«Pode» av Henchman & Goon
Det skal lages en veileder over aktuelle ordninger for dataspillbransjen
Er oppfølgingen gjennomført: Ja

Det finnes en rekke offentlige virkemidler for støtte til spillkultur og spillutvikling, samt ordninger som går på innkjøp og slikt. Det er en liten jungel, og NFI har blitt bedt om å lage en veileder.

En oversikt fra NFIs side har ikke eksistert tidligere, men det har vært private aktører som har utarbeidet oversikter tidligere. I dataspillstrategien brukes det fem sider til å gå gjennom en rekke av disse virkemidlene/ordningene.

For eksempel skrives dette om kommunale virkemidler:

Flere kommuner gir støtte og bidrag til dataspillkultur. Bærum kommune har bidratt i etableringen av samlingsstedet «Spillhuset» for ungdom. Andre gir tilskudd indirekte til idrettsklubber som satser på e-sport, som for eksempel Enebakk kommune som gir støtte til idrettslaget Driv. Tromsø kommune har gått inn som medeier og bidragsyter til Tvibit.

Andre støtteordninger som nevnes er Norsk Filminstitutt (NFI), regionale filmsentre, Norsk Kulturråd, Innovasjon Norge, Frifond, Nasjonalbiblioteket, Gaveforsterkningsordningen, Den teknologiske skolesekken, Kreativt Europa, SkatteFUNN og Nasjonalbiblioteket.

Hva sier partene:

Kulturdepartementet opplyser om at NFI allerede har lagd denne veilederen. NFI bekrefter, og sier den ligger på sine hjemmesider.

Hva er gjort:

Norsk Filminstitutt har lagd en PDF som samler diverse støtteordninger for utvikling av dataspill. Lenken til denne ligger inne på infosiden om støtte til «utvikling av spill etter kunstnerisk vurdering» her, men er ikke tilgjengelig fra oversikten over deres egne støtteordninger.

Veilederen er bare en enkel liste, men inneholder en grov oversikt over nasjonale og enkelte europeiske støtteordninger, samt ordninger som kan hjelpe utviklere og kulturaktører innenfor spill. Sånn sett er dette punktet oppfylt, men det er nesten sånn at dataspillstrategien selv inneholder en mer detaljert oversikt.

Logg:

18.06.20: Svar fra KUD og NFI lagt inn. Status satt som gjennomført.

Tilbake til oversiktenForrige punktNeste punkt