«Flåklypa Grand Prix» av Ravn
Tydeliggjøre Norsk filminstitutts ansvar for kunnskap og statistikk om bransje og marked, og for kompetanseutvikling i bransjen
Er oppfølgingen gjennomført: Ja

Dette punktet er todelt mellom statistikk og kompetanseheving:

Når det kommer til føring av statistikk har ikke NFI ført mye av dette tidligere. Det har i stor grad vært bransjen selv som har utformet en årlig rapport, de siste årene gjennom foreningen Virke. En slik ordning er noe regjeringen ønsker skal fortsette, selv om NFI i dataspillstrategien også blir bedt om å utrede egen statistikkføring.

– Regjeringen oppfordrer til at bransjen selv utarbeider en årlig rapport med tall om utviklingen i bransjen og markedet, som gjør det det mulig å sammenligne med andre næringer og andre land, heter det i dataspillstrategien.

På kompetansesiden har NFI i flere år avholdt møter og bransjetreff for den norske spillutviklingsbransjen. De har blant annet arrangert studieturer til Asia, samlet norske utviklere og gitt støtte til reiser til Game Developer's Conference i San Fransisco, og her hjemme blant annet avholdt utviklerkonkurranser som «NM i Gameplay», bransjetreff for utviklere i Hønefoss og arrangementer som «Spillprisen».

I tildelingsbrevet NFI mottok fra Kulturdepartementet står det at NFI skal gjennomføre et forprosjekt for å kartlegge behovet for statistikk og tall for den økonomiske utviklingen i norsk film- og dataspillbransje.

Hva sier partene:

Kulturdepartmentet har gjennom tildelingsbrevet for 2020 bedt NFI om å fokusere på statistikk og kunnskap.

– I tildelingsbrevet for 2020 ba KUD om at NFI utvikler virksomhetens kunnskap og statistikk om bransje og marked på dataspillområdet. NFI arbeider med dette, og har blant annet definert nøkkelfunksjoner tilpasset spill, og innført disse i søknadsskjema, sier departementet.

Faksimile, tildelingsbrev fra KUD til NFI.

NFI sier til PressFire at det har vært en utfordring med statistikkføringen tidligere, blant annet fordi de bare har kunnet gitt støtte til «utvikling» av spill - hvor delen som utvikles ikke nødvendigvis er hele prosjektet. Derfor har de ikke fått med de reelle tallene over for eksempel hva spillene faktisk koster å utvikle.

– Nå får vi en annen mulighet til å få bedre statistikk, sier NFI til PressFire.

- Kompetanseutvikling skal ivaretas av både tilskudd til arrangementer, arrangementer og tiltak arrangert av NFI og tilskudd til kompetansehevende tiltak for enkeltpersoner i bransjen. Pga COVID-19 er mye satt på hold denne vinteren og våren, som fellestiltak på GDC, Nordic Game, Spillkonvent og Gamescom, for eksempel.

Hva er gjort:

NFI vil fremover samle mer statistikk om hele prosjektløpet til spill som får støtte. Det vil likevel fortsatt være behov for en egen statistikk fra bransjen, i tråd med anbefalingen i spillstrategien.

NFI har også innført nøkkelfunksjoner i søknadsskjemaene som passer spillbransjen mer - for eksempel oppføringer av produsent av spillet, art lead, tech lead og spilldesignere. Tidligere har søknadsløpet båret preg av å være mer filmrettet.

Den type arbeid som NFI har gjort med kompetanseheving, støtte utviklere for reise til f.eks. GDC eller Gamescom, skal videreføres - selv om 2020 blir litt amputert på grunn av koronasituasjonen.

Stipender for enkeltpersoner som ønsker å heve kompetansen sin vil også videreføres. En endring blir at NFI ikke kommer til å være de som arrangerer spesifikke utviklertreff i Norge mer, men at de heller vil støtte de som gjør det.

En av samlingene som har vært arrangert av NFI er Spillkonvent - en todagerskonferanse ved Klækken Hotell i Hønefoss. Denne vil fremover arrangeres av Viken Filmsenter istedet, med støtte fra NFI.

Oppdatering 10.10.21:
NFI opplyser om at de har samlet denne statistikken, og at det hele nå er mer i tråd med hvilken statistikk som er relevant for dataspillbransjen. Punktet er dermed gjennomført (og pågående).

Logg:

10.10.21: Punkt satt til gjennomført. Statistikken sankes.

15.06.20: Lagt inn svar fra NFI og KUD. Punkt satt til pågående.

Artikler PressFire har skrevet om emnet:
Vekst i norsk spillbransje.

Tilbake til oversiktenForrige punktNeste punkt