«Fun Run» av Dirtybit
Norsk filminstitutt skal vurdere muligheten for å stille økte krav til universell utforming for tilskuddsmottakere
Er oppfølgingen gjennomført: Ja

Å innføre universell utforming betyr at et produkt kan brukes av personer uavhengig av om de har funksjonsnedsettelser eller ikke.

Dataspillstrategien nevner spesifikt at dataspilling i utgangspunktet er en inkluderende aktivitet, der alle starter med de samme forutsetningene og må følge de samme reglene i selve spillene. Men selv om det er likhet i spillet, kan det være ulikheter utenfor som likevel kan virke begrensende:

Funksjonsnedsettelser kan gjøre det vanskeligere for noen å spille, og i verste fall hindre deler av befolkningen fra å delta. Kravene er ulike fra plattform til plattform og fra spill til spill, men tradisjonelt har styringsmekanismene i et spill blitt utformet for funksjonsfriske spillere. En person med synshemninger vil ha behov for sterke kontraster eller at handlingen og valgene i spillet forklares muntlig istedenfor skriftlig. En playstationkontroll krever to hender og koordinert bruk av fingrene for å nå alle knappene. En person med motoriske utfordringer vil ha problemermed å bruke en slik kontroll. Å tilpasse kontroller for personer med funksjonsnedsettelser kan være kostbart. Dette er utfordringer som kan løses hvis bransjen gjør bevisste valg som øker tilgjengeligheten – fra idé til ferdig produkt.

Det å legge til teksting er kanskje den vanligste formen for universell utforming som finnes i spill, for eksempel. Per i dag er det ikke krav til at norske spill skal ha dette, men spillstrategien sier det nå skal vurderes om dette vil innføres.

Det er derimot mange spillutviklere som forsøker å legge til rette for personer som trenger andre utforminger i spill allerede, blant annet ved å legge til moduser for fargeblinde, svaksynte og hørselsskadde.

Hva sier partene:

NFI sier det vil tas høyde i de nye forskriftene for at de kan kreve at spill som mottar utviklingstilskudd skal ha universell utforming.

- Dette skal utredes neste år. Både hvilke krav til universell utforming som er aktuelle og hvorvidt dette skal være et krav til alle spill som mottar tilskudd eller om vi velger andre løsninger, sier NFI.

Hva er gjort:

Ordlyden i oppfølgingspunktet er diffus, der «skal vurdere» ikke nødvendigvis betyr at noe som helst skjer, annet enn at det ganske enkelt vurderes.

Men i de nye forskriftene som ble gjeldende fra 2021 heter det at NFI kan kreve at spill inneholder universell utforming.

Spill som mottar støtte skal tekstes på norsk eller samisk i Norge.

Dataspill som mottar lanseringstilskudd etter dette kapittel skal gjøres tilgjengelig med tekst på norsk (bokmål og/eller nynorsk) eller samisk i Norge. Tilskuddsforvalter kan i særlige tilfeller gjøre unntak fra kravet om teksting.
Logg:

03.03.23: Status settes som gjennomført. Dette til tross for at ting enda ikke er satt i sten, men fordi målet er ganske diffust. Ting har blitt vurdert, som er ordlyden, og strategiperioden er over. Litt har likevel skjedd, blant annet med den nevnte forskriften som inneholder universell utforming som potensielt krav.

10.10.21: Status satt til delvis/pågående. De nye forskriftene inneholder deler av arbeidet, som enda ikke er helt satt i stein.

15.06.20: Svar fra NFI lagt til. Status satt til ikke gjennomført.

Tilbake til oversiktenForrige punktNeste punkt