skal på plass er ikke satt i stein enda.

Logg:

15.06.20: Lagt til svar fra NFI. Status satt til «ikke gjennomført».

Tilbake til oversiktenForrige punktNeste punkt