«World to the West» av Rain Games
Synliggjøre dataspill i andre ordninger for kulturuttrykk, som for eksempel i gaveforsterkningsordningen
Er oppfølgingen gjennomført: Ja

I Dataspillstrategien blir det sagt at man framover skal gjøre dataspill mer synlig i ordninger for kultur. Tidligere har det ikke vært vanlig å inkludere dataspill i for eksempel støtteordninger for kulturarrangementer, noe som kan ha påvirket om dataspillarrangementer har fått støtte eller ikke.

Strategien nevner spesifikt Gaveforsterkningsordningen, som ble innført i 2014. Ordningen beskrives slik på regjeringen.no:

Gaveforsterkningsordningen ble etablert i 2014 og er et insentiv for kunst- og kulturvirksomheter til å skaffe privat finansiering. Det kan også søkes om tilskudd til dataspillproduksjon. Ordningen forvaltes av Kulturdepartementet, og innebærer at private pengegaver blir forsterket med et statlig tilskudd på inntil 25 prosent av gavebeløpet. Gaveforsterkningsordningen er en ren stimuleringsordning, og det er ikke knyttet noen fordelingskriterier til ordningen.

Kulturuttrykket dataspill har ikke vært en del av denne ordningen tidligere.

Hva sier partene:

– Kulturdepartementet etterstreber stadig å øke bevisstheten og oppmerksomheten om dataspill i ulike sammenhenger og når det er snakk om ordninger for kulturuttrykk, sier Kulturdepartementet til PressFire.

– Dataspill er nå omtalt som et av kulturuttrykkene som dekkes av gaveforsterkningsordningen i ordningens retningslinjer.

Departementet sier de ikke har gitt spesifikke instrukser om å inkludere dataspill i ordninger som f.eks. Kulturrådet, og at det ikke foreligger en oversikt over hvilke kulturordninger som nevner eller ikke nevner dataspill.

PressFire har etterspurt om gaveforsterkningsordningen kan benyttes av andre enn spillutviklere.

Vil den kunne forsterke spill som er finansiert gjennom Kickstarter/Spleis og andre kronerullingsordninger, eller er ikke det som gave å anse? Hva med formidlere (podcaster, nettsider, youtube-kanaler osv) som mottar ren pengestøtte gjennom f.eks. Patreon?

– I prinsippet er det slik at så lenge søker oppfyller alle leddene i ordningens retningslinjer, vil gaver gitt gjennom folkefinansieringsplattformer som Kickstarter, Spleis og Patreon kunne utløse gaveforsterkning. I slike tilfeller er det særlig vesentlig å trekke frem punkt 1, ledd g), som innebærer at giver ikke kan motta noen form for gjenytelse for gaven som gis, svarer Kulturdepartementet.

(Faksimile, regjeringen.no)

– Samtidig er det viktig å være klar over punkt 1, første ledd med fotnote. Der står det om vilkårene til gaveforsterkningsmottakere som må være "… organisert virksomhet som allmennheten har adgang til, med organer og vedtekter eller lignende." Samt at det er litt vanskelig å forskuttere saksbehandling på hypotetiske søknader

Hva er gjort:

I gaveforsterkningsordningen er nå dataspill spesifikt nevnt som et av punktene under «visuell kunst» som kan få støtte. Denne endringen har kommet som følge av dataspillstrategien.

(Faksimile, regjeringen.no)

I praksis kan dette nå bety at spillselskaper som finansieres via Kickstarter, Spleis og lignende for mer enn 100 000 kroner per år vil kunne få 25 prosent ekstra på toppen av det de har hentet inn i folkefinansierng.

Også formidlere av dataspill, som nettsider, podcaster og YouTube-kanaler som får støtte fra enkeltpersoner, vil kunne søke om dette, dersom alle punkter er oppfylt.

Logg:

04.06.20: Lagt inn svar fra KUD, samt skjermdump av ordningen.

08.06.20: Bedt om utdypning fra KUD på hvordan ordningen faktisk påvirker spillbransjen.

13.06.20: Utdypning lagt til.

Tilbake til oversiktenForrige punktNeste punkt